2016-10-11 06:00

2016-10-11 14:51

Guidad tur Långban runt

LÅNGBAN: En populär programpunkt under hälsoveckan

I helgen arrangerades en guidad vandring genom Långbans gruby. Detta var en av många programpunkter under hälsoveckan. Nästan ett 30-tal deltagare anslöt för att lyssna på guiden Gunilla Hammar.

I Långban finns en unik industrimiljö. Det tillverkades både tackjärn och götstål här i slutet på 1800-talet, från egen järnmalm. År 1956 upphörde brytningen av järn- och manganmalm, men brytningen av dolomit upphörde först år 1972.

– Anrikningsverken låg på andra sidan vägen och det fanns stånggångar här över området som bland annat pumpade upp vatten, berättade Gunilla Hammar under lördagens guidning.

Turen fortsatte sedan mot nya schaktets lave.

– Det här schaktet är 320 meter djupt och arbetarna tog upp malmen i hiss. I skrädhuset sorterades malmen, sedan togs det till våghuset och slutligen till anrikningsverket på andra sidan vägen. Varphögarna här är inhägnade och fridlysta.

Därefter fick deltagarna gå en tur runt Tibergs udde som i dag förvaltas av länsstyrelsen, området är cirka åtta hektar stort.

– Här finns också gamla karpdammar, en ska grävas ut och en ska rensas från träd. Ängarna slås en gång per år men sent. De ska betas hårt av både kor och får, därför får djuren ingen stödutfodring.

Unikt område

Långbans gruvby är unik eftersom det har upptäckts cirka 300 olika mineralarter här. Ett drygt dussin av dessa har inte hittats någon annanstans på jorden.

Turen fortsatte ner mot Hyttsjön. Detta är ett område med en rik fauna, även om det inte syns just nu.

– Det är kalkrikt här och det gynnar floran, på våren är det mycket blåsippor och gullvivor.

Herbert Dahlgren var med på turen och han har faktiskt arbetet i Långban mellan åren 1949 och 1972.

– Jag arbetade bland annat i verkstaden och i anrikningsverket. Det var ett hårt jobb. År 1949 var det 100 personer som arbetade här, berättade Dahlgren.

I Långban finns en unik industrimiljö. Det tillverkades både tackjärn och götstål här i slutet på 1800-talet, från egen järnmalm. År 1956 upphörde brytningen av järn- och manganmalm, men brytningen av dolomit upphörde först år 1972.

– Anrikningsverken låg på andra sidan vägen och det fanns stånggångar här över området som bland annat pumpade upp vatten, berättade Gunilla Hammar under lördagens guidning.

Turen fortsatte sedan mot nya schaktets lave.

– Det här schaktet är 320 meter djupt och arbetarna tog upp malmen i hiss. I skrädhuset sorterades malmen, sedan togs det till våghuset och slutligen till anrikningsverket på andra sidan vägen. Varphögarna här är inhägnade och fridlysta.

Därefter fick deltagarna gå en tur runt Tibergs udde som i dag förvaltas av länsstyrelsen, området är cirka åtta hektar stort.

– Här finns också gamla karpdammar, en ska grävas ut och en ska rensas från träd. Ängarna slås en gång per år men sent. De ska betas hårt av både kor och får, därför får djuren ingen stödutfodring.

Unikt område

Långbans gruvby är unik eftersom det har upptäckts cirka 300 olika mineralarter här. Ett drygt dussin av dessa har inte hittats någon annanstans på jorden.

Turen fortsatte ner mot Hyttsjön. Detta är ett område med en rik fauna, även om det inte syns just nu.

– Det är kalkrikt här och det gynnar floran, på våren är det mycket blåsippor och gullvivor.

Herbert Dahlgren var med på turen och han har faktiskt arbetet i Långban mellan åren 1949 och 1972.

– Jag arbetade bland annat i verkstaden och i anrikningsverket. Det var ett hårt jobb. År 1949 var det 100 personer som arbetade här, berättade Dahlgren.