2016-10-14 13:43

2016-10-14 13:43

Förvaltningsrätten ger kommunen rätt

FILIPSTAD: Oppositionspolitikers överklagan avslås

Förvaltningsrätten i Karlstad går på kommunens linje och avslår Ulf Söhrmans överklagande av beslutet om en ny nämndorganisation för socialen och bun.

I december 2015 beslutade Filipstads kommunfullmäktige om en ny organisation för barn- och ungdomsärenden. En tidigare omorganisation togs tillbaka och nu skulle barn- och ungdomsärenden, som i den nya organisationen skötts av barn- och utbildningsnämnden, föras tillbaka till socialnämnden.

Det nya beslutet föregicks av mycket debatt och själva beslutet togs vid ett extrainsatt fullmäktige, sedan en minoritet drivit igenom en återremiss av ärendet vid ett tidigare möte.

Ulf Söhrman var en av dem som hävdade att beslutet drevs igenom med för lite utredning och därmed inte kommit till på ett lagligt sätt. Han tyckte också att det extrainsatta mötet kom till med för kort varsel.

Förvaltningsrätten har nu prövat ärendet och domen har landat.

Rätten avslår överklagandet och tycker inte att det kommit fram något annat än att ärendet beretts på ett formellt riktigt sätt. När det gäller det snabbt sammankallade sammanträdet skriver förvaltningsrätten att kallelsen inte skett enligt grundreglerna i lagen, som säger att kallelsen ska skickas minst en vecka i förväg. Dock tycker rätten inte att kommunens brådska är så ”klart felaktig att det finns skäl att underkänna” kallelsen.

I december 2015 beslutade Filipstads kommunfullmäktige om en ny organisation för barn- och ungdomsärenden. En tidigare omorganisation togs tillbaka och nu skulle barn- och ungdomsärenden, som i den nya organisationen skötts av barn- och utbildningsnämnden, föras tillbaka till socialnämnden.

Det nya beslutet föregicks av mycket debatt och själva beslutet togs vid ett extrainsatt fullmäktige, sedan en minoritet drivit igenom en återremiss av ärendet vid ett tidigare möte.

Ulf Söhrman var en av dem som hävdade att beslutet drevs igenom med för lite utredning och därmed inte kommit till på ett lagligt sätt. Han tyckte också att det extrainsatta mötet kom till med för kort varsel.

Förvaltningsrätten har nu prövat ärendet och domen har landat.

Rätten avslår överklagandet och tycker inte att det kommit fram något annat än att ärendet beretts på ett formellt riktigt sätt. När det gäller det snabbt sammankallade sammanträdet skriver förvaltningsrätten att kallelsen inte skett enligt grundreglerna i lagen, som säger att kallelsen ska skickas minst en vecka i förväg. Dock tycker rätten inte att kommunens brådska är så ”klart felaktig att det finns skäl att underkänna” kallelsen.