2017-06-19 17:47

2017-06-19 17:47

Ägare till små vattenbruk hoppas på paus

VÄRMLAND: Nya regler på gång efter kritik mot länsstyrelserna

LRF och Hushållningssällskapet tycker att länsstyrelsen i Värmland ska göra som sin motsvarighet i Västra götaland och ta paus i tillsynen av småskalig vattenkraft.

– Vi har varit mycket kritiska till hur myndigheterna hanterat den här frågan och vi välkomnar Västra Götalands besked. Det behövs ett omtag i synen på den småskaliga vattenkraften, säger Patrik Olsson, ordförande i LRF Värmland.

”Orimliga processer”

Det som vållat diskussioner kring tillsynen är att gamla tillstånd till småskalig vattenkraft plötsligt har ansetts ogitiga och länsstyrelsen har krävt att ägarna ska söka nya tillstånd, vilket är dyrt.

– Det handlar om hundratusentals kronor för en verksamhet som funnits på platsen i flera hundra år. Det här blir helt orimliga processer som slår hårt mot enskilda människor, säger Jonas Enström, VD på Hushållningssällskapet.

Riksdagen har krävt av regeringen att regelverket ska förenklas och ett arbete pågår just nu i regeringskansliet. I väntan på att villkoren blir klara så måste de juridiska processerna ta en paus, tycker LRF och Hushållningssällskapet.

Hållbar energi

– Den småskaliga vattenkraften är en hållbar energikälla och det är ett företagande på landsbygden. De här regleringarna har funnits under lång tid och det är många som berörs om vattennivåerna sjunker och kulturvärden försvinner. Vi vill se att de här verksamheterna får möjlighet att utvecklas och är övertygade om att det går att kombinera med en rimlig tillståndsprövning och miljöåtgärder där det är ekonomiskt försvarbart, säger Jonas Enström.

– Vi har varit mycket kritiska till hur myndigheterna hanterat den här frågan och vi välkomnar Västra Götalands besked. Det behövs ett omtag i synen på den småskaliga vattenkraften, säger Patrik Olsson, ordförande i LRF Värmland.

”Orimliga processer”

Det som vållat diskussioner kring tillsynen är att gamla tillstånd till småskalig vattenkraft plötsligt har ansetts ogitiga och länsstyrelsen har krävt att ägarna ska söka nya tillstånd, vilket är dyrt.

– Det handlar om hundratusentals kronor för en verksamhet som funnits på platsen i flera hundra år. Det här blir helt orimliga processer som slår hårt mot enskilda människor, säger Jonas Enström, VD på Hushållningssällskapet.

Riksdagen har krävt av regeringen att regelverket ska förenklas och ett arbete pågår just nu i regeringskansliet. I väntan på att villkoren blir klara så måste de juridiska processerna ta en paus, tycker LRF och Hushållningssällskapet.

Hållbar energi

– Den småskaliga vattenkraften är en hållbar energikälla och det är ett företagande på landsbygden. De här regleringarna har funnits under lång tid och det är många som berörs om vattennivåerna sjunker och kulturvärden försvinner. Vi vill se att de här verksamheterna får möjlighet att utvecklas och är övertygade om att det går att kombinera med en rimlig tillståndsprövning och miljöåtgärder där det är ekonomiskt försvarbart, säger Jonas Enström.