2016-10-03 12:15

2016-10-03 12:15

Filipstad var först ut med lokalavdelning

FILIPSTAD: MHF:s första lokalavdelning bildades för 90 år sedan

Den 1 oktober 1926 bildades MHF:s första lokalavdelning – i Filipstad. På dagen 90 år efter denna händelse, samlades förbundsmedlemmar till ett högtidligt firande.
Dagen celebrerades med tårta och tillbakablickar som gav näring åt framtidens viktiga åtaganden.

1926 bildades MHF (Motorförarnas helnykterhetsförbund) vid en sammankomst i Önnestad, Skåne. Bara några veckor senare togs initiativet att bilda en lokalavdelning i Filipstad.

Via en annons i FT inbjöds då intresserade att komma till Rådhussalen där ett första möte ägde rum, totalt anslöt då åtta personer. Förbundets första lokalavdelning var därmed född.

Mannen som kom att bli den drivande kraften i Filipstad var Folke Henriksson, avdelningens förste ordförande. I en artikel hämtad ur Motorföraren från 1956, berättar bilförsäljaren Henriksson om hur det gick till när nya medlemmar värvades – genom dörrknackning.

”För att verkligen övertyga helnyktra, motorintresserade personer om vikten av att ansluta sig till den nybildade organisationen, gick vi ur hus i hus i Filipstad och samhällena omkring. Det var synnerligen intressant och ingalunda lätt, ty misstänksamhet mot den nya organisationen var stark i början” berättade Henriksson då.

Tilltaget gav dock resultat – i samma artikel står att läsa att medlemmarna i Filipstads lokalavdelning växte i snabb takt till ”något hundratal”.

Även om föreningen i dag inte består av flera hundra medlemmar lever den kvar. Om lördagen, exakt 90 år efter lokalavdelningens bildade, inbjöds det till ett högaktningsfullt firande på Hennickehammars herrgård. Ett 40-tal MHF:are slöt då upp, både från den lokala föreningen och från regionförbundet.

Betydelsefullt jobb

Titeln som ordförande innehas i dag av Erland Jerresand.

– Jag har väl varit ordförande i lite drygt fem år, berättar han.

Något som föreningen i Filipstad i dag kämpar med är att engagera fler personer i sin verksamhet.

– Precis som väldigt många ideella organisationer har vi i dag svårt att rekrytera medlemmar, säger han.

Jerresand vill dock slå ett slag för det viktiga och betydelsefulla arbete som förbundet under sina 90 år utfört och som de i dag fortfaraden bedriver.

Marie Bergström, förbundsordförande, hjälper till att räkna upp några av de bedrifter MHF genomfört under sina verksamma år.

– Förbundet jobbade starkt för införandet av högertrafik, vi kämpade för att lagstadga om lägre promillegränser. Vi har också varit med och sett till att det kommit upp alkobommar i frihamnen i Stockholm och i Göteborg, nämner Bergström som några exempel.

Förbundets viktiga arbete fortskrider och fokuserar i dag till stor del på nollvisionen, det vill säga att ingen ska behöva skadas i trafiken eller dö på grund av rattfylleri.

1926 bildades MHF (Motorförarnas helnykterhetsförbund) vid en sammankomst i Önnestad, Skåne. Bara några veckor senare togs initiativet att bilda en lokalavdelning i Filipstad.

Via en annons i FT inbjöds då intresserade att komma till Rådhussalen där ett första möte ägde rum, totalt anslöt då åtta personer. Förbundets första lokalavdelning var därmed född.

Mannen som kom att bli den drivande kraften i Filipstad var Folke Henriksson, avdelningens förste ordförande. I en artikel hämtad ur Motorföraren från 1956, berättar bilförsäljaren Henriksson om hur det gick till när nya medlemmar värvades – genom dörrknackning.

”För att verkligen övertyga helnyktra, motorintresserade personer om vikten av att ansluta sig till den nybildade organisationen, gick vi ur hus i hus i Filipstad och samhällena omkring. Det var synnerligen intressant och ingalunda lätt, ty misstänksamhet mot den nya organisationen var stark i början” berättade Henriksson då.

Tilltaget gav dock resultat – i samma artikel står att läsa att medlemmarna i Filipstads lokalavdelning växte i snabb takt till ”något hundratal”.

Även om föreningen i dag inte består av flera hundra medlemmar lever den kvar. Om lördagen, exakt 90 år efter lokalavdelningens bildade, inbjöds det till ett högaktningsfullt firande på Hennickehammars herrgård. Ett 40-tal MHF:are slöt då upp, både från den lokala föreningen och från regionförbundet.

Betydelsefullt jobb

Titeln som ordförande innehas i dag av Erland Jerresand.

– Jag har väl varit ordförande i lite drygt fem år, berättar han.

Något som föreningen i Filipstad i dag kämpar med är att engagera fler personer i sin verksamhet.

– Precis som väldigt många ideella organisationer har vi i dag svårt att rekrytera medlemmar, säger han.

Jerresand vill dock slå ett slag för det viktiga och betydelsefulla arbete som förbundet under sina 90 år utfört och som de i dag fortfaraden bedriver.

Marie Bergström, förbundsordförande, hjälper till att räkna upp några av de bedrifter MHF genomfört under sina verksamma år.

– Förbundet jobbade starkt för införandet av högertrafik, vi kämpade för att lagstadga om lägre promillegränser. Vi har också varit med och sett till att det kommit upp alkobommar i frihamnen i Stockholm och i Göteborg, nämner Bergström som några exempel.

Förbundets viktiga arbete fortskrider och fokuserar i dag till stor del på nollvisionen, det vill säga att ingen ska behöva skadas i trafiken eller dö på grund av rattfylleri.