2017-06-16 06:00

2017-06-16 06:00

Så mycket får föreningarna i bidrag

FILIPSTAD: Beslut i kultur- och föreningsutskottet

Kultur- och föreningsutskottet har tagit beslut om bidrag till föreningar med aktiviteter på gång.

Föreningen Kulturbomben hade ansökt om 8 000 kronor i bidrag för att genomföra arrangemang under Oxhälja. Pengarna behövs till bland annat marknadsföring och hyra av tält.

– De får 5 000 kronor, det är vad vi tycker är rimligt i det här fallet, säger Torbjörn Parling (S), ordförande i kultur- och föreningsutskottet.

Älvsjöhyttans samhällsförening hade ansökt om 7 200 kronor i bidrag för att arrangera Hästjärnvägens dag i sommar. Pengarna behövs till bland annat informationsmaterial. Föreningen beviljades 5 000 kronor i bidrag.

– Både föreningen Kulturbomben och Älvsjöhyttans samhällsförening har fått sina bidrag uppräknade med en tusenlapp.

Filipstads atletklubb hade ansökt om integrationsmedel. Totalt gällde ansökan 70 000 kronor för att starta ett projekt för att ge fler kvinnor chansen att träna och komma in i gemenskapen.

Därför vill föreningen ha en tid i veckan då det endast är öppet för kvinnor. Kostnaden är beräknad till 50 000 kronor för 2-3 coacher och 20 000 kronor till utrustning.

– De får 50 000 kronor, av integrationsmedlen, som de kan använda till coacher och utrustning. I mitten av november begär vi en redovisning av vad som hänt i projektet. Vi hoppas att det går bra och att de lyckas.

Filipstads Bergslags hembygdsförening hade ansökt om ett extra evenemangsbidrag på 30 000 kronor.

Pengarna behövs för att klara publika arrangemang och egna arbeten. Utskottet beviljade 20 000 kronor i bidrag.

Till klubblokal

Nordmarks IF hade ansökt om ett investeringsbidrag på 25 000 kronor för åtgärder på föreningens klubblokal. Det handlar bland annat om att byta glasruta i en dörr och byte av duschblandare.

Arbetsinsatsen görs främst ideellt. Materialkostnaden och kostnader för visst avlönad arbetsinsats beräknas till 25 000 kronor. Föreningen beviljades 25 000 kronor i investeringsbidrag.

Motjärnshyttans Kulturförening hade ansökt om ett investeringsbidrag för inköp av bord/bänkar till gräsmattan utanför hyttbyggnaden. Enligt föreningen finns möbler att köpa för en kostnad på 6000-9500 kronor.

– Vi beslutade att de får köpa in möbler för maximalt 9 500 kronor, sedan får de redovisa vad som köpts in. Grunden är alltid att arrangemang och investeringar ska genomföras, annars får de betala tillbaka pengarna.

Ett extraärende behandlades och det var en ansökan om investeringsbidrag från föreningen Vi i Persbergsbygden.

– De får ett investeringsbidrag på 20 000 kronor till en luftvärmepeump.

Den ekonomiska rapporten för utskottet redovisades och den visade att budgeten följs.

Föreningen Kulturbomben hade ansökt om 8 000 kronor i bidrag för att genomföra arrangemang under Oxhälja. Pengarna behövs till bland annat marknadsföring och hyra av tält.

– De får 5 000 kronor, det är vad vi tycker är rimligt i det här fallet, säger Torbjörn Parling (S), ordförande i kultur- och föreningsutskottet.

Älvsjöhyttans samhällsförening hade ansökt om 7 200 kronor i bidrag för att arrangera Hästjärnvägens dag i sommar. Pengarna behövs till bland annat informationsmaterial. Föreningen beviljades 5 000 kronor i bidrag.

– Både föreningen Kulturbomben och Älvsjöhyttans samhällsförening har fått sina bidrag uppräknade med en tusenlapp.

Filipstads atletklubb hade ansökt om integrationsmedel. Totalt gällde ansökan 70 000 kronor för att starta ett projekt för att ge fler kvinnor chansen att träna och komma in i gemenskapen.

Därför vill föreningen ha en tid i veckan då det endast är öppet för kvinnor. Kostnaden är beräknad till 50 000 kronor för 2-3 coacher och 20 000 kronor till utrustning.

– De får 50 000 kronor, av integrationsmedlen, som de kan använda till coacher och utrustning. I mitten av november begär vi en redovisning av vad som hänt i projektet. Vi hoppas att det går bra och att de lyckas.

Filipstads Bergslags hembygdsförening hade ansökt om ett extra evenemangsbidrag på 30 000 kronor.

Pengarna behövs för att klara publika arrangemang och egna arbeten. Utskottet beviljade 20 000 kronor i bidrag.

Till klubblokal

Nordmarks IF hade ansökt om ett investeringsbidrag på 25 000 kronor för åtgärder på föreningens klubblokal. Det handlar bland annat om att byta glasruta i en dörr och byte av duschblandare.

Arbetsinsatsen görs främst ideellt. Materialkostnaden och kostnader för visst avlönad arbetsinsats beräknas till 25 000 kronor. Föreningen beviljades 25 000 kronor i investeringsbidrag.

Motjärnshyttans Kulturförening hade ansökt om ett investeringsbidrag för inköp av bord/bänkar till gräsmattan utanför hyttbyggnaden. Enligt föreningen finns möbler att köpa för en kostnad på 6000-9500 kronor.

– Vi beslutade att de får köpa in möbler för maximalt 9 500 kronor, sedan får de redovisa vad som köpts in. Grunden är alltid att arrangemang och investeringar ska genomföras, annars får de betala tillbaka pengarna.

Ett extraärende behandlades och det var en ansökan om investeringsbidrag från föreningen Vi i Persbergsbygden.

– De får ett investeringsbidrag på 20 000 kronor till en luftvärmepeump.

Den ekonomiska rapporten för utskottet redovisades och den visade att budgeten följs.