2017-06-16 06:00

2017-06-16 06:00

Sommarlov är läslov

FILIPSTAD: "Vi bedömer inte barn och ungdomar efter vad de läser, vi vill bara att de ska läsa!"

Genom satsningen Sommarboken vill Filipstads bibliotek få barn och ungdomar att bejaka läslusten. Som en del i projektet har därför alla grundskoleelever inför årets sommarlov tilldelats varsin bok.

– Tanken är att det ska vara kravlöst. Vi bedömer inte barn och ungdomar efter vad de läser, vi vill bara att de ska läsa! Och det kan var vad som helst – böcker, ljudböcker, serier, jag har till och med sagt att de kan läsa på mjölkpaketen om de vill.

För barn- och ungdomsbibliotekarien på Filipstads bibliotek, Sandra Nelson, är det viktigt att läsning ska vara lustfyllt och enkelt att tillgå.

Det landsomspännande projektet Sommarboken, som pågår mellan den 12 juni och den 27 augusti, är något som möjliggör detta. På samma kravlösa sätt som Sandra beskriver kan de barn och ungdomar som valt att delta, krydda sommarlovet med så mycket eller så lite av den läsning just de finner intressant.

– Man får ett läshäfte hos oss där man fyller i vad man läst. När sommaren är slut har vi en avslutning där vi delar ut diplom till alla som varit med, berättar Sandra som fortsätter:

– I år gör vi en satsning på serier, det är något som vi lånar ut väldigt mycket av här på biblioteket. Det är en kul läsning som samtidigt kräver en viss teknik när text och bilder ska kopplas samman.

Tack vare att Filipstads kommun gett ett generöst bidrag för projektet, har alla elever i grundskolorna tilldelats varsin bok inför sommarlovet. Elever i årskurs 1 till 3 har fått Ellika Tomsons första bok, av Åsa Lind, eleverna i årskurs 4 till 6 Den magiska kepsen, av Petter Lidbeck och högstadieeleverna i årskurs 7 till 9 har tilldelats Flyga högt, av Katarina von Bredow.

Böcker finns att hämta

– Alla skolor har fått böcker, men i Lesjöfors skedde ett litet missförstånd och de flesta av eleverna på Stålvallaskolan fick aldrig sin bok innan de gick på sommarlov, säger Sandra som dock meddelar att Lesjöforseleverna så här i efterhand kan hämta sin bok på skolan.

Förutom att uppmuntra till enskild läsning satsar biblioteket i sommar även på flera gemensamma aktiviteter – bland annat sagoläsning, bokpoesi, pysselstunder, picknick med bokprat och kanske, om det nyckfulla vädret tillåter, pop-up bibliotek på stranden.

– Det vore kul om vi kunde ta med oss böcker och tidningar och åka ut till badplatser – det är ju när man ligger på stranden som man vill ha något bra att läsa! Men vi får se, det beror på resurser och väder.

Sandra berättar även att biblioteket under sommaren kommer att ha reducerade öppettider, men att personalen alltid försöker vara så tillmötesgående som möjligt för olika önskemål.

– Vi kommer ju öppna klockan tolv på dagarna, men säg att något fritids skulle vilja komma hit innan för någon gruppaktivitet – filmvisning, pyssel eller vad som, så går det alltid att ordna. Vi vill ju att barn och ungdomar ska känna sig hemma här – biblioteket ska vara som Filipstads vardagsrum dit alla är välkomna!

– Tanken är att det ska vara kravlöst. Vi bedömer inte barn och ungdomar efter vad de läser, vi vill bara att de ska läsa! Och det kan var vad som helst – böcker, ljudböcker, serier, jag har till och med sagt att de kan läsa på mjölkpaketen om de vill.

För barn- och ungdomsbibliotekarien på Filipstads bibliotek, Sandra Nelson, är det viktigt att läsning ska vara lustfyllt och enkelt att tillgå.

Det landsomspännande projektet Sommarboken, som pågår mellan den 12 juni och den 27 augusti, är något som möjliggör detta. På samma kravlösa sätt som Sandra beskriver kan de barn och ungdomar som valt att delta, krydda sommarlovet med så mycket eller så lite av den läsning just de finner intressant.

– Man får ett läshäfte hos oss där man fyller i vad man läst. När sommaren är slut har vi en avslutning där vi delar ut diplom till alla som varit med, berättar Sandra som fortsätter:

– I år gör vi en satsning på serier, det är något som vi lånar ut väldigt mycket av här på biblioteket. Det är en kul läsning som samtidigt kräver en viss teknik när text och bilder ska kopplas samman.

Tack vare att Filipstads kommun gett ett generöst bidrag för projektet, har alla elever i grundskolorna tilldelats varsin bok inför sommarlovet. Elever i årskurs 1 till 3 har fått Ellika Tomsons första bok, av Åsa Lind, eleverna i årskurs 4 till 6 Den magiska kepsen, av Petter Lidbeck och högstadieeleverna i årskurs 7 till 9 har tilldelats Flyga högt, av Katarina von Bredow.

Böcker finns att hämta

– Alla skolor har fått böcker, men i Lesjöfors skedde ett litet missförstånd och de flesta av eleverna på Stålvallaskolan fick aldrig sin bok innan de gick på sommarlov, säger Sandra som dock meddelar att Lesjöforseleverna så här i efterhand kan hämta sin bok på skolan.

Förutom att uppmuntra till enskild läsning satsar biblioteket i sommar även på flera gemensamma aktiviteter – bland annat sagoläsning, bokpoesi, pysselstunder, picknick med bokprat och kanske, om det nyckfulla vädret tillåter, pop-up bibliotek på stranden.

– Det vore kul om vi kunde ta med oss böcker och tidningar och åka ut till badplatser – det är ju när man ligger på stranden som man vill ha något bra att läsa! Men vi får se, det beror på resurser och väder.

Sandra berättar även att biblioteket under sommaren kommer att ha reducerade öppettider, men att personalen alltid försöker vara så tillmötesgående som möjligt för olika önskemål.

– Vi kommer ju öppna klockan tolv på dagarna, men säg att något fritids skulle vilja komma hit innan för någon gruppaktivitet – filmvisning, pyssel eller vad som, så går det alltid att ordna. Vi vill ju att barn och ungdomar ska känna sig hemma här – biblioteket ska vara som Filipstads vardagsrum dit alla är välkomna!