2016-10-11 06:00

2016-10-11 06:00

Asylboenden läggs ner

FILIPSTAD: Över 300 asylboendeplatser försvinner från kommunen

Asylboendet i Nykroppa och på Hotell John kommer att läggas ner. Detta är en effekt av att Migrationsverket säger upp sina boendeavtal. På sikt kan även anläggningen vid gamla lasarettet komma att avvecklas.
– Det här är rikspolitikerna som lastar över problemet på kommunerna, säger Bert Karlsson.

Migrationsverket har börjat att avveckla många av de boendeplatser som i dag finns för asylsökande. Detta innebär att boendeavtal som verket slutit med olika företag kommer att sägas upp.

Anledningen är att behovet i dag inte är lika stort som tidigare då färre personer söker asyl i Sverige.

Ett företag som drabbas av detta är Jokarjo som drivs av Bert Karlsson.

Bolaget har haft 44 boenden spridda över landet, enligt DN ska detta motsvara 20 procent av marknaden. Företaget beräknas i år omsätta en miljard kronor och presentera en vinst på 100 miljoner.

Men, i takt med Migrationsverkets omstrukturering minskar nu Bert Karlssons imperium. Bland annat försvinner två av de tre asylboenden som Karlsson driver inom Filipstads kommun. Kvar blir bara anläggningen vid gamla lasarettet i Filipstad.

”Sparar inte”

– Migrationsverket säger upp avtalen med alla anläggningar i hela Värmland, utom de i upphandling två. Där ingår Wemlandia och där ingår Filipstad (lasarettet), säger Bert Karlsson till FT.

Han förkastar Migrationsverkets initiativ då han tror det kommer medföra en bitter eftersmak.

– Jag tror inte de kommer spara pengar på det här utan tvärt om, det kommer försaka massa skada i integrationen när man ska flytta folk till osäkra boenden.

Precis som Karlsson säger kommer människorna som i dag bor på ett asylboende som ska läggas ner, att anvisas till ett annat boende. Fram till och med januari är Migrationsverkets plan att cirka 7 000 platser ska ha avvecklats.

Över 300 platser

En naturlig följd av detta är alla de arbetstillfällen som försvinner, enligt Karlssons beräkningar rör det sig om flera tusen personer som blir arbetslösa. På hans egna boenden på Hotell John och Wintergreen i Nykroppa, som har 200 respektive 134 platser, jobbar det cirka 20 personer som snart inte lägre har något jobb.

Fler nedläggningar

Att inte anläggningen intill gamla lasarettet berörs av avvecklingen beror på, vilket Karlsson nämnde, att det ingår i en annan upphandling. Karlsson tror dock att även detta boende kommer att läggas ner i framtiden.

– Vi har fått ett ettårsavtal och efter det så tror jag att det kan bli så. Jag tycker synd om kommunerna. Och invandrarna framför allt. Självklart även personalen. Det här är ju rikspolitikerna som lastar över problemet på kommunerna bara, jag tror säkert att en del av förläggningarna kommer att hyras av kommunerna sen, säger han.

Även om detta är ett stort slag mot den egna verksamheten, berättar Karlsson att företaget redan hittat nya vägar att slå sig in på.

– Vi har andra verksamheter vi håller på att bygga upp, Mobile homes bland annat. Vi bygger upp olika boenden åt kommuner – det är kommuner här och tittar på det varje dag.

Migrationsverket har börjat att avveckla många av de boendeplatser som i dag finns för asylsökande. Detta innebär att boendeavtal som verket slutit med olika företag kommer att sägas upp.

Anledningen är att behovet i dag inte är lika stort som tidigare då färre personer söker asyl i Sverige.

Ett företag som drabbas av detta är Jokarjo som drivs av Bert Karlsson.

Bolaget har haft 44 boenden spridda över landet, enligt DN ska detta motsvara 20 procent av marknaden. Företaget beräknas i år omsätta en miljard kronor och presentera en vinst på 100 miljoner.

Men, i takt med Migrationsverkets omstrukturering minskar nu Bert Karlssons imperium. Bland annat försvinner två av de tre asylboenden som Karlsson driver inom Filipstads kommun. Kvar blir bara anläggningen vid gamla lasarettet i Filipstad.

”Sparar inte”

– Migrationsverket säger upp avtalen med alla anläggningar i hela Värmland, utom de i upphandling två. Där ingår Wemlandia och där ingår Filipstad (lasarettet), säger Bert Karlsson till FT.

Han förkastar Migrationsverkets initiativ då han tror det kommer medföra en bitter eftersmak.

– Jag tror inte de kommer spara pengar på det här utan tvärt om, det kommer försaka massa skada i integrationen när man ska flytta folk till osäkra boenden.

Precis som Karlsson säger kommer människorna som i dag bor på ett asylboende som ska läggas ner, att anvisas till ett annat boende. Fram till och med januari är Migrationsverkets plan att cirka 7 000 platser ska ha avvecklats.

Över 300 platser

En naturlig följd av detta är alla de arbetstillfällen som försvinner, enligt Karlssons beräkningar rör det sig om flera tusen personer som blir arbetslösa. På hans egna boenden på Hotell John och Wintergreen i Nykroppa, som har 200 respektive 134 platser, jobbar det cirka 20 personer som snart inte lägre har något jobb.

Fler nedläggningar

Att inte anläggningen intill gamla lasarettet berörs av avvecklingen beror på, vilket Karlsson nämnde, att det ingår i en annan upphandling. Karlsson tror dock att även detta boende kommer att läggas ner i framtiden.

– Vi har fått ett ettårsavtal och efter det så tror jag att det kan bli så. Jag tycker synd om kommunerna. Och invandrarna framför allt. Självklart även personalen. Det här är ju rikspolitikerna som lastar över problemet på kommunerna bara, jag tror säkert att en del av förläggningarna kommer att hyras av kommunerna sen, säger han.

Även om detta är ett stort slag mot den egna verksamheten, berättar Karlsson att företaget redan hittat nya vägar att slå sig in på.

– Vi har andra verksamheter vi håller på att bygga upp, Mobile homes bland annat. Vi bygger upp olika boenden åt kommuner – det är kommuner här och tittar på det varje dag.