2017-07-14 06:00

2017-07-14 06:00

Skolkandet har vuxit

FILIPSTAD: Tydlig satsning från hösten skall ge resultat

Antal indragna studiestöd till följd av skolkning är fortsatt på en rekordhög nivå.
CSN:s rapport visar dock på tydliga skillnader mellan olika delar av landet, precis som vad gäller olika delar av Värmland.

Snittet på landets gymnasieskolor ligger fortfarande på en rekordhög nivå – 7,9 procent av alla elever har förlorat sin rätt till bidrag från CSN på grund av otillräcklig närvaro.

Högst upp på listan ligger Stockholms län med ett snitt på hela 11,5 procent. I Värmland ligger siffran på 6,2. Här sticker dock Säffle och Eda ut rejält, med siffror på hela 16,8 respektive 15,2 procent.

I Filipstad ligger siffran på 4,3 procent. Hans Ryhed, rektor på Spångbergsgymnasiet, ser mycket allvarligt på den utveckling som varit.

– Det här har varit ett växande problem under lång tid nu och vi ser väldigt allvarligt på det. Med anledning av detta kommer vi att göra en oerhört noggrann satsning på att minska skolkandet från och med i höst. Vi har arbetat fram en plan och kommer att sjösätta ett projekt med start i augusti.

Gotland, som tidigare legat i topp av statistiken, har minskat sin siffra rejält vilket visar på att en tydlig satsning mot skolkning ger resultat.

– Jag kan inte riktigt gå in på detaljer fullt ut än men vi kommer gå in och agera direkt, så fort vi har en misstanke om att någon skolkar. Vi har även anställt personer som kommer att ha det här som sitt område, för att ytterligare öka möjligheten till att gå till botten med problemet.

Ryhed är dock även noga med att poängtera att det finns två sidor av myntet. Från skolans sida krävs det att man jobbar hårt för att se till att den undervisning som sker genomförs enligt plan.

– Allt ansvar ligger inte på eleverna utan det är också upp till oss att se till att det alltid finns en lärare på plats. Här jobbar vi med en tydlig riktlinje och en målsättning på att i mesta möjliga mån lyckas fylla upp med en vikarie om ordinarie lärare inte är på plats.

– Det finns även ett antal andra parametrar som vi jobbar med men det är för tidigt att gå in på det nu.

Snittet på landets gymnasieskolor ligger fortfarande på en rekordhög nivå – 7,9 procent av alla elever har förlorat sin rätt till bidrag från CSN på grund av otillräcklig närvaro.

Högst upp på listan ligger Stockholms län med ett snitt på hela 11,5 procent. I Värmland ligger siffran på 6,2. Här sticker dock Säffle och Eda ut rejält, med siffror på hela 16,8 respektive 15,2 procent.

I Filipstad ligger siffran på 4,3 procent. Hans Ryhed, rektor på Spångbergsgymnasiet, ser mycket allvarligt på den utveckling som varit.

– Det här har varit ett växande problem under lång tid nu och vi ser väldigt allvarligt på det. Med anledning av detta kommer vi att göra en oerhört noggrann satsning på att minska skolkandet från och med i höst. Vi har arbetat fram en plan och kommer att sjösätta ett projekt med start i augusti.

Gotland, som tidigare legat i topp av statistiken, har minskat sin siffra rejält vilket visar på att en tydlig satsning mot skolkning ger resultat.

– Jag kan inte riktigt gå in på detaljer fullt ut än men vi kommer gå in och agera direkt, så fort vi har en misstanke om att någon skolkar. Vi har även anställt personer som kommer att ha det här som sitt område, för att ytterligare öka möjligheten till att gå till botten med problemet.

Ryhed är dock även noga med att poängtera att det finns två sidor av myntet. Från skolans sida krävs det att man jobbar hårt för att se till att den undervisning som sker genomförs enligt plan.

– Allt ansvar ligger inte på eleverna utan det är också upp till oss att se till att det alltid finns en lärare på plats. Här jobbar vi med en tydlig riktlinje och en målsättning på att i mesta möjliga mån lyckas fylla upp med en vikarie om ordinarie lärare inte är på plats.

– Det finns även ett antal andra parametrar som vi jobbar med men det är för tidigt att gå in på det nu.