2016-11-24 12:52

2016-11-24 12:52

Lusten att måla är konstant

FILIPSTAD: Amatörer målar och ställer ut ihop

Med start lördag 26 november ställer de ut, lustmålarna som samlas varje onsdag för att måla tillsammans.

Utställningen i Konstbutiken vid Asphyttebron är kvar till den 10 december. Det som bjuds är en brokig samling bilder, skapade av tio fritidsmålare med olika uttryckssätt, temperament och färgskalor.

Laila Rabhi är den sammanhållande länken, lärare och butiksinnehavare, och hon vet att alla kan – bara de törs börja.

Utställningen i Konstbutiken vid Asphyttebron är kvar till den 10 december. Det som bjuds är en brokig samling bilder, skapade av tio fritidsmålare med olika uttryckssätt, temperament och färgskalor.

Laila Rabhi är den sammanhållande länken, lärare och butiksinnehavare, och hon vet att alla kan – bara de törs börja.