2016-10-04 08:20

2016-10-04 08:20

P-platser trollas fram vid Älvkullen

FILIPSTAD: Teknikutskottet tar upp parkeringsfråga igen

Det råder inte alls någon brist på p-platser vid Älvkullen.
Det – kanske något överrraskande – beskedet kommer från kommunens gatuchef Roger Danielsson, som utrett frågan om p-platser en extra gång.

Roger Danielsson fick utredningen på sitt bord efter klagomål från boende i området, som önskade sig ett parkeringsförbud på Storbrovägen vid Älvkullen. Anledningen till den önskan var att det är trångt på gatan med alla parkerade bilar.

Också köket på Älvkullen har fått klagomål från chaufförer som haft problem att ta sig in med leveranser på grund av alla parkerade bilar.

När ärendet var uppe i teknikutskottet i våras var förslaget att man skulle ha p-förbud vintertid, men när ärendet nu återkommer efter mer utredning är förslaget ett annat.

”Det visar sig att det inte råder brist på parkeringar på den befintliga parkeringen. Den åtgärd som istället föreslås är att fem platser på Älvkullens norra parkering märks upp för besökande, att de anställda informeras om möjligheten att stå på parkeringen samt att besökande informeras om besöksparkeringen så långt det är möjligt” skriver gatuchefen nu till TU, som tar upp frågan igen på torsdag.

Ytterligare ett parkeringsärende ska tas upp då. Det är Ulf Söhrmans motion med förslag om ett parkeringsförbud på ena sidan av gatan vid Västra Villagatan 1. Gatuchefen föreslår dock att motionen ska avslås. Ett parkeringsförbud riskerar att flytta problemet till en annan plats, anser han.

Roger Danielsson fick utredningen på sitt bord efter klagomål från boende i området, som önskade sig ett parkeringsförbud på Storbrovägen vid Älvkullen. Anledningen till den önskan var att det är trångt på gatan med alla parkerade bilar.

Också köket på Älvkullen har fått klagomål från chaufförer som haft problem att ta sig in med leveranser på grund av alla parkerade bilar.

När ärendet var uppe i teknikutskottet i våras var förslaget att man skulle ha p-förbud vintertid, men när ärendet nu återkommer efter mer utredning är förslaget ett annat.

”Det visar sig att det inte råder brist på parkeringar på den befintliga parkeringen. Den åtgärd som istället föreslås är att fem platser på Älvkullens norra parkering märks upp för besökande, att de anställda informeras om möjligheten att stå på parkeringen samt att besökande informeras om besöksparkeringen så långt det är möjligt” skriver gatuchefen nu till TU, som tar upp frågan igen på torsdag.

Ytterligare ett parkeringsärende ska tas upp då. Det är Ulf Söhrmans motion med förslag om ett parkeringsförbud på ena sidan av gatan vid Västra Villagatan 1. Gatuchefen föreslår dock att motionen ska avslås. Ett parkeringsförbud riskerar att flytta problemet till en annan plats, anser han.