2016-11-24 14:10

2016-11-24 14:11

Konsekvenser från vattenläckan

FILIPSTAD: "Det är egentligen inget konstigt, det är sådant som händer"

Totalt drabbades ett 50-tal hushåll av onsdagens vattenläcka. Arbetet med att reparera skadan tog många timmar – det som återstår nu är en del efterarbeten.

Vid midnatt mellan onsdag och torsdag var vattenläckan, som drabbade områdena vid Piludden och Sommaro, lagad.

Då hade personal under många timmar jobbat hårt för att åtgärda problemet.

– Det gick i ett – de första indikationerna kom mellan tio och elva på förmiddagen. Sen körde de på, gubbarna kom hem vid ett på natten. De gjorde ett otroligt jobb, berättar Patrik Bjurbäck, arbetsledare inom gata, park och VA.

Läckan ska enligt honom ha berott på att en ledning gått mitt i tu.

– Den var inte dålig eller så utan det kan bli så här ibland när det häver i marken, är tjäle eller blir sättningar. Och om det finns sump eller lite större sten i marken, förklarar Bjurbäck.

Går det göra något för att förebygga den här typen av läckor?

– Nej, det går inte, det händer undan för undan. Det är egentligen inga konstigheter.

Hur upptäcktes läckan?

– Det blev dåligt tryck på industriområdet och på Piludden så då åkte vi runt och gjorde en okulärbesiktning. När jag åkte ner till Sommaro-pumpstation såg jag hur det kom upp vatten ur asfalten där.

Läckan drabbade totalt runt ett 50-tal hushåll. Och även om vattnet nu är tillbaka finns det en del efterarbeten som kvarstår, berättar Bjurbäck.

– Nu håller vi på att återställa eftersom vi var tvungna att gräva sönder en dagvattenledning, dränering och lite så för att komma åt. Det håller vi på att reparea, sådana efterarbeten blir både i dag och imorgon (läs: torsdag och fredag) men det är inget som påverkar vattnet.

Vid midnatt mellan onsdag och torsdag var vattenläckan, som drabbade områdena vid Piludden och Sommaro, lagad.

Då hade personal under många timmar jobbat hårt för att åtgärda problemet.

– Det gick i ett – de första indikationerna kom mellan tio och elva på förmiddagen. Sen körde de på, gubbarna kom hem vid ett på natten. De gjorde ett otroligt jobb, berättar Patrik Bjurbäck, arbetsledare inom gata, park och VA.

Läckan ska enligt honom ha berott på att en ledning gått mitt i tu.

– Den var inte dålig eller så utan det kan bli så här ibland när det häver i marken, är tjäle eller blir sättningar. Och om det finns sump eller lite större sten i marken, förklarar Bjurbäck.

Går det göra något för att förebygga den här typen av läckor?

– Nej, det går inte, det händer undan för undan. Det är egentligen inga konstigheter.

Hur upptäcktes läckan?

– Det blev dåligt tryck på industriområdet och på Piludden så då åkte vi runt och gjorde en okulärbesiktning. När jag åkte ner till Sommaro-pumpstation såg jag hur det kom upp vatten ur asfalten där.

Läckan drabbade totalt runt ett 50-tal hushåll. Och även om vattnet nu är tillbaka finns det en del efterarbeten som kvarstår, berättar Bjurbäck.

– Nu håller vi på att återställa eftersom vi var tvungna att gräva sönder en dagvattenledning, dränering och lite så för att komma åt. Det håller vi på att reparea, sådana efterarbeten blir både i dag och imorgon (läs: torsdag och fredag) men det är inget som påverkar vattnet.