2016-10-10 11:12

2016-10-10 11:12

Han ger liv åt historien

HÄLLEFORS: Herman Lindqvist berättade om sin bok "När Finland var Sverige"

Du behöver känna din historia för att veta vem du är. Och författaren Herman Lindqvist hjälper oss att förstå det förflutna – inte minst den långa gemenskapen mellan Finland och Sverige.
– Det är 700 år det handlar om!, säger Herman Lindqvist innan han beger sig ut på scenen i Folkets hus i Hällefors.

Från 1100-talet fram till år 1809 var Sverige och Finland samma land. Det fanns gemensamma lagar, gemensamma skolor och samma riksdag. Det är en lång tid som givetvis präglat både Sverige och Finland djupt, spår som syns ännu i dag. Trots detta är den här gemensamma historien ganska okänd för gemene man, både i Sverige och i Finland. Detta är något Herman Lindqvist vill ändra på med sin bok ”När Finland var Sverige”.

Duktig föreläsare

Han berättade engagerat om ländernas gemensamma historia, men humorn fanns hela tiden nära till hands. Det är en nästan en timme lång föreläsning.

Han gav besökarna en odyssé genom historien från 1100-talet fram till 1800-talet. Även om Sverige haft fred i över 200 år nu så är landets historia allt annat än fredlig, vi har fört otaliga krig mot många av våra grannar.

– Men Sverige har aldrig varit i krig med Finland.

Under 1500-talet knyts ”länderna” närmare varandra. Kungen upptäckte många missförhållanden som han försökte komma tillrätta med.

– Gustav Vasa var en hård man, men han lyckades med många saker. Han såg bland annat fogdar som missbrukat sin makt och bytte också personer på många chefsposter.

Han framhöll även Gustav II Adolf som var en lysande militär på sin tid.

– Han moderniserade kriget med lätta kanoner, mindre enheter och kavalleriet. En viktig del var också det finska rytteriet.

År 1917 blev Finland självständigt men spåren från historien lever kvar. I det egentliga Finland finns det fortfarande två svenska flaggor på flaggan.

– Mycket i Finland är kvar från den ”svenska tiden”, bland annat rättsuppfattningen.

Många besökare

Anledningen till att Herman Lindqvist bjöds in är att Hällefors kommun är ett finskt förvaltningsområde.

– Det har kommit 160 besökare, berättade Marjo Mäkinen, samordnare för finskt förvaltningsområde i Hällefors kommun.

Det finns 59 finska förvaltningskommuner i Sverige och Lindqvist har tidigare varit i en del av dessa och berättat om sin bok. När Marjo Mäkinen fick reda på det tyckte hon det var passande att bjuda in Lindqvist även till Hällefors.

I juni år 2013 var det - enligt statistik från Statiska centralbyrån - 15,1 procent av invånarna i Hällefors kommun som hade finsk anknytning.

Från 1100-talet fram till år 1809 var Sverige och Finland samma land. Det fanns gemensamma lagar, gemensamma skolor och samma riksdag. Det är en lång tid som givetvis präglat både Sverige och Finland djupt, spår som syns ännu i dag. Trots detta är den här gemensamma historien ganska okänd för gemene man, både i Sverige och i Finland. Detta är något Herman Lindqvist vill ändra på med sin bok ”När Finland var Sverige”.

Duktig föreläsare

Han berättade engagerat om ländernas gemensamma historia, men humorn fanns hela tiden nära till hands. Det är en nästan en timme lång föreläsning.

Han gav besökarna en odyssé genom historien från 1100-talet fram till 1800-talet. Även om Sverige haft fred i över 200 år nu så är landets historia allt annat än fredlig, vi har fört otaliga krig mot många av våra grannar.

– Men Sverige har aldrig varit i krig med Finland.

Under 1500-talet knyts ”länderna” närmare varandra. Kungen upptäckte många missförhållanden som han försökte komma tillrätta med.

– Gustav Vasa var en hård man, men han lyckades med många saker. Han såg bland annat fogdar som missbrukat sin makt och bytte också personer på många chefsposter.

Han framhöll även Gustav II Adolf som var en lysande militär på sin tid.

– Han moderniserade kriget med lätta kanoner, mindre enheter och kavalleriet. En viktig del var också det finska rytteriet.

År 1917 blev Finland självständigt men spåren från historien lever kvar. I det egentliga Finland finns det fortfarande två svenska flaggor på flaggan.

– Mycket i Finland är kvar från den ”svenska tiden”, bland annat rättsuppfattningen.

Många besökare

Anledningen till att Herman Lindqvist bjöds in är att Hällefors kommun är ett finskt förvaltningsområde.

– Det har kommit 160 besökare, berättade Marjo Mäkinen, samordnare för finskt förvaltningsområde i Hällefors kommun.

Det finns 59 finska förvaltningskommuner i Sverige och Lindqvist har tidigare varit i en del av dessa och berättat om sin bok. När Marjo Mäkinen fick reda på det tyckte hon det var passande att bjuda in Lindqvist även till Hällefors.

I juni år 2013 var det - enligt statistik från Statiska centralbyrån - 15,1 procent av invånarna i Hällefors kommun som hade finsk anknytning.