2017-05-17 14:38

2017-05-18 06:48

De vill lyfta nya företag

HÄLLEFORS: Mia och Jens Spendrups startar stiftelse för entreprenörer

Företagarparet Mia och Jens Spendrups har startat en stiftelse, med målet att ge nya företagare i Hällefors kommun starthjälp.
– Vi behöver fler företagare i Hällefors som vill etablera sig här, säger Mia Spendrup, vd på Loka brunn och Grythyttans gästgiveri.

Jens och Mia Spendrups entreprenörsstiftelse är nybildad och i styrelsen sitter förutom paret Spendrup själva även Karl Lindqvist, vd på Grythyttans stålmöbler.

Tillsammans vill de nu arbeta för att stötta unga som vill starta företag i Hällefors kommun.

– Syftet är att hjälpa unga företagare att lyfta sina företag, ofta i ett skede där de just startat men behöver råd och pengar, berättar Jens Spendrup.

– Vi behöver fler företagare i Hällefors som vill etablera sig här. Vi ser det som viktigt att framför allt de unga får en plattform och även att vi kan finnas här som mentorer, säger Mia Spendrup.

Nu ger de sig ut för att se hur många nya entreprenörssjälar det kan finnas därute.

– Det är som jag ser det ett av problemen med Hällefors, att det är för lite nyföretagande och det är därför vi vill göra det här och för att vi är företagare här i kommunen. Vi vill ha en livaktig och framgångsrik kommun, och då är det bra att det finns många företag, säger Jens Spendrup.

Mia och Jens Spendrup presenterade sitt nya initiativ på kommunens frukostmöte med näringslivet på onsdagen. Vid presentationsrundan där alla de församlade presenterade sig – det tog sju minuter – gav Jens Spendrup sig själv epitetet ”pensionerad ölgubbe”. Den etiketten får väl ändå anses sitta lite snett med tanke på hans långa bakgrund som företagare, även om det är inom öl och annan dryck namnet Spendrups blivit mest känt.

– Jag har varit företagare i hela mitt liv, så jag tror att jag kan bidra med goda råd om företagande, absolut, säger han.

Stödet från stiftelsen kan för en del av de färska entreprenörerna komma att bestå i pengar, men inte som bidrag. Paret har anslagit 300 000 kronor för att stiftelsen ska kunna gå in som delägare i företag de tror på, med sikte på sälja tillbaka sin andel när företaget kommit i gång och börjar gå bra.

Stödet till de nya företagarna kan också handla om goda råd och mentorskap.

När Jens Spendrup själv var ny som företagare hade han en mentor på nära håll, inom familjen.

– Jag hade min far. Och har man ingen far får man skaffa sig en. När min far gick bort skaffade jag mig en till, alltså en styrelseordförande i Spendrups och det var det bästa jag gjort, säger han.

Fast strax rättar han sig:

– Det näst bästa. Min hustru var det bästa!

På mötet öppnade de för fler som vill vara med och stötta initiativet, samtidigt som de också gör sig synliga för möjliga kandidater.

– Det är bara att kontakta mig på Loka brunn. Skicka gärna ett mejl! hälsar Mia Spendrup.

Jens och Mia Spendrups entreprenörsstiftelse är nybildad och i styrelsen sitter förutom paret Spendrup själva även Karl Lindqvist, vd på Grythyttans stålmöbler.

Tillsammans vill de nu arbeta för att stötta unga som vill starta företag i Hällefors kommun.

– Syftet är att hjälpa unga företagare att lyfta sina företag, ofta i ett skede där de just startat men behöver råd och pengar, berättar Jens Spendrup.

– Vi behöver fler företagare i Hällefors som vill etablera sig här. Vi ser det som viktigt att framför allt de unga får en plattform och även att vi kan finnas här som mentorer, säger Mia Spendrup.

Nu ger de sig ut för att se hur många nya entreprenörssjälar det kan finnas därute.

– Det är som jag ser det ett av problemen med Hällefors, att det är för lite nyföretagande och det är därför vi vill göra det här och för att vi är företagare här i kommunen. Vi vill ha en livaktig och framgångsrik kommun, och då är det bra att det finns många företag, säger Jens Spendrup.

Mia och Jens Spendrup presenterade sitt nya initiativ på kommunens frukostmöte med näringslivet på onsdagen. Vid presentationsrundan där alla de församlade presenterade sig – det tog sju minuter – gav Jens Spendrup sig själv epitetet ”pensionerad ölgubbe”. Den etiketten får väl ändå anses sitta lite snett med tanke på hans långa bakgrund som företagare, även om det är inom öl och annan dryck namnet Spendrups blivit mest känt.

– Jag har varit företagare i hela mitt liv, så jag tror att jag kan bidra med goda råd om företagande, absolut, säger han.

Stödet från stiftelsen kan för en del av de färska entreprenörerna komma att bestå i pengar, men inte som bidrag. Paret har anslagit 300 000 kronor för att stiftelsen ska kunna gå in som delägare i företag de tror på, med sikte på sälja tillbaka sin andel när företaget kommit i gång och börjar gå bra.

Stödet till de nya företagarna kan också handla om goda råd och mentorskap.

När Jens Spendrup själv var ny som företagare hade han en mentor på nära håll, inom familjen.

– Jag hade min far. Och har man ingen far får man skaffa sig en. När min far gick bort skaffade jag mig en till, alltså en styrelseordförande i Spendrups och det var det bästa jag gjort, säger han.

Fast strax rättar han sig:

– Det näst bästa. Min hustru var det bästa!

På mötet öppnade de för fler som vill vara med och stötta initiativet, samtidigt som de också gör sig synliga för möjliga kandidater.

– Det är bara att kontakta mig på Loka brunn. Skicka gärna ett mejl! hälsar Mia Spendrup.