2017-08-11 06:00

2017-08-11 06:00

Att tänka på när du startar loppis

FILIPSTAD: Intresset för begagnat växer

I Filipstad med omnejd verkar det råda loppisfeber – vart man kollar så ser man en loppis-skylt. Bir du sugen att haka på trenden är det viktigt att hålla koll på vad som gäller.

Loppisarna har ökat stadigt i popularitet de senaste åren. En drivkraft är att loppisar genererar inkomster för dem som håller i dem. Naturligtvis är det viktigt att hålla koll på vad som gäller vid beskattning av inkomster.

Idag måste man skatta redan från första kronan om det är fråga om regelbunden försäljning som ger intäkter.

Om man gör en vinst på 10 000 kronor men har omkostnader på 2 000 kronor så ska man skatta för 8 000 kronor. Det finns inget formellt fribelopp när det gäller skattning på vinst, förutom när man kommer upp i så höga summor att det blir dags för momsregistrering.

En tumregel är att så fort man tjänar mer än 30 000 kronor per år anses det vara en vinstdrivande verksamhet och då bör den momsregistreras. Men Skatteverket granskar varje fall individuellt.

Specifikt för loppisar finns det tre former av beskattning som tillämpas; inkomst av kapital, inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet.

Inkomst av kapital gäller om du vid enstaka tillfällen säljer dina egna saker. Det gäller saker som du har haft för personligt bruk. Då ska vinsten från försäljningen beskattas som inkomst av kapital. Då har du rätt att göra avdrag för inköpspriset från försäljningssumman för de saker du säljer. Får du därefter en vinst har du dessutom rätt till ett grundavdrag på 50 000 kronor per år, detta innebär att om det du tjänat på att sälja dina egna begagnade saker inte uppgår till 50 000 kronor på ett år så behöver du inte skatta för vinsten.

Inkomst av tjänst gäller om du har en hobby och säljer saker som du själv har tillverkat. Då beskattas du i inkomstslaget tjänst för den eventuella vinst du gör. I allmänhet betalas inte moms på hobbyverksamhet.

Inkomst av näringsverksamhet är det om du mer regelbundet köper in saker för att sälja dem vidare. Om du bedriver näringsverksamhet är du som regel skyldig att redovisa moms.

Loppisarna har ökat stadigt i popularitet de senaste åren. En drivkraft är att loppisar genererar inkomster för dem som håller i dem. Naturligtvis är det viktigt att hålla koll på vad som gäller vid beskattning av inkomster.

Idag måste man skatta redan från första kronan om det är fråga om regelbunden försäljning som ger intäkter.

Om man gör en vinst på 10 000 kronor men har omkostnader på 2 000 kronor så ska man skatta för 8 000 kronor. Det finns inget formellt fribelopp när det gäller skattning på vinst, förutom när man kommer upp i så höga summor att det blir dags för momsregistrering.

En tumregel är att så fort man tjänar mer än 30 000 kronor per år anses det vara en vinstdrivande verksamhet och då bör den momsregistreras. Men Skatteverket granskar varje fall individuellt.

Specifikt för loppisar finns det tre former av beskattning som tillämpas; inkomst av kapital, inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet.

Inkomst av kapital gäller om du vid enstaka tillfällen säljer dina egna saker. Det gäller saker som du har haft för personligt bruk. Då ska vinsten från försäljningen beskattas som inkomst av kapital. Då har du rätt att göra avdrag för inköpspriset från försäljningssumman för de saker du säljer. Får du därefter en vinst har du dessutom rätt till ett grundavdrag på 50 000 kronor per år, detta innebär att om det du tjänat på att sälja dina egna begagnade saker inte uppgår till 50 000 kronor på ett år så behöver du inte skatta för vinsten.

Inkomst av tjänst gäller om du har en hobby och säljer saker som du själv har tillverkat. Då beskattas du i inkomstslaget tjänst för den eventuella vinst du gör. I allmänhet betalas inte moms på hobbyverksamhet.

Inkomst av näringsverksamhet är det om du mer regelbundet köper in saker för att sälja dem vidare. Om du bedriver näringsverksamhet är du som regel skyldig att redovisa moms.

Tre sorters beskattning

Det finns tre sorters beskattning som tillämpas vid loppmarknader:

Inkomst vid kapital som gäller när du säljer saker som du haft i din privata ägo vid enstaka tillfällen.

Inkomst av tjänst som gäller när du säljer saker du tillverkat själv på din fritid.

Inkomst av näringsverksamhet som gäller när du mer regelbundet köper in saker för att sälja vidare.

Källa: Skatteverket