2017-04-20 16:27

2017-04-20 16:27

Minnesmärken ska utredas mer

LESJÖFORS: Inte nej, men mer utredning om upprustning

Tekniska chefen får ett uppdrag av kultur- och föreningsutskottet.

Utskottet vill att han ska se över en fråga om upprustning kring minnesmärkena över Gerard de Geer och Gustaf Ekman i Lesjöfors.

De båda industrimännen har varsin stenpelare med plakett respektive byst i närheten av herrgården i Lesjöfors.

Ärendet om en eventuell upprustning kom upp efter en skrivelse från Ekmanska släktföreningen. FT har tidigare berättat om brevet där föreningens ordförande Peter Ekman för fram förslaget att kommunen borde rusta upp minnesmärkena. Han föreslår också att man ska skapa en parkeringsplats, skyltning och en stig till monumenten.

– Stigar och parkeringar är inget som vi beslutar om, så vi sa att vi skickar en remiss till tekniska chefen, säger Torbjörn Parling, utskottets ordförande.

Själva grundidén, att industrimännen hedras genom att minnesmärkena hålls i skick, har han dock inget emot, tvärtom.

– Jag var däruppe häromdagen och då var jag fram och tittade. Det är fint att de finns och det är viktigt med industrihistoria, säger han och tillägger att frågan är vem som har ansvar för vad sen när det gäller att ta hand om monument av det här slaget.

– Det kan lätt svälla ut också.

När tekniska chefen har tittat på ärendet kommer det upp igen i utskottet för beslut.

Däremot sa utskottet ja direkt till en ansökan om bidrag till ett Myhrmans- och Tegnérminne. 5000 kronor blev anslaget där. Värmländska Tegnérsällskapet söker bidrag till en minnesplatta, som man vill sätta upp i samband med Järnets dag den 12 juli. Plattan ska sitta vid en ek i kvarteret Poeten i Filipstad, där Myhrmansgården en gång låg.

I dag finns inget minnesmärke alls i Filipstad över Esaisas Tegnér, som var ingift i Myhrmansfamiljen vid Rämmens bruk och med tiden blev en berömd diktare. Bland annat ska hans dikt Svea vara inspirerad av ett besök i Filipstad.

De båda industrimännen har varsin stenpelare med plakett respektive byst i närheten av herrgården i Lesjöfors.

Ärendet om en eventuell upprustning kom upp efter en skrivelse från Ekmanska släktföreningen. FT har tidigare berättat om brevet där föreningens ordförande Peter Ekman för fram förslaget att kommunen borde rusta upp minnesmärkena. Han föreslår också att man ska skapa en parkeringsplats, skyltning och en stig till monumenten.

– Stigar och parkeringar är inget som vi beslutar om, så vi sa att vi skickar en remiss till tekniska chefen, säger Torbjörn Parling, utskottets ordförande.

Själva grundidén, att industrimännen hedras genom att minnesmärkena hålls i skick, har han dock inget emot, tvärtom.

– Jag var däruppe häromdagen och då var jag fram och tittade. Det är fint att de finns och det är viktigt med industrihistoria, säger han och tillägger att frågan är vem som har ansvar för vad sen när det gäller att ta hand om monument av det här slaget.

– Det kan lätt svälla ut också.

När tekniska chefen har tittat på ärendet kommer det upp igen i utskottet för beslut.

Däremot sa utskottet ja direkt till en ansökan om bidrag till ett Myhrmans- och Tegnérminne. 5000 kronor blev anslaget där. Värmländska Tegnérsällskapet söker bidrag till en minnesplatta, som man vill sätta upp i samband med Järnets dag den 12 juli. Plattan ska sitta vid en ek i kvarteret Poeten i Filipstad, där Myhrmansgården en gång låg.

I dag finns inget minnesmärke alls i Filipstad över Esaisas Tegnér, som var ingift i Myhrmansfamiljen vid Rämmens bruk och med tiden blev en berömd diktare. Bland annat ska hans dikt Svea vara inspirerad av ett besök i Filipstad.