2017-06-19 16:41

2017-06-19 16:41

Så blir avgiften för kalkning

FILIPSTAD

Nästa år är Filipstads kommuns avgift för kalkning 304 582 kronor.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunfullmäktige ska anta den avgiften. Det är Värmlands läns kalkningsförbund som nu ska fastställa sin budget för nästa år. Varje medlemskommun ska lämna bidrag till förbundet, motsvarande den del av kostnaderna för kalkningsprojektet inom den egna kommunen som inte täcks av statsbidrag.

Kalkningsplanen för nästa år visar att det beräknas spridas cirka 2,2 ton kalk inom Filipstads kommun. Den beräknade kostnaden uppgår till cirka 1,97 miljoner kronor och det utgår statsbidrag på cirka 1,67 miljoner kronor.

Därmed blir kommunens andel för nästa år 304 582 kronor. Eftersom det handlar om relativt mycket pengar så går ärendet vidare till fullmäktige.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunfullmäktige ska anta den avgiften. Det är Värmlands läns kalkningsförbund som nu ska fastställa sin budget för nästa år. Varje medlemskommun ska lämna bidrag till förbundet, motsvarande den del av kostnaderna för kalkningsprojektet inom den egna kommunen som inte täcks av statsbidrag.

Kalkningsplanen för nästa år visar att det beräknas spridas cirka 2,2 ton kalk inom Filipstads kommun. Den beräknade kostnaden uppgår till cirka 1,97 miljoner kronor och det utgår statsbidrag på cirka 1,67 miljoner kronor.

Därmed blir kommunens andel för nästa år 304 582 kronor. Eftersom det handlar om relativt mycket pengar så går ärendet vidare till fullmäktige.