2017-07-05 16:46

2017-07-05 16:47

Konkurs "enda utvägen"

FILIPSTAD: Fimeks vd hoppas trots allt att företaget ska leva vidare

Efter flera tuffa år har verkstadsföretaget Fimek i Filipstad tvingats lämna in en ansökan om konkurs. 50-talet anställda berörs.
– Ägarna har funnit att enda utvägen är att ansöka om konkurs, säger företagets vd Anders Blomgren.

På onsdagen lämnade Fimek in sin konkursansökan.

– Orsaken till ansökan är att det inte gått att finna en långsiktig finansiell lösning som säkerställer verksamheten i den befintliga juridiska enheten, säger företaget vd Anders Blomgren. Ägarna har därför funnit att enda utvägen är att ansöka om konkurs.

Han ger dock inte upp hoppet om att företag ska kunna leva vidare.

– Vi kommer nu att står till konkursförvaltarens förfogande för att försöka få till en lösning för en fortsättning, säger Anders Blomgren.

– Företaget har – trots den finansiella situationen - flera lönsamma och utvecklingsbara kundkontrakt. Det är företagsledningens och ägarnas absoluta förhoppning att en övervägande del av verksamheten med tillhörande arbetstillfällen ska finnas kvar i Filipstad och även vidareutvecklas ytterligare i framtiden.

Ett 50-tal anställda drabbas av konkursen och samtlig personal är informerad.

Finanskrisen slog hårt

Fimek har haft fler tuffa år. Problemen började med finanskrisen 2009.

– Vi har under en lång tid haft en pressad ställning i finanskrisens spår och levt i en konkurrensutsatt marknad.

Hoppet står nu till att det ska gå att få till en omstart.

– Vi är högt uppskattade av våra kunder för vår kvalitet och unika kompetens. Grunden för detta är Fimeks långa historik med kunniga och lojala medarbetare, säger Anders Blomgren.

På onsdagen lämnade Fimek in sin konkursansökan.

– Orsaken till ansökan är att det inte gått att finna en långsiktig finansiell lösning som säkerställer verksamheten i den befintliga juridiska enheten, säger företaget vd Anders Blomgren. Ägarna har därför funnit att enda utvägen är att ansöka om konkurs.

Han ger dock inte upp hoppet om att företag ska kunna leva vidare.

– Vi kommer nu att står till konkursförvaltarens förfogande för att försöka få till en lösning för en fortsättning, säger Anders Blomgren.

– Företaget har – trots den finansiella situationen - flera lönsamma och utvecklingsbara kundkontrakt. Det är företagsledningens och ägarnas absoluta förhoppning att en övervägande del av verksamheten med tillhörande arbetstillfällen ska finnas kvar i Filipstad och även vidareutvecklas ytterligare i framtiden.

Ett 50-tal anställda drabbas av konkursen och samtlig personal är informerad.

Finanskrisen slog hårt

Fimek har haft fler tuffa år. Problemen började med finanskrisen 2009.

– Vi har under en lång tid haft en pressad ställning i finanskrisens spår och levt i en konkurrensutsatt marknad.

Hoppet står nu till att det ska gå att få till en omstart.

– Vi är högt uppskattade av våra kunder för vår kvalitet och unika kompetens. Grunden för detta är Fimeks långa historik med kunniga och lojala medarbetare, säger Anders Blomgren.