2017-07-14 06:00

2017-07-14 09:18

Lokal företagare anmäls

FILIPSTAD: Oregistrerad mäklare ska granskas

En privatperson boende i Filipstad startade förra året ett företag och verkar som mäklare, med hus i bland annat Filipstadsbygden på sin hemsida.
Men företagaren är inte registrerad som mäklare hos Fastighetsmäklarinspektionen – som lämnat in en anmälan till Åklagarmyndigheten.

För att få verka som mäklare i Sverige måste man vara registrerad. Den som mäklar utan registrering gör sig skyldig till brott och får räkna med att en anmälan hamnar hos åklagarkammaren.

Den aktuella ”mäklaren” har enligt företagets hemsida flera fastigheter till salu, men hos Fastighetsmäklarinspektionen finns personen som står för företaget inte registrerad, något som gör dem förvånade.

Otillåtet

– Om man verkar på den svenska marknaden med fastighetsförsäljning ska man vara registrerad hos oss, säger Thomas Carter, kommunikationschef Fastighetsmäklarinspektionen.

– Är man inte det handlar det om otillåten fastighetsförmedling vilket kan innebära att köpare kan bli lurade, utan att ha möjlighet att få juridisk hjälp. Det spelar ingen roll om fastigheterna säljs till personer från andra länder, utan verkar man som mäklare i Sverige ska man vara registrerad.

Han kommer att göra en anmälan för att få saken utredd.

– Det här ser konstigt ut. Eftersom jag inte ser att den här personen är registrerad som mäklare hos oss kommer jag nu att göra ett ärende och skicka vidare till åklagarmyndigheten. Ärendet lämnas sedan vidare till polisen som gör utredning. Går det sedan vidare till åtal och det blir en fällande dom brukar det bli dagsböter och bedöms det som ett grovt brott kan straffpåföljden bli fängelse i sex månader.

10-tal anmälningar

Thomas Carter säger vidare att det brukar bli ett tiotal anmälningar per år.

– Att det finns folk som håller på med otillåten fastighetsförsäljning är inte bra ur konsumenthänseende, säger Thomas Carter. Är man registrerad mäklare så finns det försäkringar som täcker upp om något händer.

Fastighetsmäklarinspektionen har nu tagit kopior från Filipstadsföretagets hemsidor och har lämnat in en anmälan till Åklagarmyndigheten.

Hänvisar till revisor

FT kontaktade den aktuella företagaren och berättade om anmälan. Företagaren uppgav sig då vara registrerad hos Skatteverket.

Men du är inte registrerad som mäklare hos Fastighetsmäklarinspektionen och de har nu lämnat in en anmälan till Åklagarmyndigheten. Vill du kommentera det?

– Nej inte nu. Du får vända dig till min revisor, säger företagaren.

Företagarens revisor är Rose-Marie Johansson på RosLeif AB i Storfors. Hon har dock inget ansvar för registreringen:

– Det var lite konstigt, men det ligger inte på mig att se till att personen har registrerat sitt företag, säger Rose-Marie Johansson. Det är sådant kunden måste sköta själv. Jag sköter bara företagets papper och ekonomi.

Hon pratade med företagaren under torsdagseftermiddagen och tror att en avveckling av företaget kommer att ske.

– Av samtalet att döma tänker personen lägga ner företaget och har tagit kontakt med någon advokat i Karlstad.

För att få verka som mäklare i Sverige måste man vara registrerad. Den som mäklar utan registrering gör sig skyldig till brott och får räkna med att en anmälan hamnar hos åklagarkammaren.

Den aktuella ”mäklaren” har enligt företagets hemsida flera fastigheter till salu, men hos Fastighetsmäklarinspektionen finns personen som står för företaget inte registrerad, något som gör dem förvånade.

Otillåtet

– Om man verkar på den svenska marknaden med fastighetsförsäljning ska man vara registrerad hos oss, säger Thomas Carter, kommunikationschef Fastighetsmäklarinspektionen.

– Är man inte det handlar det om otillåten fastighetsförmedling vilket kan innebära att köpare kan bli lurade, utan att ha möjlighet att få juridisk hjälp. Det spelar ingen roll om fastigheterna säljs till personer från andra länder, utan verkar man som mäklare i Sverige ska man vara registrerad.

Han kommer att göra en anmälan för att få saken utredd.

– Det här ser konstigt ut. Eftersom jag inte ser att den här personen är registrerad som mäklare hos oss kommer jag nu att göra ett ärende och skicka vidare till åklagarmyndigheten. Ärendet lämnas sedan vidare till polisen som gör utredning. Går det sedan vidare till åtal och det blir en fällande dom brukar det bli dagsböter och bedöms det som ett grovt brott kan straffpåföljden bli fängelse i sex månader.

10-tal anmälningar

Thomas Carter säger vidare att det brukar bli ett tiotal anmälningar per år.

– Att det finns folk som håller på med otillåten fastighetsförsäljning är inte bra ur konsumenthänseende, säger Thomas Carter. Är man registrerad mäklare så finns det försäkringar som täcker upp om något händer.

Fastighetsmäklarinspektionen har nu tagit kopior från Filipstadsföretagets hemsidor och har lämnat in en anmälan till Åklagarmyndigheten.

Hänvisar till revisor

FT kontaktade den aktuella företagaren och berättade om anmälan. Företagaren uppgav sig då vara registrerad hos Skatteverket.

Men du är inte registrerad som mäklare hos Fastighetsmäklarinspektionen och de har nu lämnat in en anmälan till Åklagarmyndigheten. Vill du kommentera det?

– Nej inte nu. Du får vända dig till min revisor, säger företagaren.

Företagarens revisor är Rose-Marie Johansson på RosLeif AB i Storfors. Hon har dock inget ansvar för registreringen:

– Det var lite konstigt, men det ligger inte på mig att se till att personen har registrerat sitt företag, säger Rose-Marie Johansson. Det är sådant kunden måste sköta själv. Jag sköter bara företagets papper och ekonomi.

Hon pratade med företagaren under torsdagseftermiddagen och tror att en avveckling av företaget kommer att ske.

– Av samtalet att döma tänker personen lägga ner företaget och har tagit kontakt med någon advokat i Karlstad.

Mäklartiteln

”Varje fastighetsmäklare ska vara registrerad hos Fastighetsmäklarinspektionen.”

Så står det i Fastighetsmäklarlagens femte paragraf. Enda undantagen är om den som mäklar är advokat (också det en skyddad yrkestitel, som kräver utbildning) och om det enbart handlar om förmedling av vissa hyresrätter.

Källa: Fastighetsmäklarlagen