2017-05-17 13:50

2017-05-17 13:50

Landshövdingen ser ljust på Hällefors

HÄLLEFORS: Webb-tv: Maria Larsson ser styrkan

– Det händer så mycket av positiv karaktär i Hällefors.
Det konstaterar landshövdingen Maria Larsson, som på onsdagen gästade Hällefors för att träffa företag och kommun.

– Jag tycker att det är en fantastisk anda.

Så beskriver Maria Larsson vad hon mötte i Hällefors, där hon började dagen med ett frukostmöte med näringslivet. Sedan stod flera företagsbesök på schemat.

Hon har varit i Hällefors flera gånger förut. Inte minst har hon haft mycket kontakt med Hällefors sedan ortens största företag i december 2015 gav beskedet att de planerade att lägga ned valsverket.

– Då hade Ovako varslat och det var stor problematik.

I maj kom motbudet – nedläggningen blir inte av.

– Alla drog en suck av lättnad, men ingen var heller helt nedslagen i december utan det fanns en mycket god vilja och go i bygden, trots att varslet kom. I dag vilar Hällefors på många entreprenörer, inte bara ett stortföretag, och det minskar sårbarheten, säger Maria Larsson.

I sitt anförande på frukostmötet framhöll hon att hon tycker att Hällefors över huvud taget klarat omställningen bra, när orten som så många andra industriorter tappat i arbetstillfällen inom industrin. Hon visade statistik på att Hällefors tappat 915 industrijobb från 1990 och fram till 2015, men samtidigt har det vuxit fram 144 jobb inom besöksnäringen.

– Jag tycker att det är en fantastisk anda.

Så beskriver Maria Larsson vad hon mötte i Hällefors, där hon började dagen med ett frukostmöte med näringslivet. Sedan stod flera företagsbesök på schemat.

Hon har varit i Hällefors flera gånger förut. Inte minst har hon haft mycket kontakt med Hällefors sedan ortens största företag i december 2015 gav beskedet att de planerade att lägga ned valsverket.

– Då hade Ovako varslat och det var stor problematik.

I maj kom motbudet – nedläggningen blir inte av.

– Alla drog en suck av lättnad, men ingen var heller helt nedslagen i december utan det fanns en mycket god vilja och go i bygden, trots att varslet kom. I dag vilar Hällefors på många entreprenörer, inte bara ett stortföretag, och det minskar sårbarheten, säger Maria Larsson.

I sitt anförande på frukostmötet framhöll hon att hon tycker att Hällefors över huvud taget klarat omställningen bra, när orten som så många andra industriorter tappat i arbetstillfällen inom industrin. Hon visade statistik på att Hällefors tappat 915 industrijobb från 1990 och fram till 2015, men samtidigt har det vuxit fram 144 jobb inom besöksnäringen.