2017-07-06 17:42

2017-07-06 17:43

Per Gruvberger beklagar beskedet

FILIPSTAD: "Bra substans i företaget"

Fimeks konkurs blir att bakslag för Filipstads kommun då 50 personer varslas om uppsägning.
– Det är givetvis beklagligt att det sker, men man kan hoppas på att det kan bli en rekonstruktion, säger Per Gruvberger kommunstyrelsens ordförande.

Fimek har hyresavtal med Filipstads kommun, som nu måste börja se sig om efter nya hyresgäster.

– De har hela lokalen på industriområdet där Timberjack var tidigare. Jag hoppas att konkursförvaltaren tar kontakt med oss i frågan, säger Per Gruvberger.

Han hoppas så klart som alla andra på att det ska bli en rekonstruktion av Fimek.

– Det är substans och kunnande i Fimek och en stor arbetsgivare i Filipstad. Konkursen är mycket beklaglig och om man spekulerar kanske det kan bli en rekonstruktion och att man börjar om i mindre skala.

Fimek har hyresavtal med Filipstads kommun, som nu måste börja se sig om efter nya hyresgäster.

– De har hela lokalen på industriområdet där Timberjack var tidigare. Jag hoppas att konkursförvaltaren tar kontakt med oss i frågan, säger Per Gruvberger.

Han hoppas så klart som alla andra på att det ska bli en rekonstruktion av Fimek.

– Det är substans och kunnande i Fimek och en stor arbetsgivare i Filipstad. Konkursen är mycket beklaglig och om man spekulerar kanske det kan bli en rekonstruktion och att man börjar om i mindre skala.