2017-05-19 06:00

2017-05-19 06:00

Carl Jan: "Gravallvarligt men jättekul!"

FILIPSTAD: Gymnasieelever fick guidad tur på kyrkogården där ett stycke viktig bygdehistoria vilar

En kunskapsrik kyrkogårdsvandring som inte bara levandegjorde bygdens historia utan även de bortgångna själar som skapat den, var vad elever från Spångbergsgymnasiet om onsdagen fick uppleva.
Guidade gjorde historiefantasten Carl Jan Granqvist.
– Vi vill genom detta väcka intresse för bygden, säger han.

Framtiden och historien behöver båda varandra för att kunna existera. För utan historien som grund – ingen framtid. Och finns ingen framtid går det heller inte föra minnet av forns stora händelser vidare. Att sedan se sambandet mellan då och nu, hur allt hänger ihop, skapar en rik förståelse för utformningen av det samhälle vi alla lever i idag.

Och att just presentera dåtidens imponerade historia med framtidens kommande, en del av dem säkerligen storslagna, händelser var precis vad som skedde när Spångbergsgymnasiets samhällsklasser besökte Filipstads kyrka. Under ledning av Carl Jan Granqvist fick eleverna stifta bekantskap med en hel del människor som gjort avtryck i stadens historia och som nu vilar i den filipstadska myllan.

– Jag kallar den här stunden för ”Tid att minnas andar som flytt – med siktet mot framtiden. Gravallvarligt men jättekul!” berättar Carl Jan entusiastiskt.

Han har lett gravvandringar på kyrkogården i Filipstad tidigare, men inte för gymnasieelever. Att nu få chansen att göra det ser han som ett viktigt uppdrag.

– Det finns en rik historia här, genom detta hoppas jag att det kan väckas ett intresse för bygden, säger han.

Pär Nordstrand, rektor, håller med.

– Vår stad är gammal, det har hänt mycket spännande här genom åren. Vi brukar alltid göra någon utflykt under våren, i år passade det bra att vi kunde göra det här.

Intressant århundrade

Vandringen börjar som en föreläsning inne i kyrkan. Carl Jan erkände där sin egen stora passion för historia. Och det århundrade han vill lyfta som det mest spännande, sett med Filipstadshistoriska glasögon, är 1800-talet. Det är då industrialismen växer sig allt starkare och det är då människor med pengar på fickan etablerar sig i staden.

– Och när de här rika människorna dog ville de att det skulle synas att de levt och att de dött, därav storleken på gravstenarna, förklarar Carl Jan som kommer med en intressant liknelse gällande bygdens släktsammansättningar.

– Det är lite som ett spagettifat – drar man i en ände rör sig hela fatet! Man är släkt åt härs och tvärs!

Carl Jan berättar också att det vid den här tiden var viktigt att resa och se sig om, det gav nya infallsvinklar och synsätt. Många förstod att det inte räckte med att bara plöja sin åker – det gällde att ge sig ut i världen för att kunna bygga upp en hållbar försörjning menar han och drar än en gång paralleller mellan dåtid och nutid.

– Wasa och OLW skapar massor med arbetstillfällen, det är jättebra men det måste finnas något mer än att bara baka knäckebröd. Därför tror jag Bergsskolan är en mycket viktig bit för framtiden.

Hon blev först

Någon som just gav sig ut i världen och som bidragit till teknikens utveckling är Långbanssonen John Ericsson (1803-1889). Även om han inte ligger begravd på denna plats utan på andra sidan kyrkviken vid Östra kyrkogården, går det inte prata Filipstadshistoria utan att nämna den innovativa uppfinnaren.

Andra historiska personer eleverna fick lära sig om var Bengt Didrick Tingberg (1711-1787), Bergskolans grundare Franz von Schéele (1795-1863) och hans dotter Charlotte von Schéele (1840-1929) som blev landets första kvinnliga organist. Och det i Filipstad.

– Hon var ett musikaliskt underbarn och hennes pappa ville att hon skulle få en bra utbildning, men på den här tiden var det förbjudet för kvinnor att studera. von Schéeles gode vän, som senare blev kung Oscar II, hjälpte till så att hon kunde utbilda sig. När tjänsten som organist blev ledig fick hon åter hjälp genom kunglig dispens.

Efter att fler betydande namn nämnts, bland andra Olof Bergström (1821-1883), hans fru Brita Catharina Bergström (1819-1901), Hugo Duhs (1886-1947), Per Gustaf Berggren (1793-1851) och Anshelem Schultzberg (1862-1945) har det blivit dags att ta klivet ut på körrgårn för att råka flera av dessa omtalade personer.

– Jag tycker det är mycket intressant alltihop. Och med allt jag berättat i dag vill jag lyfta fram initiativrikedomen, konstnärskapet och industrialismen som människorna här stått för. Det är ett stycke viktig svensk historia som vilar här! slår Carl Jan fast.

Kyrkogårdsvandringen genomfördes på initiativ från föreningen Berith Bergströms minne som samarbetar med Filipstads kyrka och Spångbergsgymnasiet.

Nu på söndag, den 21 maj, kommer allmänheten få chansen att få samma guidade tur av Carl Jan. Utgångspunkten då är Kyrkans hus.

Framtiden och historien behöver båda varandra för att kunna existera. För utan historien som grund – ingen framtid. Och finns ingen framtid går det heller inte föra minnet av forns stora händelser vidare. Att sedan se sambandet mellan då och nu, hur allt hänger ihop, skapar en rik förståelse för utformningen av det samhälle vi alla lever i idag.

Och att just presentera dåtidens imponerade historia med framtidens kommande, en del av dem säkerligen storslagna, händelser var precis vad som skedde när Spångbergsgymnasiets samhällsklasser besökte Filipstads kyrka. Under ledning av Carl Jan Granqvist fick eleverna stifta bekantskap med en hel del människor som gjort avtryck i stadens historia och som nu vilar i den filipstadska myllan.

– Jag kallar den här stunden för ”Tid att minnas andar som flytt – med siktet mot framtiden. Gravallvarligt men jättekul!” berättar Carl Jan entusiastiskt.

Han har lett gravvandringar på kyrkogården i Filipstad tidigare, men inte för gymnasieelever. Att nu få chansen att göra det ser han som ett viktigt uppdrag.

– Det finns en rik historia här, genom detta hoppas jag att det kan väckas ett intresse för bygden, säger han.

Pär Nordstrand, rektor, håller med.

– Vår stad är gammal, det har hänt mycket spännande här genom åren. Vi brukar alltid göra någon utflykt under våren, i år passade det bra att vi kunde göra det här.

Intressant århundrade

Vandringen börjar som en föreläsning inne i kyrkan. Carl Jan erkände där sin egen stora passion för historia. Och det århundrade han vill lyfta som det mest spännande, sett med Filipstadshistoriska glasögon, är 1800-talet. Det är då industrialismen växer sig allt starkare och det är då människor med pengar på fickan etablerar sig i staden.

– Och när de här rika människorna dog ville de att det skulle synas att de levt och att de dött, därav storleken på gravstenarna, förklarar Carl Jan som kommer med en intressant liknelse gällande bygdens släktsammansättningar.

– Det är lite som ett spagettifat – drar man i en ände rör sig hela fatet! Man är släkt åt härs och tvärs!

Carl Jan berättar också att det vid den här tiden var viktigt att resa och se sig om, det gav nya infallsvinklar och synsätt. Många förstod att det inte räckte med att bara plöja sin åker – det gällde att ge sig ut i världen för att kunna bygga upp en hållbar försörjning menar han och drar än en gång paralleller mellan dåtid och nutid.

– Wasa och OLW skapar massor med arbetstillfällen, det är jättebra men det måste finnas något mer än att bara baka knäckebröd. Därför tror jag Bergsskolan är en mycket viktig bit för framtiden.

Hon blev först

Någon som just gav sig ut i världen och som bidragit till teknikens utveckling är Långbanssonen John Ericsson (1803-1889). Även om han inte ligger begravd på denna plats utan på andra sidan kyrkviken vid Östra kyrkogården, går det inte prata Filipstadshistoria utan att nämna den innovativa uppfinnaren.

Andra historiska personer eleverna fick lära sig om var Bengt Didrick Tingberg (1711-1787), Bergskolans grundare Franz von Schéele (1795-1863) och hans dotter Charlotte von Schéele (1840-1929) som blev landets första kvinnliga organist. Och det i Filipstad.

– Hon var ett musikaliskt underbarn och hennes pappa ville att hon skulle få en bra utbildning, men på den här tiden var det förbjudet för kvinnor att studera. von Schéeles gode vän, som senare blev kung Oscar II, hjälpte till så att hon kunde utbilda sig. När tjänsten som organist blev ledig fick hon åter hjälp genom kunglig dispens.

Efter att fler betydande namn nämnts, bland andra Olof Bergström (1821-1883), hans fru Brita Catharina Bergström (1819-1901), Hugo Duhs (1886-1947), Per Gustaf Berggren (1793-1851) och Anshelem Schultzberg (1862-1945) har det blivit dags att ta klivet ut på körrgårn för att råka flera av dessa omtalade personer.

– Jag tycker det är mycket intressant alltihop. Och med allt jag berättat i dag vill jag lyfta fram initiativrikedomen, konstnärskapet och industrialismen som människorna här stått för. Det är ett stycke viktig svensk historia som vilar här! slår Carl Jan fast.

Kyrkogårdsvandringen genomfördes på initiativ från föreningen Berith Bergströms minne som samarbetar med Filipstads kyrka och Spångbergsgymnasiet.

Nu på söndag, den 21 maj, kommer allmänheten få chansen att få samma guidade tur av Carl Jan. Utgångspunkten då är Kyrkans hus.