2017-04-28 06:00

2017-04-28 10:19

Nära, men inte aggressiv

FILIPSTAD: Handläggare på länsstyrelsen ser inget onormalt i vargmötet

Vargen som Britt Eklund mötte i skogen betedde sig inte onormalt, även om den kom nära henne.
Det anser David Höök, vilthandläggare på länsstyrelsen.

– Som jag förstått det vek vargen av när hon reste sig upp och det kan tolkas som att vargen inte sett människan först, utan varit intresserad av hunden och haft fokus på den.

Han tror inte att vargen siktat in sig på Britt för att angripa henne.

– Det händer att människor kommer i kontakt med vargar. Ibland blir de nyfikna och närmar sig, så visst, den kan ha varit nyfiken på henne också. Den här tiden på året lämnar många vargvalpar reviren för att söka nya revir och de kan vara nyfikna och även bete sig lite vilset.

Inte heller att vargar strövar nära begyggelse, eller till och med inne i en trädgård, tycker han är onormalt, givet att huset ligger nära skog.

– Att en varg går genom trädgården är i sig inget konstigt och det kan ske på tider när inte är människor eller annat i närheten.

Vad kan man tänka på om man bor där det finns vargar?

– Vet man att det varit en tid med täta vargbesök över tomten kanske man inte ska släppa ut sin hund lös för att kissa på kvällen. Man kan också tänka på att inte ha soppåsen liggande på trappen då det är något som kan locka vargar.

Av länsstyrelsen kan man få vargpinglor att sätta på sin hund, vilket ska skrämma bort vargar. För egen del behöver man däremot inte vara rädd, tycker David Höök.

– Risken eller chansen att stöta på en varg i skogen är mycket liten och ofta så drar de sig undan i god tid innan man själv ser dem. Jag tycker inte man ska vara rädd för att gå ut och gå för att det finns vilda djur i skogen.

Det han fått berättat för sig om vargmötet och vargspåren i Persberg tycker han inte talar för att det är dags att överväga skyddsjakt.

– Nej, inte i det här läget. Då ska det vara återkommande angrepp på till exempel tamdjur, hundar eller får. Eller att de vid återkommande tillfällen uppehåller sig nära (inom cirka 30 m) människor eller bebyggelse och inte bryr sig om att man skrämmer dem, då kan det bli aktuellt med skyddsjakt även om det inte varit något angrepp. Vid sådana tillfällen är dokumentation av i form av foto eller film bra.

– Som jag förstått det vek vargen av när hon reste sig upp och det kan tolkas som att vargen inte sett människan först, utan varit intresserad av hunden och haft fokus på den.

Han tror inte att vargen siktat in sig på Britt för att angripa henne.

– Det händer att människor kommer i kontakt med vargar. Ibland blir de nyfikna och närmar sig, så visst, den kan ha varit nyfiken på henne också. Den här tiden på året lämnar många vargvalpar reviren för att söka nya revir och de kan vara nyfikna och även bete sig lite vilset.

Inte heller att vargar strövar nära begyggelse, eller till och med inne i en trädgård, tycker han är onormalt, givet att huset ligger nära skog.

– Att en varg går genom trädgården är i sig inget konstigt och det kan ske på tider när inte är människor eller annat i närheten.

Vad kan man tänka på om man bor där det finns vargar?

– Vet man att det varit en tid med täta vargbesök över tomten kanske man inte ska släppa ut sin hund lös för att kissa på kvällen. Man kan också tänka på att inte ha soppåsen liggande på trappen då det är något som kan locka vargar.

Av länsstyrelsen kan man få vargpinglor att sätta på sin hund, vilket ska skrämma bort vargar. För egen del behöver man däremot inte vara rädd, tycker David Höök.

– Risken eller chansen att stöta på en varg i skogen är mycket liten och ofta så drar de sig undan i god tid innan man själv ser dem. Jag tycker inte man ska vara rädd för att gå ut och gå för att det finns vilda djur i skogen.

Det han fått berättat för sig om vargmötet och vargspåren i Persberg tycker han inte talar för att det är dags att överväga skyddsjakt.

– Nej, inte i det här läget. Då ska det vara återkommande angrepp på till exempel tamdjur, hundar eller får. Eller att de vid återkommande tillfällen uppehåller sig nära (inom cirka 30 m) människor eller bebyggelse och inte bryr sig om att man skrämmer dem, då kan det bli aktuellt med skyddsjakt även om det inte varit något angrepp. Vid sådana tillfällen är dokumentation av i form av foto eller film bra.