2016-10-04 08:17

2016-10-04 08:17

Oeniga i regionfrågan

FILIPSTAD: Kommunstyrelsen röstade om remissvar

Filipstads kommun ställer sig positivt till den nya indelningen av län i landet. Det står klart sedan en oenig kommunstyrelse röstat igenom remissvaret till Finansdepartementet förslag om regional indelning i tre nya län. Nya Moderaterna i Filipstads kommun säger dock nej till bildandet av storregioner.

Förslaget till remissvar röstades igenom med åtta röster mot tre. Christer Olsson (M), Patrik Fornander (M) och Gisela Nyquist (-) röstade emot förslaget och alla tre reserverade sig mot beslutet.

Kommunen hade förgäves begärt förlängd svarstid på remissen och därför blev det ett extra möte i kommunstyrelsen. Det är indelningskommitténs delbetänkande om regional indelning i tre nya län som skickats ut på remiss. Förslaget är att bilda tre nya län och motsvarande landsting; Norrlands län, Svealands län och Västra Götalands län.

Ny indelning

I remissvaret säger Filipstads kommun ja till en ny indelning av län och landsting, under förutsättning att relevanta statliga myndigheter följer denna indelning senast år 2019.

– Huvudfrågan är om vi ska göra detta eller inte? Sedan kan man ha frågor kring bland annat de geografiska gränserna. Men från vår sida tycker vi att det är viktigt att man gör den här förändringen, förklarade kommunalrådet Per Gruvberger (S) som ändå menar att det egentligen vore önskvärt att Filipstads kommun skulle höra till Svealands län.

– Men vi är positiva till det förslag som är nu.

Christer Olsson (M) var kritisk:

– Utredningen är inte till fylles och det finns en rad antaganden. Det är ett för dåligt underlag för att fatta ett så här avgörande beslut, menade Olsson som är oroad över att Värmland blir en ”blindtarm” till Västra Götalands län.

– I första hand säger vi nej till storregioner och vill att Värmland istället bör bilda en regionkommun. Om vi ändå blir tvingade till storregioner så anser Moderaterna att vi ska tillhöra Svealands län.

Konstigt

Patrik Fornander (M) tycker att det är konstigt att säga ja till Värmland ska höra till Västra Götalands län, samtidigt som man egentligen vill till öst.

Benny Ahremark Persson (C) förklarade att partiet ställer sig bakom remissvaret.

– Jag tror det är viktigt att vi fattar ett beslut nu, annars kommer det inte hända någonting i andra frågorna och det här kommer att överskugga allt, menade Persson.

– Regionförstoringen är det primära, framhöll Anders Nilsson (V) som accepterar det förslag som ligger.

Gisela Nyquist (-) vill ha en folkomröstning i frågan.

– Jag föredrar Svealands län eftersom jag vet hur vårdkaoset ser ut i Göteborg, förklarade hon.

Ulla Olsson (L) höll med om Moderaternas kritik.

– Vad är syftet och vad är bra för Filipstad? undrade hon.

Förslaget till remissvar röstades igenom med åtta röster mot tre. Christer Olsson (M), Patrik Fornander (M) och Gisela Nyquist (-) röstade emot förslaget och alla tre reserverade sig mot beslutet.

Kommunen hade förgäves begärt förlängd svarstid på remissen och därför blev det ett extra möte i kommunstyrelsen. Det är indelningskommitténs delbetänkande om regional indelning i tre nya län som skickats ut på remiss. Förslaget är att bilda tre nya län och motsvarande landsting; Norrlands län, Svealands län och Västra Götalands län.

Ny indelning

I remissvaret säger Filipstads kommun ja till en ny indelning av län och landsting, under förutsättning att relevanta statliga myndigheter följer denna indelning senast år 2019.

– Huvudfrågan är om vi ska göra detta eller inte? Sedan kan man ha frågor kring bland annat de geografiska gränserna. Men från vår sida tycker vi att det är viktigt att man gör den här förändringen, förklarade kommunalrådet Per Gruvberger (S) som ändå menar att det egentligen vore önskvärt att Filipstads kommun skulle höra till Svealands län.

– Men vi är positiva till det förslag som är nu.

Christer Olsson (M) var kritisk:

– Utredningen är inte till fylles och det finns en rad antaganden. Det är ett för dåligt underlag för att fatta ett så här avgörande beslut, menade Olsson som är oroad över att Värmland blir en ”blindtarm” till Västra Götalands län.

– I första hand säger vi nej till storregioner och vill att Värmland istället bör bilda en regionkommun. Om vi ändå blir tvingade till storregioner så anser Moderaterna att vi ska tillhöra Svealands län.

Konstigt

Patrik Fornander (M) tycker att det är konstigt att säga ja till Värmland ska höra till Västra Götalands län, samtidigt som man egentligen vill till öst.

Benny Ahremark Persson (C) förklarade att partiet ställer sig bakom remissvaret.

– Jag tror det är viktigt att vi fattar ett beslut nu, annars kommer det inte hända någonting i andra frågorna och det här kommer att överskugga allt, menade Persson.

– Regionförstoringen är det primära, framhöll Anders Nilsson (V) som accepterar det förslag som ligger.

Gisela Nyquist (-) vill ha en folkomröstning i frågan.

– Jag föredrar Svealands län eftersom jag vet hur vårdkaoset ser ut i Göteborg, förklarade hon.

Ulla Olsson (L) höll med om Moderaternas kritik.

– Vad är syftet och vad är bra för Filipstad? undrade hon.