2017-06-16 06:00

2017-06-16 06:00

Utmärkelse till förskola

FILIPSTAD: Årets nytänkare prisas

Förskolan Sörgården är en av de verksamheter som kommunstyrelsen gett utmärkelsen årets nytänkare.
– Det känns ju bra, särskilt eftersom det är andra gången vi har vunnit, berättar Malin Henrixon, legitimerad förskollärare på Sörgården.

Verksamheten premieras med 10 000 kronor och pengarna får fritt användas av verksamheterna, till exempelvis kompetensutveckling.

– Vi får planera något, troligen blir det något studiebesök så att vi får mer inspiration, berättar Henrixon.

Under hösten förra året startade personalen på Sörgården ett utvecklingsprojekt för att underlätta arbetet med dokumentation och arbetet mot läroplanens mål.

Förskolan utsågs till kommunal pilotförskola för att använda det webbaserade dokumentationsverktyget ”Pluttra”.

– Vi fick godkänt att testa detta system under ett år. Nu är det många andra förskolor som också vill ha det, berättar Malin Henrixon som tycker det är viktigt att hänga med i teknikutvecklingen.

– Vi dokumenterar vad som händer övergripande i verksamheten och även det enskilda barnets utveckling och lärande. Med några enkla klick kan vi koppla allt till vår läroplan.

Hon tycker att det är bra att pedagogerna tillåts vara med och utveckla verksamheten på det här sättet.

– Vi har en bra förskolechefer och en bra verksamhetschef som låter oss vara delaktiga i utvecklingen av verksamheten i Filipstads förskolor.

Flera förbättringar

Förutom Malin Henrixon arbetar blivande barnskötare Camilla Arvidsson och Linn Frykberg på förskolan. Dessutom arbetar ett köksbiträde och en resursperson vid enheten.

– Vi har just nu 19 barn hos oss.

Personalen kan konstatera att det nya arbetssättet bland annat har gett bättre struktur på dokumentationen, det som dokumenteras en gång kan användas vid flera tillfällen som exempelvis vid utvärdering och utvecklingssamtal, det spar tid och pengar, personalen håller sig bättre uppdaterad med läroplanens innehåll och det inspirerar till en fortsatt utveckling av verksamheten.

Samverkan med vårdnadshavare har också förbättrats när det gäller deras involvering i barnens utveckling och lärande. De kan följa barnens lärande och utveckling på ett enkelt sätt genom uppdateringarna i sin mobil, platta eller dator.

– Vårdnadshavarna tycker att det här är jättebra, nu kan de titta på informationen i lugn och ro. Och alla vårdnadshavare får inblick i sitt/sina barns vistelse i förskolan, även om någon kanske är borta på arbete på annan ort. Vårdnadshavaren får ett meddelande via appen när det har kommit ett nytt meddelande.

Verksamheten premieras med 10 000 kronor och pengarna får fritt användas av verksamheterna, till exempelvis kompetensutveckling.

– Vi får planera något, troligen blir det något studiebesök så att vi får mer inspiration, berättar Henrixon.

Under hösten förra året startade personalen på Sörgården ett utvecklingsprojekt för att underlätta arbetet med dokumentation och arbetet mot läroplanens mål.

Förskolan utsågs till kommunal pilotförskola för att använda det webbaserade dokumentationsverktyget ”Pluttra”.

– Vi fick godkänt att testa detta system under ett år. Nu är det många andra förskolor som också vill ha det, berättar Malin Henrixon som tycker det är viktigt att hänga med i teknikutvecklingen.

– Vi dokumenterar vad som händer övergripande i verksamheten och även det enskilda barnets utveckling och lärande. Med några enkla klick kan vi koppla allt till vår läroplan.

Hon tycker att det är bra att pedagogerna tillåts vara med och utveckla verksamheten på det här sättet.

– Vi har en bra förskolechefer och en bra verksamhetschef som låter oss vara delaktiga i utvecklingen av verksamheten i Filipstads förskolor.

Flera förbättringar

Förutom Malin Henrixon arbetar blivande barnskötare Camilla Arvidsson och Linn Frykberg på förskolan. Dessutom arbetar ett köksbiträde och en resursperson vid enheten.

– Vi har just nu 19 barn hos oss.

Personalen kan konstatera att det nya arbetssättet bland annat har gett bättre struktur på dokumentationen, det som dokumenteras en gång kan användas vid flera tillfällen som exempelvis vid utvärdering och utvecklingssamtal, det spar tid och pengar, personalen håller sig bättre uppdaterad med läroplanens innehåll och det inspirerar till en fortsatt utveckling av verksamheten.

Samverkan med vårdnadshavare har också förbättrats när det gäller deras involvering i barnens utveckling och lärande. De kan följa barnens lärande och utveckling på ett enkelt sätt genom uppdateringarna i sin mobil, platta eller dator.

– Vårdnadshavarna tycker att det här är jättebra, nu kan de titta på informationen i lugn och ro. Och alla vårdnadshavare får inblick i sitt/sina barns vistelse i förskolan, även om någon kanske är borta på arbete på annan ort. Vårdnadshavaren får ett meddelande via appen när det har kommit ett nytt meddelande.

Årets nytänkare

Två gånger per år utser kommunstyrelsen ”Nytänkare” inom kommunens verksamheter. Det kan vara arbetsplatser, arbetslag och enheter.

Förslaget eller genomförda förändringar ska vara till nytta och gagn för kommunens verksamhet och dess invånare.

Källa: Filipstads kommun

Motiveringen

”Förskolans Sörgårdens utvecklingsprojekt att förenkla dokumentationen kring barns lärande och verksamhetens koppling till läroplan är ett bra exempel på nytänkare och verksamhetsutveckling. Det är ett bra exempel på dokumentationens betydelse för det systematiska kvalitetsarbetet och utveckling av förskolans kvalité och barns lärande och utveckling.

Vårdnadshavarnas delaktighet och information om deras barns lärande har ökat med förskolans Sörgårdens utvecklingsarbete. Förskolan Sörgårdens utvecklingsarbete kommer att bli förebild för genomförandet av ett nytt arbetssätt och struktur för kommunens förskolor.

Källa: Filipstads kommun