2017-05-16 11:36

2017-05-18 09:45

Långban får fin utmärkelse

FILIPSTAD: Årets industriminne 2017

Långbans gruv- och kulturby har utsetts till Årets industriminne 2017.

Utmärkelsen har delats ut sedan mitten av 1990-talet och går till insatser – nyskapande och långsiktiga – som bevarar och gestaltar miljöer som berättar om industrisamhällets produktion, teknik och människor.

Det här året har Svenska industriminnesföreningen fastnat för det arbete som den senaste tiden gjorts i Långbans gruv- och kulturby. Där har Filipstads kommun, Värmlands museum och Riksantikvarieämbetet använt gruv- och kulturbyn i integrationen av nyanlända.

”Genom de arbetsinsatser som Filipstads nya invånare genomfört i Långban har projektet bidragit till att skapa samhörigheter mellan nyanlända, andra kommuninvånare och en kulturmiljö av nationell betydelse” står det i motiveringen.

Utmärkelsen kommer att delas ut i Långban den 10 juni.

Utmärkelsen har delats ut sedan mitten av 1990-talet och går till insatser – nyskapande och långsiktiga – som bevarar och gestaltar miljöer som berättar om industrisamhällets produktion, teknik och människor.

Det här året har Svenska industriminnesföreningen fastnat för det arbete som den senaste tiden gjorts i Långbans gruv- och kulturby. Där har Filipstads kommun, Värmlands museum och Riksantikvarieämbetet använt gruv- och kulturbyn i integrationen av nyanlända.

”Genom de arbetsinsatser som Filipstads nya invånare genomfört i Långban har projektet bidragit till att skapa samhörigheter mellan nyanlända, andra kommuninvånare och en kulturmiljö av nationell betydelse” står det i motiveringen.

Utmärkelsen kommer att delas ut i Långban den 10 juni.