2016-10-11 06:00

2016-10-11 06:00

Barnen livade upp vardagen på Älvkullen

FILIPSTAD: De äldre fick ungt besök

På visit. Under fredagen fick de boende på Älvkullen besök av 13 barn från förskolan Lyckan. Det här var fjärde gången barnen besökte äldreboendet för att sprida lite glädje i de äldres vardag.

Det var aktivitetssamordnarna som tog kontakt med förskolan och hörde sig för om de kunde komma på besök.

Förskolan tvekade inte att hänga på.

– De äldre får höra barnens skratt och mötet mellan dem är jätteviktigt, berättar Lise Arvidsson som är barnskötare på förskolan Lyckan.

Viktigt möte

Det viktiga är mötet mellan gammal och ung, vad man gör under tiden spelar inte så stor roll, menar personalen. Under förmiddagen lekte barnen, sjöng sånger för de äldre och sedan blev det en gemensam fikastund.

För de äldre blev besöket det en fin stund som livade upp vardagen och spred glädje. Men det är även viktigt för barnen att få träffa äldre personer i vardagen.

– De leker och sjunger ihop och de gamla tar kontakt med barnen, berättar Lise Arvidsson och förklarar att de även har fått mycket positiv respons från barnens föräldrar.

Benita Stolpe och Jenny Fogde, aktivitetssamordnare, var på plats när förskolebarnen var där. De hjälpte många äldre att ta sig till samlingslokalen. En äldre tant klappade händerna när barnen sjöng och det märktes att det var en betydelseful stund för alla inblandade.

– Det är inte ofta det är barn med när de äldre får besök av anhöriga, men när det är barn här så skiner alla upp, berättade Benita Stolpe.

– Det enda som är planerat är fika tillsammans, sedan blir det som det blir, förklarade Jenny Fogde och berättade att liknande arrangemang genomförs på alla äldreboenden där aktivitetssamordnarna arbetar.

Det här var inte sista gången de äldre fick besök utan det är fler besök inplanerade framöver. I framtiden hoppas Lise Arvidsson att förskolor och äldreboenden kan byggas intill varandra - så att mötet mellan generationerna kan bli ett naturligt inslag i vardagen.

Det var aktivitetssamordnarna som tog kontakt med förskolan och hörde sig för om de kunde komma på besök.

Förskolan tvekade inte att hänga på.

– De äldre får höra barnens skratt och mötet mellan dem är jätteviktigt, berättar Lise Arvidsson som är barnskötare på förskolan Lyckan.

Viktigt möte

Det viktiga är mötet mellan gammal och ung, vad man gör under tiden spelar inte så stor roll, menar personalen. Under förmiddagen lekte barnen, sjöng sånger för de äldre och sedan blev det en gemensam fikastund.

För de äldre blev besöket det en fin stund som livade upp vardagen och spred glädje. Men det är även viktigt för barnen att få träffa äldre personer i vardagen.

– De leker och sjunger ihop och de gamla tar kontakt med barnen, berättar Lise Arvidsson och förklarar att de även har fått mycket positiv respons från barnens föräldrar.

Benita Stolpe och Jenny Fogde, aktivitetssamordnare, var på plats när förskolebarnen var där. De hjälpte många äldre att ta sig till samlingslokalen. En äldre tant klappade händerna när barnen sjöng och det märktes att det var en betydelseful stund för alla inblandade.

– Det är inte ofta det är barn med när de äldre får besök av anhöriga, men när det är barn här så skiner alla upp, berättade Benita Stolpe.

– Det enda som är planerat är fika tillsammans, sedan blir det som det blir, förklarade Jenny Fogde och berättade att liknande arrangemang genomförs på alla äldreboenden där aktivitetssamordnarna arbetar.

Det här var inte sista gången de äldre fick besök utan det är fler besök inplanerade framöver. I framtiden hoppas Lise Arvidsson att förskolor och äldreboenden kan byggas intill varandra - så att mötet mellan generationerna kan bli ett naturligt inslag i vardagen.