2016-10-10 12:32

2016-10-10 12:32

Prognosen pekar mot överskott för ksau

FILIPSTAD: Bättre än budget

Prognosen pekar på ett överskott för kommunstyrelsens arbetsutskott, ksau, med cirka 500 000 kronor i år jämfört med budget.

Kommunstyrelsens arbetsutskott, ksau, har fått information om budgetuppföljningen för september. Prognosen för kommunstyrelsen visar ett överskott på tre miljoner kronor, vilket förklaras av att kommunen tidigare avsatte fem miljoner kronor i budgeten för volymökning och integrationskostnader.

– Av dessa pengar har vi använt två miljoner kronor och kommunstyrelsens arbetsutskott, ksau, föreslår nu kommunstyrelsen att lägga fram resterande tre miljoner som överskott, berättar kommunalrådet Per Gruvberger (S).

Administration stab visar ett överskott på cirka 300 000 kronor. Bergslagens räddningstjänst beräknas överskrida budgeten med 300 000 kronor, orsaken är förändring av pensionskostnad.

Arbetsmarknads- och integrationsenheten, AIE, beräknas få ett underskott på cirka 2,5 miljoner kronor. Det beror främst på att projektet Praktik 80 inte når uppsatta mål.

Dessutom föreslår ksau att kommunstyrelsen ska ta ett beslut om att fastighetschefen ska överta arbetsgivaransvaret för bovärdarna, samt att de ska höra till fastighetskontorets organisation när de flyttar till den nya bobutiken på Vikgatan.

Sedan länge har den administrativa delen vid Stiftelsen Filipstadsbostäder inrymts i kommunens kundtjänstorganisation.

Kommunstyrelsens arbetsutskott, ksau, har fått information om budgetuppföljningen för september. Prognosen för kommunstyrelsen visar ett överskott på tre miljoner kronor, vilket förklaras av att kommunen tidigare avsatte fem miljoner kronor i budgeten för volymökning och integrationskostnader.

– Av dessa pengar har vi använt två miljoner kronor och kommunstyrelsens arbetsutskott, ksau, föreslår nu kommunstyrelsen att lägga fram resterande tre miljoner som överskott, berättar kommunalrådet Per Gruvberger (S).

Administration stab visar ett överskott på cirka 300 000 kronor. Bergslagens räddningstjänst beräknas överskrida budgeten med 300 000 kronor, orsaken är förändring av pensionskostnad.

Arbetsmarknads- och integrationsenheten, AIE, beräknas få ett underskott på cirka 2,5 miljoner kronor. Det beror främst på att projektet Praktik 80 inte når uppsatta mål.

Dessutom föreslår ksau att kommunstyrelsen ska ta ett beslut om att fastighetschefen ska överta arbetsgivaransvaret för bovärdarna, samt att de ska höra till fastighetskontorets organisation när de flyttar till den nya bobutiken på Vikgatan.

Sedan länge har den administrativa delen vid Stiftelsen Filipstadsbostäder inrymts i kommunens kundtjänstorganisation.