2016-10-14 06:00

2016-10-14 06:00

Nu blir det andra våfflor

FILIPSTAD: Ekonomisk lättnad för Nordmarks hembygdsförening

Hembygdsföreningen i Nordmark går över från hemlagad våffelsmet till färdigköpt mix – därmed får de billigare avgift för kommunens livsmedelskontroll.

Föreningen har serverat våfflor under sommaren och då använt råa ägg vid tillagningen, dessutom sparades smet i kylskåp. Detta gjorde att risknivån var ganska hög, enligt miljökontoret.

– Men en tjänsteman har diskuterat med föreningen och kommit fram till att om de använder färdigblandad våffelmix kommer man ifrån att använda ägg. Då kommer de ner mot låg risk, berättar Åsa Hååkman Felth (S), ordförande i miljö- och byggnadsnämnden.

Det gör att avgiften kan tas ut för en timmes arbete av kontrollanten i stället för två, och miljö- och byggnadsnämnden beslutade att sänka denna så kallade kontrolltid, vilket alltså minskar kostnaden för föreningen.

Vid mötet framkom det även att miljö- och byggnadsnämnden beräknas hålla budgeten för helåret. Uppföljningen för september månad visar ett överskott på 245 000 kronor. Nämnden har fått in en ansökan om bygglov för tillbyggnad av ett enbostadshus i Gåsborn. Byggnaden ligger inte inom det område som kallas ”Ditt Värmland”, vilket är en kulturmiljö som omfattar stora delar av byn.

– Vi har delegerat ärendet till en tjänsteman som ska höra en granne om denne har något emot detta. Om det inte finns några synpunkter så behöver inte nämnden ta upp ärendet.

Föreningen har serverat våfflor under sommaren och då använt råa ägg vid tillagningen, dessutom sparades smet i kylskåp. Detta gjorde att risknivån var ganska hög, enligt miljökontoret.

– Men en tjänsteman har diskuterat med föreningen och kommit fram till att om de använder färdigblandad våffelmix kommer man ifrån att använda ägg. Då kommer de ner mot låg risk, berättar Åsa Hååkman Felth (S), ordförande i miljö- och byggnadsnämnden.

Det gör att avgiften kan tas ut för en timmes arbete av kontrollanten i stället för två, och miljö- och byggnadsnämnden beslutade att sänka denna så kallade kontrolltid, vilket alltså minskar kostnaden för föreningen.

Vid mötet framkom det även att miljö- och byggnadsnämnden beräknas hålla budgeten för helåret. Uppföljningen för september månad visar ett överskott på 245 000 kronor. Nämnden har fått in en ansökan om bygglov för tillbyggnad av ett enbostadshus i Gåsborn. Byggnaden ligger inte inom det område som kallas ”Ditt Värmland”, vilket är en kulturmiljö som omfattar stora delar av byn.

– Vi har delegerat ärendet till en tjänsteman som ska höra en granne om denne har något emot detta. Om det inte finns några synpunkter så behöver inte nämnden ta upp ärendet.