2016-10-14 06:00

2016-10-14 06:00

Nollresultat i sikte

FILIPSTAD: Oförändrat ekonomiskt läge i bun

Sett till siffrorna är barn- och utbildningsnämndens ekonomi ansträngd. Men trots att prognosen visar ett kraftigt underskott råder ingen panik i nämnden.
– Vi ska klara ett nollresultat, säger bun-ordföranden Torbjörn Parling (S).

Barn- och utbildningsnämndens ekonomi är inte vad den ser ut att vara. När nämnden sammanträdde i tisdags redovisades ett underskott på över fyra miljoner kronor.

– Men i nästa prognos kommer vi att få in 2,8 miljoner kronor extra för integration och volymökning. De kommer att göras mindre besparing på cirka 500 000 kronor, säger Torbjörn Parling (S).

Han är väl medveten om att det kommer att krävas mycket för att nå ett nollresultat, men han är övertygad om att nämnden kommer att klara det.

– Det står ingen nolla på nedersta raden nu, men det kommer att göra det när året är slut, säger han.

Barn- och utbildningsnämndens ekonomi är inte vad den ser ut att vara. När nämnden sammanträdde i tisdags redovisades ett underskott på över fyra miljoner kronor.

– Men i nästa prognos kommer vi att få in 2,8 miljoner kronor extra för integration och volymökning. De kommer att göras mindre besparing på cirka 500 000 kronor, säger Torbjörn Parling (S).

Han är väl medveten om att det kommer att krävas mycket för att nå ett nollresultat, men han är övertygad om att nämnden kommer att klara det.

– Det står ingen nolla på nedersta raden nu, men det kommer att göra det när året är slut, säger han.