2016-10-14 06:00

2016-10-14 06:00

Nytt boende på gång

FILIPSTAD/NYKROPPA: "Framför allt hoppas vi att de här människorna ska få en trygg plats att vara på"

Socialnämnden vill utöka kommunens öppenvårdsverksamhet. Därför ses möjligheterna att öppna ett nytt stödboende för personer med missbruks- och beroende problem över. Planen är att det ska ligga i Nykroppa.

Grundsyftet är att bättre kunna tillgodose behoven hos personer med missbruks- och beroendeproblematik.

Förslaget diskuteras bland annat då antalet missbruksplaceringar de senaste åren ökat. Dessa placeringar är dyra och en stor bidragande orsak till socialnämndens prognostiserade minusresultat.

– Framför allt hoppas vi att de här människorna ska få en trygg plats att vara på och känna att man kan fortsätta med att jobba för ett nyktert leverne. Det är det primära – och lyckas vi med det då får vi också ner våra kostnader, säger Anders Nilsson (V) socialnämndens ordförande.

Önskan är att kunna hjälpa och behandla klienter på hemmaplan – i en tjänsteskrivelse skriver socialförvaltningen att det är viktigt att arbeta med människor i den miljö som de sedan ska leva och verka i för att undvika framtida återfall.

Ingen effekt

– Vi ser att det är väldigt dåligt med resultat – har man suttit på ett behandlingshem så ger det tyvärr inte nykterhet i den utsträckning man skulle vilja. Det här kommer inte vara ett hem som är bemannat varje dag med personal utan det kommer vara personal som har tillsyn där, förklarar Nilsson.

Satsningen som önskas för öppenvården är menat att utveckla och förbättra, bland annat så att klienter snabbare ska fångas upp och erbjudas daglig stöttning genom tillexempel samtal, gruppverksamhet, boendestöd och kontakt med myndigheter.

När frågan diskuterades under socialnämndens sammanträde i veckan var förslaget att nämnden ska ansöka hos kommunstyrelsen om omstruktureringsmedel med 720 000 kronor för att anställa två behandlingsassistenter.

Fyra platser

Under mötet föreslogs även att nämnden ska ansöka hos kommunstyrelsen om drygt 1,21 miljoner kronor för att inrätta det nya stödboendet med fyra platser. Socialförvaltningen, som arbetat fram satsningsförslaget, påpekar dock att det nya stödboendet ska vara ett biståndsbedömt alternativ för personer som har motivationen att ta sig vidare och ut ur sitt missbruk.

Byggnaden som avses för ändamålet är kommunägda Skansen i Nykroppa. Pengarna ska användas för att renovera och bygga om fastigheten.

En enig socialnämnd valde att rösta för att ansöka om pengarna för att kunna genomföra satsningen. Förhoppningen är att sjösätta planerna under nästa år.

– Sen från vårt håll har vi ett yrkande inför budget 2017. Vi vill också utreda möjligheterna att starta upp ett lågtröskelboende, alltså ett boende som inte kräver total nykterhet. Vi har ju problem med att få lägenheter till vissa individer då de är portade hos vissa hyresvärdar och stiftelsen. Samtidigt har vi en skyldighet att ge de som bor och vistas i Filipstad tak över huvudet, säger Christer Olsson (M).

Grundsyftet är att bättre kunna tillgodose behoven hos personer med missbruks- och beroendeproblematik.

Förslaget diskuteras bland annat då antalet missbruksplaceringar de senaste åren ökat. Dessa placeringar är dyra och en stor bidragande orsak till socialnämndens prognostiserade minusresultat.

– Framför allt hoppas vi att de här människorna ska få en trygg plats att vara på och känna att man kan fortsätta med att jobba för ett nyktert leverne. Det är det primära – och lyckas vi med det då får vi också ner våra kostnader, säger Anders Nilsson (V) socialnämndens ordförande.

Önskan är att kunna hjälpa och behandla klienter på hemmaplan – i en tjänsteskrivelse skriver socialförvaltningen att det är viktigt att arbeta med människor i den miljö som de sedan ska leva och verka i för att undvika framtida återfall.

Ingen effekt

– Vi ser att det är väldigt dåligt med resultat – har man suttit på ett behandlingshem så ger det tyvärr inte nykterhet i den utsträckning man skulle vilja. Det här kommer inte vara ett hem som är bemannat varje dag med personal utan det kommer vara personal som har tillsyn där, förklarar Nilsson.

Satsningen som önskas för öppenvården är menat att utveckla och förbättra, bland annat så att klienter snabbare ska fångas upp och erbjudas daglig stöttning genom tillexempel samtal, gruppverksamhet, boendestöd och kontakt med myndigheter.

När frågan diskuterades under socialnämndens sammanträde i veckan var förslaget att nämnden ska ansöka hos kommunstyrelsen om omstruktureringsmedel med 720 000 kronor för att anställa två behandlingsassistenter.

Fyra platser

Under mötet föreslogs även att nämnden ska ansöka hos kommunstyrelsen om drygt 1,21 miljoner kronor för att inrätta det nya stödboendet med fyra platser. Socialförvaltningen, som arbetat fram satsningsförslaget, påpekar dock att det nya stödboendet ska vara ett biståndsbedömt alternativ för personer som har motivationen att ta sig vidare och ut ur sitt missbruk.

Byggnaden som avses för ändamålet är kommunägda Skansen i Nykroppa. Pengarna ska användas för att renovera och bygga om fastigheten.

En enig socialnämnd valde att rösta för att ansöka om pengarna för att kunna genomföra satsningen. Förhoppningen är att sjösätta planerna under nästa år.

– Sen från vårt håll har vi ett yrkande inför budget 2017. Vi vill också utreda möjligheterna att starta upp ett lågtröskelboende, alltså ett boende som inte kräver total nykterhet. Vi har ju problem med att få lägenheter till vissa individer då de är portade hos vissa hyresvärdar och stiftelsen. Samtidigt har vi en skyldighet att ge de som bor och vistas i Filipstad tak över huvudet, säger Christer Olsson (M).