2016-10-04 06:00

2016-10-04 06:00

Så hög är sjukfrånvaron

FILIPSTAD: Högst sjukfrånvaro inom socialnämnden

Den sista juni i år låg den genomsnittliga sjukfrånvaron i kommunen på cirka 6,37 procent. Den högsta sjukfrånvaron finns i socialnämnden där sjukfrånvaron var 8,56 procent.
Det pågår ett intensivt arbete för att försöka få ner sjuktalen.

Den genomsnittliga sjukfrånvaron har minskat marginellt med 0,13 procent, sedan den sista december förra året.

Sista juni i år låg sjukfrånvaron i kommunstyrelsens verksamhetsområde på 5 procent, det var en ökning med 0,48 procent sedan sista december förra året.

En minskning

Inom barn- och utbildningsnämndens område hade man en sjukfrånvaro på 3,14 procent vid halvårsskiftet, det var en minskning med 1,73 procent. Socialnämndens sjukfrånvaro på 8,56 procent innebar en ökning med 0,02 procent.

– Värt att notera är att våra sjuktal för socialförvaltningen marginellt har gått ner från den sista juni förra året till sista juni i år, säger Annika Alfredsson, personalchef i Filipstads kommun.

Högt på agendan

Under de senaste åren har sjukfrånvaron ökat i kommunen. Målsättningen är dock att den genomsnittliga sjukfrånvaron ska ner till fyra procent.

– Vi har en bit kvar men det här arbetet ligger högst på agendan. Vi jobbar mycket med friskfaktorer. Vi arbetar dels med FFA som är ett främjande friskvårdsarbete för alla medarbetare i kommunen, i samverkan med företagen erbjuder vi också olika typer av aktiviteter. Det kan vara roliga stimulerande aktiviteter som medarbetarna kan gå på, berättar Annika Alfredsson och fortsätter:

– Vi jobbar också mycket med ledarutveckling. Det är viktigt att cheferna stöttar sina medarbetare.

Dessutom framhåller hon det täta samarbetet med företagshälsovården och att det finns interna rehabiliteringsplaner. Hon ser flera förklaringar till att sjukfrånvaron är högre inom socialnämnden.

– Det är ofta tunga jobb och vårdtyngden har ökat eftersom brukarna har blivit äldre och sjukare. Vi har dock inte minskat på personalen.

Fler anställda

Den sista juni i år hade Filipstads kommun 1 094,6 årsarbetare anställda, inklusive vikarier. Det är en ökning med 23,3 årsarbetare sedan den sista december förra året.

Ökningen ligger främst på socialnämnden och en stor del av ökningen beror på att verksamheten IFO barn och unga återgick till socialnämndens ansvar den 1 januari i år.

Ökade kostnader

Vid halvårsskiftet uppgick de totala personalkostnaderna till cirka 286,7 miljoner kronor. Det är en ökning med cirka 13,9 miljoner kronor jämfört med samma period förra året.

Det här framgår av delårsbokslutet för Filipstads kommun.

Den genomsnittliga sjukfrånvaron har minskat marginellt med 0,13 procent, sedan den sista december förra året.

Sista juni i år låg sjukfrånvaron i kommunstyrelsens verksamhetsområde på 5 procent, det var en ökning med 0,48 procent sedan sista december förra året.

En minskning

Inom barn- och utbildningsnämndens område hade man en sjukfrånvaro på 3,14 procent vid halvårsskiftet, det var en minskning med 1,73 procent. Socialnämndens sjukfrånvaro på 8,56 procent innebar en ökning med 0,02 procent.

– Värt att notera är att våra sjuktal för socialförvaltningen marginellt har gått ner från den sista juni förra året till sista juni i år, säger Annika Alfredsson, personalchef i Filipstads kommun.

Högt på agendan

Under de senaste åren har sjukfrånvaron ökat i kommunen. Målsättningen är dock att den genomsnittliga sjukfrånvaron ska ner till fyra procent.

– Vi har en bit kvar men det här arbetet ligger högst på agendan. Vi jobbar mycket med friskfaktorer. Vi arbetar dels med FFA som är ett främjande friskvårdsarbete för alla medarbetare i kommunen, i samverkan med företagen erbjuder vi också olika typer av aktiviteter. Det kan vara roliga stimulerande aktiviteter som medarbetarna kan gå på, berättar Annika Alfredsson och fortsätter:

– Vi jobbar också mycket med ledarutveckling. Det är viktigt att cheferna stöttar sina medarbetare.

Dessutom framhåller hon det täta samarbetet med företagshälsovården och att det finns interna rehabiliteringsplaner. Hon ser flera förklaringar till att sjukfrånvaron är högre inom socialnämnden.

– Det är ofta tunga jobb och vårdtyngden har ökat eftersom brukarna har blivit äldre och sjukare. Vi har dock inte minskat på personalen.

Fler anställda

Den sista juni i år hade Filipstads kommun 1 094,6 årsarbetare anställda, inklusive vikarier. Det är en ökning med 23,3 årsarbetare sedan den sista december förra året.

Ökningen ligger främst på socialnämnden och en stor del av ökningen beror på att verksamheten IFO barn och unga återgick till socialnämndens ansvar den 1 januari i år.

Ökade kostnader

Vid halvårsskiftet uppgick de totala personalkostnaderna till cirka 286,7 miljoner kronor. Det är en ökning med cirka 13,9 miljoner kronor jämfört med samma period förra året.

Det här framgår av delårsbokslutet för Filipstads kommun.