2017-03-14 06:00

2017-03-14 06:00

Svårt få nyanlända i jobb

FILIPSTAD: Filipstads kommun på tredje plats i länet

Filipstads kommun arbetar hårt för att få nyanlända i arbete och det ger resultat. Det var bara Karlstad och Sunne som uppvisade ett bättre resultat än Filipstad under förra året.

I Filipstads kommun var det 68 personer som lämnade arbetsförmedlingens etableringsuppdrag under förra året och av dessa fick 22 procent jobb. Andelen nyanlända i Filipstads kommun - inom pågående etableringsuppdrag - som fick ett arbete förra året var cirka 21 procent. Detta placerar Filipstad på en tredje plats i länet, efter Sunne och Karlstad, när det gäller omsättning till arbete.

Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag ger personer som har fått uppehållstillstånd två år med ersättning för att förbereda sitt liv i Sverige. Under den tiden går personerna på SFI, samhällsorientering, språk- och/eller arbetspraktik. Målet är att de ska kunna vara självförsörjande när etableringsuppdraget är slut

”Måste bli bättre”

– Vi har börjat arbetet och vi är på rätt väg. Men med tanke på Filipstads kommuns stora mottagande av nyanlända under många år så behöver vi bli bättre, berättar Annicka Carlsson, sektionschef på arbetsförmedlingen, som tycker att arbetsförmedlingen blivit bättre på att gå in med rätt insatser i rätt tid.

– Vi jobbar i nära samverkan med Filipstads kommun för att hjälpa de personer som står allra längst ifrån arbetsmarknaden.

Hon konstaterar att det är många inskrivna i etableringsuppdraget i kommunen.

– Det som brukar vara nyckeln är att ha koll på varje individ så att rätt insatser görs i rätt tid. Det handlar om att snabbt identifiera de personer som redan har utbildning och erfarenhet och som snabbt kan gå ut i arbete, samt att rusta de andra personerna med bland annat utbildningsinsatser.

Bra resultat

I förra veckan gick Sunne kommun ut med ett pressmeddelande om sina goda resultat när det gäller att lotsa nyanlända till jobb.

Sunne och Filipstad är båda med i samma projekt, berättar Hannes Fellsman, förvaltningschef på arbetsmarknads- och integrationsenheten, AIE, i Filipstads kommun.

– Sunne kommun jobbar tillsammans med oss i Värmlandsmodellen. Vi följer samma arbetsmetodik och bygger ett system för att bli effektivare att få människor i arbete, berättar Hannes Fellsman och förklarar att Filipstads kommun är projektägare för Värmlandsmodellen.

– Sunne har gjort ett fantastiskt jobb och det är en bra arbetsmodell som börjar bära frukt, men de har haft en mindre målgrupp. Det är lättare att matcha 55 personer mot en bättre arbetsmarknad.

Han tycker att även Filipstads kommun lyckats bra med integrationen, med tanke på det stora mottagandet av nyanlända.

– I Filipstads kommun har vi över 200 personer i etableringsuppdraget så vår målgrupp är större. Arbetsmarknaden är inte heller lika bra här som i Sunne. Skillnaden mellan Sunne och Filipstad är också att Sunne inte har så lång tid av mottagande som vi har här, vi har sett effekter som de ännu inte har sett.

Han menar att resultatet i Filipstad är minst lika bra som i Sunne, inte minst med tanke på att kommunen ökade sin befolkning med 335 personer förra året.

– Sedan år 2015 så har även försörjningsstödet planat ut. Ett till exempel där Filipstad lyckats bra är att AIE fått ut över 50 ungdomar, både nyanlända och svenskfödda, i jobb som tidigare hade försörjningsstöd - via projektet Ung i Filipstad.

Dessutom har Filipstads kommun fått pengar från region Värmland för att ta fram ett pilotprojekt och bygga en metod där man jobbar med resan från asyl, via praktik till arbete. Den så kallade Filipstadsmodellen.

Sunne lyckas

Det var 55 personer som lämnade arbetsförmedlingens etableringsuppdrag i Sunne kommun förra året och 64 procent av dessa fick arbete. Det här visar arbetsförmedlingens statistik.

Detta resultat placerar Sunne kommun på en andra plats i landet, i jämförelse med alla kommuner.

I jämförelse med alla andra kommuner i Värmland så hade Sunne även störst andel nyanlända inom pågående etableringsuppdrag som fick ett arbete - cirka 29 procent.

Det finns flera förklaringar till den framgångsrika integrationen.

– Företagarna i Sunne är inte rädda att ta in nya personer och ge dem chansen. Sunnes positiva näringslivsklimat har stor betydelse för det här resultatet liksom att vi lyckats få fram kompetenserna som de nyanlända besitter och matcha det mot efterfrågan, säger Anna-Karin Sandell, projektledare för Värmlandsmodellen i Sunne kommun, i ett pressmeddelande.

En annan förklaring är att samverkan mellan arbetsmarknadsenheten, AME, och arbetsförmedlingen fungerar mycket bra. Projektet ”Etablerad i Sunne” ger nyanlända möjlighet att under en tid få ett första jobb i en kommunal verksamhet.

I Filipstads kommun var det 68 personer som lämnade arbetsförmedlingens etableringsuppdrag under förra året och av dessa fick 22 procent jobb. Andelen nyanlända i Filipstads kommun - inom pågående etableringsuppdrag - som fick ett arbete förra året var cirka 21 procent. Detta placerar Filipstad på en tredje plats i länet, efter Sunne och Karlstad, när det gäller omsättning till arbete.

Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag ger personer som har fått uppehållstillstånd två år med ersättning för att förbereda sitt liv i Sverige. Under den tiden går personerna på SFI, samhällsorientering, språk- och/eller arbetspraktik. Målet är att de ska kunna vara självförsörjande när etableringsuppdraget är slut

”Måste bli bättre”

– Vi har börjat arbetet och vi är på rätt väg. Men med tanke på Filipstads kommuns stora mottagande av nyanlända under många år så behöver vi bli bättre, berättar Annicka Carlsson, sektionschef på arbetsförmedlingen, som tycker att arbetsförmedlingen blivit bättre på att gå in med rätt insatser i rätt tid.

– Vi jobbar i nära samverkan med Filipstads kommun för att hjälpa de personer som står allra längst ifrån arbetsmarknaden.

Hon konstaterar att det är många inskrivna i etableringsuppdraget i kommunen.

– Det som brukar vara nyckeln är att ha koll på varje individ så att rätt insatser görs i rätt tid. Det handlar om att snabbt identifiera de personer som redan har utbildning och erfarenhet och som snabbt kan gå ut i arbete, samt att rusta de andra personerna med bland annat utbildningsinsatser.

Bra resultat

I förra veckan gick Sunne kommun ut med ett pressmeddelande om sina goda resultat när det gäller att lotsa nyanlända till jobb.

Sunne och Filipstad är båda med i samma projekt, berättar Hannes Fellsman, förvaltningschef på arbetsmarknads- och integrationsenheten, AIE, i Filipstads kommun.

– Sunne kommun jobbar tillsammans med oss i Värmlandsmodellen. Vi följer samma arbetsmetodik och bygger ett system för att bli effektivare att få människor i arbete, berättar Hannes Fellsman och förklarar att Filipstads kommun är projektägare för Värmlandsmodellen.

– Sunne har gjort ett fantastiskt jobb och det är en bra arbetsmodell som börjar bära frukt, men de har haft en mindre målgrupp. Det är lättare att matcha 55 personer mot en bättre arbetsmarknad.

Han tycker att även Filipstads kommun lyckats bra med integrationen, med tanke på det stora mottagandet av nyanlända.

– I Filipstads kommun har vi över 200 personer i etableringsuppdraget så vår målgrupp är större. Arbetsmarknaden är inte heller lika bra här som i Sunne. Skillnaden mellan Sunne och Filipstad är också att Sunne inte har så lång tid av mottagande som vi har här, vi har sett effekter som de ännu inte har sett.

Han menar att resultatet i Filipstad är minst lika bra som i Sunne, inte minst med tanke på att kommunen ökade sin befolkning med 335 personer förra året.

– Sedan år 2015 så har även försörjningsstödet planat ut. Ett till exempel där Filipstad lyckats bra är att AIE fått ut över 50 ungdomar, både nyanlända och svenskfödda, i jobb som tidigare hade försörjningsstöd - via projektet Ung i Filipstad.

Dessutom har Filipstads kommun fått pengar från region Värmland för att ta fram ett pilotprojekt och bygga en metod där man jobbar med resan från asyl, via praktik till arbete. Den så kallade Filipstadsmodellen.

Sunne lyckas

Det var 55 personer som lämnade arbetsförmedlingens etableringsuppdrag i Sunne kommun förra året och 64 procent av dessa fick arbete. Det här visar arbetsförmedlingens statistik.

Detta resultat placerar Sunne kommun på en andra plats i landet, i jämförelse med alla kommuner.

I jämförelse med alla andra kommuner i Värmland så hade Sunne även störst andel nyanlända inom pågående etableringsuppdrag som fick ett arbete - cirka 29 procent.

Det finns flera förklaringar till den framgångsrika integrationen.

– Företagarna i Sunne är inte rädda att ta in nya personer och ge dem chansen. Sunnes positiva näringslivsklimat har stor betydelse för det här resultatet liksom att vi lyckats få fram kompetenserna som de nyanlända besitter och matcha det mot efterfrågan, säger Anna-Karin Sandell, projektledare för Värmlandsmodellen i Sunne kommun, i ett pressmeddelande.

En annan förklaring är att samverkan mellan arbetsmarknadsenheten, AME, och arbetsförmedlingen fungerar mycket bra. Projektet ”Etablerad i Sunne” ger nyanlända möjlighet att under en tid få ett första jobb i en kommunal verksamhet.

Värmlandsmodellen

Värmlandsmodellen är ett projekt för att snabbare få nyanlända i arbete. Det delfinansieras av Europeiska socialfonden (ESF) och pågår fram till början av 2019. De kommuner som samverkar är Sunne, Filipstad, Säffle, Kil och Grums.

Källa: Sunne kommun