2016-10-04 08:11

2016-10-04 08:11

Bättre öppettider på tippen

FILIPSTAD: Förslag till teknikutskottet

Från den 1 januari nästa år föreslås ändrade öppettider på Långskogens återvinningscentral. Tanken är att det ska bli enklare för privatpersoner att hitta en tid för att besöka anläggningen.

I början på september i år gav teknikutskottet förvaltningen ett uppdrag att lämna förslag på ändrade öppettider på Långskogens återvinningscentral.

Vill underlätta

Förvaltningen har gjort en översyn av öppettiderna och lämnar också ett förslag till förändringar till teknikutskottet, detta ärende ska tas upp den 6 oktober.

I dag stänger anläggningen klockan 15.45 fyra vardagar i veckan. Enligt förslaget till teknikutskottet bör öppettiderna ändras till klockan 07.00-16.00 på tisdag, onsdag och fredag.

I dag är det kvällsöppet till klockan 20.00 bara på torsdagar. Förslaget är att det blir kvällsöppet måndag och torsdag, mellan klockan 07.00 och 19.00.

Förslaget är också att den extra öppettiden under sommaren till klockan 16.00 tas bort. Orsaken är att det är få besökare. I stället föreslås att det blir öppet varje lördag året om, klockan 10.00-14.00.

Enligt förslaget är det stängt för rast vardagar mellan klockan 09.00-09.30 samt 13.00-13.30.

I början på september i år gav teknikutskottet förvaltningen ett uppdrag att lämna förslag på ändrade öppettider på Långskogens återvinningscentral.

Vill underlätta

Förvaltningen har gjort en översyn av öppettiderna och lämnar också ett förslag till förändringar till teknikutskottet, detta ärende ska tas upp den 6 oktober.

I dag stänger anläggningen klockan 15.45 fyra vardagar i veckan. Enligt förslaget till teknikutskottet bör öppettiderna ändras till klockan 07.00-16.00 på tisdag, onsdag och fredag.

I dag är det kvällsöppet till klockan 20.00 bara på torsdagar. Förslaget är att det blir kvällsöppet måndag och torsdag, mellan klockan 07.00 och 19.00.

Förslaget är också att den extra öppettiden under sommaren till klockan 16.00 tas bort. Orsaken är att det är få besökare. I stället föreslås att det blir öppet varje lördag året om, klockan 10.00-14.00.

Enligt förslaget är det stängt för rast vardagar mellan klockan 09.00-09.30 samt 13.00-13.30.