2016-10-07 06:00

2016-10-07 06:00

Vårdbiträde stämmer kommunen

FILIPSTAD: "Om jag är så farlig varför är jag inte polisanmäld?"

Ett vårdbiträde i Filipstads kommun har stämt kommunen sedan hon på outgrundlig anledning sagts upp från sin tjänst som hon haft i 25 år.
– Jag har fått veta att jag är så farlig att gruppledaren gick med personlarm när hon vid tre tillfällen pratade med mig, säger vårdbiträdet.

På tisdag är det en muntlig förhandling i Värmlands tingsrätt i Karlstad. På ena sidan finns Filipstads kommun och på den andra sidan sitter vårdbiträdet som sagts upp och hennes advokat.

Chocktillstånd

Den här historien började i juli 2015 när vårdbiträdets sambo tragiskt och oväntat avled, vilket gjorde att vårdbiträdet hamnade i svårt chocktillstånd.

– Jag klarade ändå av att tänka på jobbet ringde då till gruppledaren som inte svarade precis som så många gånger tidigare, säger vårdbiträdet. Jag fick då ett annat namn i huvudet och ringde den personen som svarade direkt. Jag kunde berätta det som hänt och att jag inte visste när jag skulle kunna komma i jobb igen. Efteråt sa gruppledaren att jag hade gjort fel som ringde till den andra personen och berättade om min situation.

Många turer

Turerna har varit många mellan Filipstads kommun och vårdbiträdet sedan oktober 2015. I mars 2016 kallades vårdbiträdet in på personalavdelningen där man meddelade att hon var uppsagd.

– I samband med att jag skulle börja jobba en dag tog de in mig i ett rum där de träffar hotfulla klienter, berättar vårdbiträdet. Jag upplever det som väldigt kränkande. De sa att de hade ett erbjudande och när jag inte tog emot det, så slog de näven i bordet. Jag frågade vad jag hade gjort för fel och då sa de att jag var hotfull och att jag hade använt kommunens bil privat. De hade gått in på gps:en trots att det är olagligt.

Handen över halsen

– Jag tog det lugnt och sa att jag ser bilar där de inte ska stå på exempelvis lunchraster, säger vårdbiträdet till FT. Jag sa att jag skulle berätta om allt jag visste och la till att, då får ni mycket att göra. Då fick jag till svar att, det skulle jag inte göra, samtidigt som personen drog med handen över halsen som en halshuggning. Det samtalet tog nästa 1,5 timmar och samtidigt satta mina kollegor och undrade var jag var. Ingen hade sagt till dem var jag var.

Förföljd

Vårdbiträdet anser sig förföljd av sin gruppledare i jobbet och personalavdelningen. Hon valde att inte arbeta efter det mötet.

– Jag behandlades så dåligt på det här mötet att jag lika gärna hade kunnat gå och hänga mig, säger vårdbiträdet. Jag jobbade inte skiftet efteråt, utan gick omvägar hemåt för att ingen kommunbil skulle se mig. I april sa sedan personalchefen och assistenten upp sig och varför gjorde de det kan man undra.

Personlarm

Vårdbiträdet berättar vidare hur gruppchefen vid tre tillfällen lockade in henne till sitt rum.

– Gruppledaren lockade in mig tre gånger till sitt rum där hon satt med ett personlarm, säger vårdbiträdet. Jag upplever att hon gjorde det för att reta upp mig, så att hon skulle trycka på larmet. Om jag upplevs som hotfull och gruppledaren är så rädd, undrar jag varför hon lockade in mig till sitt rum. Vidare undrar jag varför jag inte blivit polisanmäld när jag är så farlig. Och hur jag har fått fortsätta att jobba med gamla, svaga pensionärer när jag är så farlig?

Tingsrätten

På tisdag är det muntliga förhandlingar i Värmlands tingsrätt mellan vårdbiträdet och Filipstads kommun. Några exempel på vad de muntliga förhandlingarna kommer att innehåll är att, kommunen hävdar att vårdbiträdet har förbjudits att besöka fyra brukare. Det är dock inget som vårdbiträdet känner till. Vidare anser kommunen att vårdbiträdet har samarbetsproblem. Dessa uppstod i samband med att kommunen anställde en ny gruppledare i hemtjänsten 2014. En gruppledare som enligt vårdbiträdet redan från början visade att hon ogillade henne.

Vårdbiträdets advokat skriver i sin stämningsansökan att, ”Arbetsdomstolen, dit det här ärendet kan komma att hamna, i ett flertal fall ogiltigförklarat uppsägningar därför att domstolen ansett att en arbetsgivare alltför ensidigt har riktat in sig på att varna eller tillrättavisa en arbetstagare, trots att åtgärder av mer personalvårdande karaktär enligt domstolen hade varit bättre ägnade att lösa problemen.” Advokaten skriver vidare att, ”i vårdbiträdets fall har Filipstads kommun efter att ha tilldelat henne en varning, så gått som omedelbart därefter påbörjat ett uppsägningsförfarande. Avsikten med detta kan enbart ha varit att skrämma bort vårdbiträdet från arbetsplatsen”.

Borde försökt

Advokaten menar vidare att, ”vårdbiträdets gruppledare givetvis borde försökt reda ut de problem som hon ansett att vårdbiträdet gjort sig skyldig till. Gruppledaren beviljade vårdbiträdet ett turbyte med (extra vikarie 2) och även gett vårdbiträdet namnet på denna vikare då hon var den enda som visste vikariens namn”.

I stämningsansökan till tingsrätten skriver advokaten att, ” vårdbiträdet i februari 2016 kände sig mycket rädd och nervös efter de trakasserier hon utsatts för av gruppledaren och verksamhetschefen”.

Använde gps olagligt

Som skriftlig bevisning i det här målet finns en skrivelse från Datainspektionen som styrker att Filipstads kommun olagligt använt informationen från gps:en till att kontrollera vårdbiträdet och hennes arbetskamrater. Vårdbiträdet har 14 vittnen till det hon anser sig ha utsatts för. Dessa vittnen kommer att höras om ärendet går så långt att det hamnar i Arbetsdomstolen.

FT kontaktar Filipstads kommuns personalchef Annika Alfredsson som säger följande.

– Så länge tvisten pågår uttalar vi oss inte och det är kommunens juridiska ombud som sköter den här frågan, säger Annika Alfredsson.

På tisdag är det en muntlig förhandling i Värmlands tingsrätt i Karlstad. På ena sidan finns Filipstads kommun och på den andra sidan sitter vårdbiträdet som sagts upp och hennes advokat.

Chocktillstånd

Den här historien började i juli 2015 när vårdbiträdets sambo tragiskt och oväntat avled, vilket gjorde att vårdbiträdet hamnade i svårt chocktillstånd.

– Jag klarade ändå av att tänka på jobbet ringde då till gruppledaren som inte svarade precis som så många gånger tidigare, säger vårdbiträdet. Jag fick då ett annat namn i huvudet och ringde den personen som svarade direkt. Jag kunde berätta det som hänt och att jag inte visste när jag skulle kunna komma i jobb igen. Efteråt sa gruppledaren att jag hade gjort fel som ringde till den andra personen och berättade om min situation.

Många turer

Turerna har varit många mellan Filipstads kommun och vårdbiträdet sedan oktober 2015. I mars 2016 kallades vårdbiträdet in på personalavdelningen där man meddelade att hon var uppsagd.

– I samband med att jag skulle börja jobba en dag tog de in mig i ett rum där de träffar hotfulla klienter, berättar vårdbiträdet. Jag upplever det som väldigt kränkande. De sa att de hade ett erbjudande och när jag inte tog emot det, så slog de näven i bordet. Jag frågade vad jag hade gjort för fel och då sa de att jag var hotfull och att jag hade använt kommunens bil privat. De hade gått in på gps:en trots att det är olagligt.

Handen över halsen

– Jag tog det lugnt och sa att jag ser bilar där de inte ska stå på exempelvis lunchraster, säger vårdbiträdet till FT. Jag sa att jag skulle berätta om allt jag visste och la till att, då får ni mycket att göra. Då fick jag till svar att, det skulle jag inte göra, samtidigt som personen drog med handen över halsen som en halshuggning. Det samtalet tog nästa 1,5 timmar och samtidigt satta mina kollegor och undrade var jag var. Ingen hade sagt till dem var jag var.

Förföljd

Vårdbiträdet anser sig förföljd av sin gruppledare i jobbet och personalavdelningen. Hon valde att inte arbeta efter det mötet.

– Jag behandlades så dåligt på det här mötet att jag lika gärna hade kunnat gå och hänga mig, säger vårdbiträdet. Jag jobbade inte skiftet efteråt, utan gick omvägar hemåt för att ingen kommunbil skulle se mig. I april sa sedan personalchefen och assistenten upp sig och varför gjorde de det kan man undra.

Personlarm

Vårdbiträdet berättar vidare hur gruppchefen vid tre tillfällen lockade in henne till sitt rum.

– Gruppledaren lockade in mig tre gånger till sitt rum där hon satt med ett personlarm, säger vårdbiträdet. Jag upplever att hon gjorde det för att reta upp mig, så att hon skulle trycka på larmet. Om jag upplevs som hotfull och gruppledaren är så rädd, undrar jag varför hon lockade in mig till sitt rum. Vidare undrar jag varför jag inte blivit polisanmäld när jag är så farlig. Och hur jag har fått fortsätta att jobba med gamla, svaga pensionärer när jag är så farlig?

Tingsrätten

På tisdag är det muntliga förhandlingar i Värmlands tingsrätt mellan vårdbiträdet och Filipstads kommun. Några exempel på vad de muntliga förhandlingarna kommer att innehåll är att, kommunen hävdar att vårdbiträdet har förbjudits att besöka fyra brukare. Det är dock inget som vårdbiträdet känner till. Vidare anser kommunen att vårdbiträdet har samarbetsproblem. Dessa uppstod i samband med att kommunen anställde en ny gruppledare i hemtjänsten 2014. En gruppledare som enligt vårdbiträdet redan från början visade att hon ogillade henne.

Vårdbiträdets advokat skriver i sin stämningsansökan att, ”Arbetsdomstolen, dit det här ärendet kan komma att hamna, i ett flertal fall ogiltigförklarat uppsägningar därför att domstolen ansett att en arbetsgivare alltför ensidigt har riktat in sig på att varna eller tillrättavisa en arbetstagare, trots att åtgärder av mer personalvårdande karaktär enligt domstolen hade varit bättre ägnade att lösa problemen.” Advokaten skriver vidare att, ”i vårdbiträdets fall har Filipstads kommun efter att ha tilldelat henne en varning, så gått som omedelbart därefter påbörjat ett uppsägningsförfarande. Avsikten med detta kan enbart ha varit att skrämma bort vårdbiträdet från arbetsplatsen”.

Borde försökt

Advokaten menar vidare att, ”vårdbiträdets gruppledare givetvis borde försökt reda ut de problem som hon ansett att vårdbiträdet gjort sig skyldig till. Gruppledaren beviljade vårdbiträdet ett turbyte med (extra vikarie 2) och även gett vårdbiträdet namnet på denna vikare då hon var den enda som visste vikariens namn”.

I stämningsansökan till tingsrätten skriver advokaten att, ” vårdbiträdet i februari 2016 kände sig mycket rädd och nervös efter de trakasserier hon utsatts för av gruppledaren och verksamhetschefen”.

Använde gps olagligt

Som skriftlig bevisning i det här målet finns en skrivelse från Datainspektionen som styrker att Filipstads kommun olagligt använt informationen från gps:en till att kontrollera vårdbiträdet och hennes arbetskamrater. Vårdbiträdet har 14 vittnen till det hon anser sig ha utsatts för. Dessa vittnen kommer att höras om ärendet går så långt att det hamnar i Arbetsdomstolen.

FT kontaktar Filipstads kommuns personalchef Annika Alfredsson som säger följande.

– Så länge tvisten pågår uttalar vi oss inte och det är kommunens juridiska ombud som sköter den här frågan, säger Annika Alfredsson.