2017-03-17 06:00

2017-03-17 06:00

Ny skylt ska locka fler

LESJÖFORS: Museet planerar ny stor skylt vid Coop

En ny stor skylt vid Coop ska hjälpa till att locka fler besökare till Lesjöfors museum. I dag har museet cirka 5 000 besökare per år, men besöksantalet sjunker något.

Under den här vintersäsongen har Lesjöfors museum öppet två dagar i veckan; torsdagar och söndagar. Dagarna har valts ut med tanke på att detta är stugbytardagar i fjällen, därmed ökar trafiken genom Lesjöfors drastiskt.

I dag finns skyltar som upplyser om museet vid båda infarterna till Lesjöfors. Dessutom finns en mindre gatupratare vid själva infarten till museet. Den här informationen kan dock lätt missas av stressade turister som är på genomfart.

”Är på gång”

– En ny rejäl skylt vid Coop är på gång, det är många turister på genomfart som stannar till där och handlar, berättar Hans-Olof Skoog som är engagerad i museet.

Förhoppningen är att fler personer då ska hinna se och läsa på skylten, samt få tid att bestämma sig för att göra ett besök i museet.

I dag är det tre personer som arbetar halvtid på museet. Filipstads kommun står för bland annat uppvärmningskostnader och snöröjning.

Museet bokas även för bland annat dop, bröllop och begravningar. Under sommaren anlitas även feriearbetare för att klara verksamheten. Under sommarens turistsäsong kommer även många utländska turister, främst från Holland.

Under den här vintersäsongen har Lesjöfors museum öppet två dagar i veckan; torsdagar och söndagar. Dagarna har valts ut med tanke på att detta är stugbytardagar i fjällen, därmed ökar trafiken genom Lesjöfors drastiskt.

I dag finns skyltar som upplyser om museet vid båda infarterna till Lesjöfors. Dessutom finns en mindre gatupratare vid själva infarten till museet. Den här informationen kan dock lätt missas av stressade turister som är på genomfart.

”Är på gång”

– En ny rejäl skylt vid Coop är på gång, det är många turister på genomfart som stannar till där och handlar, berättar Hans-Olof Skoog som är engagerad i museet.

Förhoppningen är att fler personer då ska hinna se och läsa på skylten, samt få tid att bestämma sig för att göra ett besök i museet.

I dag är det tre personer som arbetar halvtid på museet. Filipstads kommun står för bland annat uppvärmningskostnader och snöröjning.

Museet bokas även för bland annat dop, bröllop och begravningar. Under sommaren anlitas även feriearbetare för att klara verksamheten. Under sommarens turistsäsong kommer även många utländska turister, främst från Holland.