2016-10-04 06:00

2016-10-04 08:23

Madeleine ska bli kyrkoherde

FILIPSTAD: Arbetsområde med sju kyrkor

Sedan årsskiftet 2015-2016 har Filipstads församling bara haft vikarierande kyrkoherdar. För tillfället är det Kristinehamns kyrkoherde som har tjänsten fram till december. Då kommer en ny kyrkoherde att tillträda – nu är det klart vem det blir.

Kyrkorådet i Filipstad kunde vid sitt senaste sammanträde konstatera att tillsättande av en ny kyrkoherde i Filipstad är nära förestående.

Bekant namn

Madeleine Hyllengren Larsson, redan aktiv som präst i församlingen, är den som nu är påtänkt som ny kyrkoherde in Filipstads församling. Det är ett uppdrag hon även vikarierat på.

– Vi har kommit några steg närmare en tillsättning av en ny kyrkoherde, säger Leif Holmgren som är ordförande i kyrkorådet.

– Nu handlar det bara om formaliteter och det handlar om att Domkapitlet ska lämplighetsförklara både den person som sökt kyrkoherdetjänsten samt den som sökt tjänsten som diakon.

De nya medarbetarna i Filipstads församling ska vara verksamma i samtliga sju kyrkor i kommunen, från Rämmen i norr till Nykroppa i söder.

Kyrkorådet i Filipstad kunde vid sitt senaste sammanträde konstatera att tillsättande av en ny kyrkoherde i Filipstad är nära förestående.

Bekant namn

Madeleine Hyllengren Larsson, redan aktiv som präst i församlingen, är den som nu är påtänkt som ny kyrkoherde in Filipstads församling. Det är ett uppdrag hon även vikarierat på.

– Vi har kommit några steg närmare en tillsättning av en ny kyrkoherde, säger Leif Holmgren som är ordförande i kyrkorådet.

– Nu handlar det bara om formaliteter och det handlar om att Domkapitlet ska lämplighetsförklara både den person som sökt kyrkoherdetjänsten samt den som sökt tjänsten som diakon.

De nya medarbetarna i Filipstads församling ska vara verksamma i samtliga sju kyrkor i kommunen, från Rämmen i norr till Nykroppa i söder.