2016-10-07 06:00

2016-10-07 06:00

Inget beslut i lokalfrågan

FILIPSTAD: Nya elevprognoser för grundskola och förskola för ksau

Vid det senaste mötet fick kommunstyrelsens arbetsutskott, ksau, information om de nya elevprognoserna. Prognoserna skiljer sig ganska kraftigt åt och det påverkar kommande beslut om skollokalerna, därför ska ksau fundera vidare och återkomma i ärendet.

Kommunalrådet Per Gruvberger (S) gav tidigare ett uppdrag till Jan-Erik Andrén, förvaltningschef för barn- och utbildningsnämnden, att ta fram nya elevprognoser för grundskola och förskola. Detta är ett tilläggsuppdrag till skollokalsutredningen.

Det skulle tas fram tre scenarier:

1. Elevutveckling utifrån nuvarande befolkning.

2. Fortsatt inflyttning av nyanlända ytterligare 2-3 år, i en omfattning som tidigare 2-3 års period.

3. En avveckling av asylboende, en utflyttning av hälften av de bosatta från utlandet sista tre åren och ingen ytterligare bosättning av nyanlända.

I den beräkning som presenterades är Stålvallaskolan F-9 intakt. I den utredning som Tage Nordkvist gjorde tidigare flyttades 40-42 elever från årskurs 7-9 till skolcentrum.

I det första scenariot utgås från en nulägesbeskrivning, med asyl och nya elever. Där redovisas en stabil elevutveckling med en ökning under läsåret 20/21, då de stora barnkullarna kommer upp i grundskolan. Dessutom visas en stabil elevutveckling i Stålvallaskolan.

Det andra scenariot visar en avveckling av asylboenden läsåret 2018/2019. Då är dock gruppen nya elever kvar.

Slutsatsen är att 40 elever i grundskolan omfattas av utflytten, ökningen av elever läsåret 20/21 uteblir. Dessutom minskar elevantalet på Stålvallaskolan.

Stor skillnad

I det tredje scenariot avvecklas asylboenden läsåret 18/19 och det är 50 procent av de nya eleverna, de tre senaste åren, som flyttar ut.

Slutsatsen är att differensen är nästan sex klasser mellan nuvarande volym och en utflyttning med avveckling. Dessutom tappar Stålvallaskolan nästan tre klasser.

– Presentationen av det material som finns pekar mot väldigt stora skillnader beroende på vad som händer med förläggningsverksamheten, det slår ganska mycket på hur många elever vi ska ha i lokalerna. Kommunstyrelsens arbetsutskott tog inget beslut nu och kom inte heller med något förslag, men vi återkommer inom kort, säger Per Gruvberger (S) och fortsätter:

– Vi behöver det här underlaget för att fundera vidare, det stämmer inte alls elevmässigt med den utredning som Tage Nordqvist gjorde innan flyktingförläggningarna öppnades.

Kommunalrådet Per Gruvberger (S) gav tidigare ett uppdrag till Jan-Erik Andrén, förvaltningschef för barn- och utbildningsnämnden, att ta fram nya elevprognoser för grundskola och förskola. Detta är ett tilläggsuppdrag till skollokalsutredningen.

Det skulle tas fram tre scenarier:

1. Elevutveckling utifrån nuvarande befolkning.

2. Fortsatt inflyttning av nyanlända ytterligare 2-3 år, i en omfattning som tidigare 2-3 års period.

3. En avveckling av asylboende, en utflyttning av hälften av de bosatta från utlandet sista tre åren och ingen ytterligare bosättning av nyanlända.

I den beräkning som presenterades är Stålvallaskolan F-9 intakt. I den utredning som Tage Nordkvist gjorde tidigare flyttades 40-42 elever från årskurs 7-9 till skolcentrum.

I det första scenariot utgås från en nulägesbeskrivning, med asyl och nya elever. Där redovisas en stabil elevutveckling med en ökning under läsåret 20/21, då de stora barnkullarna kommer upp i grundskolan. Dessutom visas en stabil elevutveckling i Stålvallaskolan.

Det andra scenariot visar en avveckling av asylboenden läsåret 2018/2019. Då är dock gruppen nya elever kvar.

Slutsatsen är att 40 elever i grundskolan omfattas av utflytten, ökningen av elever läsåret 20/21 uteblir. Dessutom minskar elevantalet på Stålvallaskolan.

Stor skillnad

I det tredje scenariot avvecklas asylboenden läsåret 18/19 och det är 50 procent av de nya eleverna, de tre senaste åren, som flyttar ut.

Slutsatsen är att differensen är nästan sex klasser mellan nuvarande volym och en utflyttning med avveckling. Dessutom tappar Stålvallaskolan nästan tre klasser.

– Presentationen av det material som finns pekar mot väldigt stora skillnader beroende på vad som händer med förläggningsverksamheten, det slår ganska mycket på hur många elever vi ska ha i lokalerna. Kommunstyrelsens arbetsutskott tog inget beslut nu och kom inte heller med något förslag, men vi återkommer inom kort, säger Per Gruvberger (S) och fortsätter:

– Vi behöver det här underlaget för att fundera vidare, det stämmer inte alls elevmässigt med den utredning som Tage Nordqvist gjorde innan flyktingförläggningarna öppnades.