2016-10-14 06:00

2016-10-14 06:00

Nya tider på Långskogen

FILIPSTAD: Nästan allt återvinns – och nu blir det ännu lättare att göra rätt

Nya öppettider införs på Långskogens återvinningscentral den 1 januari nästa år. Förhoppningen är att fler ska kunna hitta passande tider och därmed lämna sitt sorterade avfall.
Allt mer avfall återvinns men det är även viktigt att tänka på att försöka minska avfallsmängden.

Det är teknikutskottet som tagit beslut om de nya, utökade öppettiderna. Janne Henricsson har arbetat cirka fem år vid återvinningscentralen och han tycker att det ska bli bra med nya öppettider.

– Det blir bra för kunden, det blir lite omställning bara, berättade Janne Henricsson som har fullt upp att göra om dagarna med att hjälpa alla besökare.

Han stortrivs på jobbet.

– Det är ett kanonjobb, jag får vara ute och jobba. Jag trivs också att jobba med folk och träffar många roliga människor. Det händer alltid något här.

Mikael Marsell är entreprenören som driver återvinningscentralen, totalt är det 1,5 anställda förutom honom.

Antalet besökare beror mycket på vilken tid på säsongen det är.

– Det är ganska säsongsbetonat. Det har varit ett höst-ryck men nu börjar det lugna ner sig. Under våren och sommaren är det en väldig rush här.

I dag sorteras nästan allt, bara en mindre del går till deponi.

– Det är isolering, tegel, betong och keramik som går till deponin som ligger ovanför här. Gips gick tidigare till deponi men i dag sorteras även det och återvinns.

Även byggmaterial

En nyhet är att det nu finns en container även för byggmaterial som kan återanvändas.

– Det är för byggmaterial som är för bra för att kasta, det kommer att gå att hämta här om man har behov.

Sedan tidigare finns också en container för den ideella föreningen Fenix. Där lämnar besökarna bland annat möbler och kläder, som Fenix kan sälja i sin butik.

Dagens avfallsarbete har som mål att så lite material som möjligt ska gå till deponi. Det bästa är naturligtvis om avfallet inte alls uppstår, näst bäst är återanvändning, eller att energiåtervinna.

I vårt land återvinns nästan allt avfall och målet är att minska ökningen av mängden avfall. I dag slänger varje person i vårt land cirka 500 kilo avfall per år.

Folk har lärt sig

Janne Henricsson får många olika frågor om hur allt skräp ska sorteras.

– Ibland slänger besökarna i fel lådor, kanske för att de lästa skyltarna för snabbt. Men det har blivit mycket bättre under de senaste åren. De har lärt sig.

Ola Persson, som arbetar på fastighetsavdelningen på kommunen, kom in med ett fullt släp.

– Det funkar jättebra här. Nu slänger jag gamla spisar och kylskåp. Vi är här ungefär två gånger i veckan.

Ronny Bergwall var också där och slängde en del skräp som privatperson.

– Det funkar alldeles utmärkt här. Jag är här ungefär en gång per år och jag slänger inte mer än 15 kilo skräp per år.

Han tycker det är bra att öppettiderna förändras nästa år.

– Ju större tillgänglighet desto bättre, säger Bergwall.

När det gäller villahushåll har kommunen infört sortering av matavfall. Detta arbete forsätter i år och nästa år berörs även flerfamiljshus och verksamheter. Detta innebär att cirka 40 procent av materialet i soppåsen går till biologisk återvinning. Det går att utvinna både biogas och biogödsel ur matavfallet.

Det är teknikutskottet som tagit beslut om de nya, utökade öppettiderna. Janne Henricsson har arbetat cirka fem år vid återvinningscentralen och han tycker att det ska bli bra med nya öppettider.

– Det blir bra för kunden, det blir lite omställning bara, berättade Janne Henricsson som har fullt upp att göra om dagarna med att hjälpa alla besökare.

Han stortrivs på jobbet.

– Det är ett kanonjobb, jag får vara ute och jobba. Jag trivs också att jobba med folk och träffar många roliga människor. Det händer alltid något här.

Mikael Marsell är entreprenören som driver återvinningscentralen, totalt är det 1,5 anställda förutom honom.

Antalet besökare beror mycket på vilken tid på säsongen det är.

– Det är ganska säsongsbetonat. Det har varit ett höst-ryck men nu börjar det lugna ner sig. Under våren och sommaren är det en väldig rush här.

I dag sorteras nästan allt, bara en mindre del går till deponi.

– Det är isolering, tegel, betong och keramik som går till deponin som ligger ovanför här. Gips gick tidigare till deponi men i dag sorteras även det och återvinns.

Även byggmaterial

En nyhet är att det nu finns en container även för byggmaterial som kan återanvändas.

– Det är för byggmaterial som är för bra för att kasta, det kommer att gå att hämta här om man har behov.

Sedan tidigare finns också en container för den ideella föreningen Fenix. Där lämnar besökarna bland annat möbler och kläder, som Fenix kan sälja i sin butik.

Dagens avfallsarbete har som mål att så lite material som möjligt ska gå till deponi. Det bästa är naturligtvis om avfallet inte alls uppstår, näst bäst är återanvändning, eller att energiåtervinna.

I vårt land återvinns nästan allt avfall och målet är att minska ökningen av mängden avfall. I dag slänger varje person i vårt land cirka 500 kilo avfall per år.

Folk har lärt sig

Janne Henricsson får många olika frågor om hur allt skräp ska sorteras.

– Ibland slänger besökarna i fel lådor, kanske för att de lästa skyltarna för snabbt. Men det har blivit mycket bättre under de senaste åren. De har lärt sig.

Ola Persson, som arbetar på fastighetsavdelningen på kommunen, kom in med ett fullt släp.

– Det funkar jättebra här. Nu slänger jag gamla spisar och kylskåp. Vi är här ungefär två gånger i veckan.

Ronny Bergwall var också där och slängde en del skräp som privatperson.

– Det funkar alldeles utmärkt här. Jag är här ungefär en gång per år och jag slänger inte mer än 15 kilo skräp per år.

Han tycker det är bra att öppettiderna förändras nästa år.

– Ju större tillgänglighet desto bättre, säger Bergwall.

När det gäller villahushåll har kommunen infört sortering av matavfall. Detta arbete forsätter i år och nästa år berörs även flerfamiljshus och verksamheter. Detta innebär att cirka 40 procent av materialet i soppåsen går till biologisk återvinning. Det går att utvinna både biogas och biogödsel ur matavfallet.

Tips för att minska ditt avfall

Använd inte engångsartiklar.

Köp bara det du behöver och av bra kvalitet.

Säg nej tack till reklam i brevlådan.

Köp lågenergilampor och använd uppladdningsbara batterier.

Dela på saker med din granne, exempelvis gräsklipparen.

Källa: www.filipstad.se

Nya tiderna

Måndag och torsdag: 07.00-19.00

Tisdag, onsdag och fredag: 07.00-16.00

Lördagar: 10.00-14.00

Vardagar är det stängt för rast klockan 09.00-09.30 och 13.00-13.30.

Tiderna gäller från 1 januari.

Källa: