2017-06-14 09:58

2017-06-15 09:46

Stora pengar till läxhjälp

FILIPSTAD: Filipstad får mer än Storfors och Hällefors

Filipstads kommun ror hem 745 000 kronor i statsbidrag till läxhjälp i skolorna.

Pengarna fördelas av Skolverket, som totalt delar ut 363 miljoner i bidrag till skolor som erbjuder sina elever läxhjälp. Det är nära 30 miljoner mer än i fjol.

– Det är glädjande att så många skolor vill erbjuda eleverna läxhjälp. Det har betydelse inte minst för de elever som inte har starkt stöd från hemmet, säger Johanna Freed, enhetschef på Skolverket.

Filipstads kommun har sökt läxhjälpsbidrag till alla sina sju grundskolor.

Den skola i kommunen som får störst läxbidrag är Ferlinskolan, som får 360 000. Det räcker till 720 lärartimmar och läxhjälp till 346 elever.

Hällefors får också del av bidragspengarna. Där får Klockarhagsskolan 90 000.

Vargbroskolan i Storfors kommun får 162 500.

Antalet elever som får del av läxhjälpen har ökat, berättar Skolverket. Samtidigt har kraven på skolorna sänkts: för att få statsbidraget behöver skolorna inte längre ha behöriga lärare som jobbar med läxhjälpen. Fast Skolverket betonar att det ändå ska vara en verksamhet med kvalitet, som eleverna erbjuds.

– Det är viktigt att rektorer och ansvariga för skolorna lokalt ser till att de som ger läxhjälp har relevant kompetens. Skolorna behöver också tänka igenom hur man arbetar med läxor. Läxhjälpen ska inte ersätta det stöd som elever har rätt till i den ordinarie undervisningen, säger Johanna Freed.

– Det är glädjande att så många skolor vill erbjuda eleverna läxhjälp. Det har betydelse inte minst för de elever som inte har starkt stöd från hemmet, säger Johanna Freed, enhetschef på Skolverket.

Filipstads kommun har sökt läxhjälpsbidrag till alla sina sju grundskolor.

Den skola i kommunen som får störst läxbidrag är Ferlinskolan, som får 360 000. Det räcker till 720 lärartimmar och läxhjälp till 346 elever.

Hällefors får också del av bidragspengarna. Där får Klockarhagsskolan 90 000.

Vargbroskolan i Storfors kommun får 162 500.

Antalet elever som får del av läxhjälpen har ökat, berättar Skolverket. Samtidigt har kraven på skolorna sänkts: för att få statsbidraget behöver skolorna inte längre ha behöriga lärare som jobbar med läxhjälpen. Fast Skolverket betonar att det ändå ska vara en verksamhet med kvalitet, som eleverna erbjuds.

– Det är viktigt att rektorer och ansvariga för skolorna lokalt ser till att de som ger läxhjälp har relevant kompetens. Skolorna behöver också tänka igenom hur man arbetar med läxor. Läxhjälpen ska inte ersätta det stöd som elever har rätt till i den ordinarie undervisningen, säger Johanna Freed.

De får läxhjälpsbidrag

Här är skolorna som får stöd till läxhjälp.

Första talet är antalet elever som omfattas, nästa kolumn är antalet lärartimmar och sista är beloppet skolan får.

Filipstad

Strandvägsskolan 281 140 70 000

Åsenskolan 273 210 105 000

Stålvallaskolan 195 210 105 000

Nordmarks skola 26 35 17 500

Brattfors skola 25 35 17 500

Nykroppa skola 69 140 70 000

Ferlinskolan 346 720 360 000

Hällefors

Klockarhagsskolan 60 180 90 000

Storfors

Vargbroskolan 250 325 162 500