2017-06-16 06:00

2017-06-16 06:00

Ny led på gång i öst

ASPHYTTAN: Järnsjöleden – ett samarbete i Östvärmland

Intresset för vandring är på väg uppåt – och inom ett par år ska hugade vandrare kunna komma till Östvärmland och följa järnets väg.
En ny led är på gång i Storfors kommun, som kommer att binda ihop leder i såväl Filipstads som Karlskoga och Kristinehamns kommuner.

Järnsjöleden ska den nya leden heta och kanske kan den än så länge kallas den felande länken, den som fattas för att flera vandringsleder i grannskapet ska länkas samman.

Den nya leden ska gå mellan Nedre Bjurbäcken och Hytte, en sträcka på två mil, varav många vattennära.

– Vi har väldigt mycket vandringsleder i Storfors, men få som går längs vattnet. Det kommer den här att göra nästan hela vägen, säger Eva Wiklund, informationsansvarig på Storfors kommun.

Vandring är trendigt

Den nya leden kommer att länkas ihop med Lungälvsleden till Brattforsheden, till Järnleden från Kristinehamn och till Rövarleden och SIlverleden i Nykroppa. Också mot Karlskoga finns det kopplingar.

– Den blir jättebra, det är jag ganska säker på, säger Hans Lindqvist, som kommer att arbeta med bland annat uppmärkning av leden.

Han bor i Lungsund och är även ordförande i föreningen Värmlandsleder. Han intygar att satsningen ligger rätt i tiden: intresset för vandring ökar.

– Vandring är en världstrend. Den tredje största anledningen till att folk reser, är vandring, berättar han.

Storsatsning

Kommunen har fått 435 000 kronor i så kallat Lona-bidrag av Naturvårdsverket till vandrinsgleden och ska också själv satsa lika mycket.

Första steget är att märka upp den tänkta leden och att börja förhandla med markägarna. Den exakta sträckningen är inte klar, just för att man förstås måste ha avtal med berörda markägare längs sträckan. De kartor som finns i projektet är därmed preliminära.

En del av leden som Eva Wiklund tror mycket på är den som ska gå över Lungälvsmossen. Där kommer vandrarna att få gå på spänger, och det kommer att bli en speciell upplevelse.

Senast om två år ska den nya leden vara färdig, men delar av den kan upplevas redan nu.

– När den är färdig kan man följa järnets väg, säger Eva Wiklund.

Järnsjöleden ska den nya leden heta och kanske kan den än så länge kallas den felande länken, den som fattas för att flera vandringsleder i grannskapet ska länkas samman.

Den nya leden ska gå mellan Nedre Bjurbäcken och Hytte, en sträcka på två mil, varav många vattennära.

– Vi har väldigt mycket vandringsleder i Storfors, men få som går längs vattnet. Det kommer den här att göra nästan hela vägen, säger Eva Wiklund, informationsansvarig på Storfors kommun.

Vandring är trendigt

Den nya leden kommer att länkas ihop med Lungälvsleden till Brattforsheden, till Järnleden från Kristinehamn och till Rövarleden och SIlverleden i Nykroppa. Också mot Karlskoga finns det kopplingar.

– Den blir jättebra, det är jag ganska säker på, säger Hans Lindqvist, som kommer att arbeta med bland annat uppmärkning av leden.

Han bor i Lungsund och är även ordförande i föreningen Värmlandsleder. Han intygar att satsningen ligger rätt i tiden: intresset för vandring ökar.

– Vandring är en världstrend. Den tredje största anledningen till att folk reser, är vandring, berättar han.

Storsatsning

Kommunen har fått 435 000 kronor i så kallat Lona-bidrag av Naturvårdsverket till vandrinsgleden och ska också själv satsa lika mycket.

Första steget är att märka upp den tänkta leden och att börja förhandla med markägarna. Den exakta sträckningen är inte klar, just för att man förstås måste ha avtal med berörda markägare längs sträckan. De kartor som finns i projektet är därmed preliminära.

En del av leden som Eva Wiklund tror mycket på är den som ska gå över Lungälvsmossen. Där kommer vandrarna att få gå på spänger, och det kommer att bli en speciell upplevelse.

Senast om två år ska den nya leden vara färdig, men delar av den kan upplevas redan nu.

– När den är färdig kan man följa järnets väg, säger Eva Wiklund.