2017-04-20 11:36

2017-04-20 11:36

Inget klart om laddstolpar

FILIPSTAD: Motion om el-stationer för uppladdning av elbilar

Filipstads Energinät AB är mest lämpat att sätta upp en el-stolpe för laddning av elbilar i kommunen. Det menar kommunchefen Claes Hultgren i sitt svar på en motion från Ulla Olsson (L).

Det var i februari som Ulla Olsson lämnade in en motion med förslaget att sätta upp elstolpar på lämpliga platser i kommunen. Hon menar att Stora torget kan vara en lämplig plats för en elstolpe, där det finns närhet till både matställen och affärer.

Kommunfullmäktige remitterade motionen till kommunstyrelsen. Därefter har kommunstyrelsens arbetsutskott remitterat motionen till kommunchefen, som lämnat ett skriftligt svar.

Kommunstyrelsens arbetsutskott, ksau, har beslutat föreslå att Hultgrens svar ska utgöra svaret på Ulla Olssons motion.

I svaret skriver Claes Hultgren bland annat att kommunledningen, tillsammans med Filipstads Energinät, undersökt möjligheterna att sätta upp två laddningsstationer för elbilar. Den placering som diskuteras är pendlingsparkeringen vid busstationen.

Fått bidrag

Enligt Hultgren finns det inte något kommersiellt intresse för ”publik normalladdning”. Däremot konstaterar han att OK i Filipstad har fått ett bidrag från Naturvårdsverkets satsning Klimatklivet på 150 000 kronor till en ny snabbladdningsstation, samt att bolagets avsikt är att sätta upp en sådan station.

Hultgren skriver: ”I dagsläget är bedömningen att det inte finns någon större ekonomisk vinst i en normalladdningsstation utan att det får ses som en service åtgärd och en insats för klimatet. Investeringen kan ske i kommunens energibolag, Filipstads Energinät AB.”

– Vi har tittat på normalladdare, som tar flera timmar för att ladda upp en bil, där finns det inget intresse från den privata sidan att göra någon investering. Vi har undersökt möjligheten att få bidrag från Klimatklivet men fått nej. Det är dock ingen stor kostnad, det handlar om cirka 60 000 kronor för en stolpe med två anslutningar, säger Hultgren som menar att pendlingsparkeringen är den mest lämpliga platsen för en normalladdare.

Bollen hos bolaget

Det finns dock inget beslut ännu om att sätta upp någon normalladdare. Nu ligger bollen hos energibolaget, menar han.

– Det är redan el framdraget dit så det är ingen större kostnad att ansluta heller. I sådant fall måste det bli ett samarbete med Statoil (numera Cirkle-K) som kan klara av att hantera betalningarna.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att föreslå att kommunchefens förslag ska utgöra svar på motionen samt att den därmed ska anses besvarad. Ärendet går nu vidare till kommunstyrelsen och slutligen till kommunfullmäktige.

Det var i februari som Ulla Olsson lämnade in en motion med förslaget att sätta upp elstolpar på lämpliga platser i kommunen. Hon menar att Stora torget kan vara en lämplig plats för en elstolpe, där det finns närhet till både matställen och affärer.

Kommunfullmäktige remitterade motionen till kommunstyrelsen. Därefter har kommunstyrelsens arbetsutskott remitterat motionen till kommunchefen, som lämnat ett skriftligt svar.

Kommunstyrelsens arbetsutskott, ksau, har beslutat föreslå att Hultgrens svar ska utgöra svaret på Ulla Olssons motion.

I svaret skriver Claes Hultgren bland annat att kommunledningen, tillsammans med Filipstads Energinät, undersökt möjligheterna att sätta upp två laddningsstationer för elbilar. Den placering som diskuteras är pendlingsparkeringen vid busstationen.

Fått bidrag

Enligt Hultgren finns det inte något kommersiellt intresse för ”publik normalladdning”. Däremot konstaterar han att OK i Filipstad har fått ett bidrag från Naturvårdsverkets satsning Klimatklivet på 150 000 kronor till en ny snabbladdningsstation, samt att bolagets avsikt är att sätta upp en sådan station.

Hultgren skriver: ”I dagsläget är bedömningen att det inte finns någon större ekonomisk vinst i en normalladdningsstation utan att det får ses som en service åtgärd och en insats för klimatet. Investeringen kan ske i kommunens energibolag, Filipstads Energinät AB.”

– Vi har tittat på normalladdare, som tar flera timmar för att ladda upp en bil, där finns det inget intresse från den privata sidan att göra någon investering. Vi har undersökt möjligheten att få bidrag från Klimatklivet men fått nej. Det är dock ingen stor kostnad, det handlar om cirka 60 000 kronor för en stolpe med två anslutningar, säger Hultgren som menar att pendlingsparkeringen är den mest lämpliga platsen för en normalladdare.

Bollen hos bolaget

Det finns dock inget beslut ännu om att sätta upp någon normalladdare. Nu ligger bollen hos energibolaget, menar han.

– Det är redan el framdraget dit så det är ingen större kostnad att ansluta heller. I sådant fall måste det bli ett samarbete med Statoil (numera Cirkle-K) som kan klara av att hantera betalningarna.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att föreslå att kommunchefens förslag ska utgöra svar på motionen samt att den därmed ska anses besvarad. Ärendet går nu vidare till kommunstyrelsen och slutligen till kommunfullmäktige.