2016-10-06 16:12

2016-10-06 16:12

Filipstadsmässan får bidrag

FILIPSTAD

Filipstadsföretag i samverkan, FFIS, får 40 000 kronor i bidrag för att genomföra Filipstadsmässan i maj nästa år.

Detta tog kommunstyrelsens arbetsutskott beslut om vid det senaste mötet.

Näringslivschefen Maria Thiery Wase har konstaterat att mässan behöver mycket marknadsföring för att bli lyckad, men att FFIS även kan använda kommunens digitala kanaler för marknadsföring. Därför föreslog näringslivskontoret att det räckte med 40 000 kronor i bidrag. I den ansökan som FFIS hade skickat in så begärde man ett bidrag på 50 000 kronor.

 

 

Detta tog kommunstyrelsens arbetsutskott beslut om vid det senaste mötet.

Näringslivschefen Maria Thiery Wase har konstaterat att mässan behöver mycket marknadsföring för att bli lyckad, men att FFIS även kan använda kommunens digitala kanaler för marknadsföring. Därför föreslog näringslivskontoret att det räckte med 40 000 kronor i bidrag. I den ansökan som FFIS hade skickat in så begärde man ett bidrag på 50 000 kronor.