2016-09-30 06:00

2016-09-30 06:00

Stark debatt att vänta

FILIPSTAD: "Svealandsalternativet är det bästa i regionfrågan"

Nya Moderaterna i Filipstad är övertygade om att Värmland inte klarar sin egen sjukvård utan Karlskoga lasarett.
– Därför tycker vi att vi ska bilda en region i Värmland och att Svealandsalternativet är det bästa, säger Christer Olsson (M).

På måndag hålls ett extra kommunstyrelsemöte med anledning av att kommunen måste lämna remissvar på det regionindelningsförslag som indelningskommittén tidigare presenterat. Enligt detta förslag ska Värmland bilda region med Västra Götaland.

Nya Moderaterna i Filipstad anser att det saknas svar på grundläggande frågor om storregionreformens nytta och heller inga konsekvensanalyser som kan ge någon vägledning.

– Det här är bara antaganden som regeringens båda utredare, Barbro Holmberg (S) och Kent Johansson (C) bygger sina slutsatser på, säger Christer Olsson.

Christer Olsson skräder inte orden i den här frågan.

– Det är skrämmande att en utredning som är så illa skött ska ligga till grund för den största organisationsförändringsreformen som ägt rum i Sverige på 400 år, säger Christer Olsson och fortsätter:

– Det sätt på vilket utredningen har forcerats fram är odemokratiskt och utredarna kan sägas ha präglats av dövhet för såväl synpunkter som kritik.

Närheten till Karlskoga

Christer Olsson och Nya Moderaterna i Filipstad ser Svealandsalternativet till storregion som det enda. Detta med tanke på närheten till Karlskoga lasarett.

– Värmland klarar inte sin sjukvård utan Karlskoga lasarett och de flesta talar om vilket bra bemötande och vård de får där, säger Christer Olsson. Värmland ligger mitt i en tillväxtkorridor mellan huvudstäderna Stockholm och Oslo och det finns en oro i Värmland för att vi ska tillhöra Västra Götaland. Börjar man då fundera på att plocka bort enheter inom sjukvården, så är det lättast att ta bort de som ligger långt bort. Skulle exempelvis sjukhusen i Torsby och Arvika försvinna blir det problem.

Folkomröstning

Christer Olsson ser mer problem med att Värmland skulle tillhöra Västra Götaland.

– Det finns prat om att regionfullmäktige ska ha 147 ledamöter och att Värmland då ska ha 14 av dessa, säger Christer Olsson. Det innebär att vi inte en har en ledamot per kommun i länet. Från Moderaternas sida anser vi att det borde vara ett val till innan några beslut fattas, men helst att det blir en folkomröstning. I delbetänkandet kan man inte visa på några fördelar på storregioner, utan man tror bara.

Jämlikare skattekraft

Kommunstyrelsens ordförande i Filipstad, Per Gruvberger, anser att det ska bildas storregioner för att på sikt klara sjukvården.

– Storregion ger en jämlikare skattekraft för att vi ska kunna säkra sjukvården på sikt, säger Per Gruvberger. Parallellt ska också andra som har samarbete med kommunerna, exemeplvis Trafikverket finnas med. Det är viktigt att frågan om storregioner blir av, men det hade varit bättre med Svealandsalternativet.

Det finns en tjänsteskrivelse som kommunstyrelsen ska fatta beslut om på måndag. Tror du att den går igenom?

– Jag tror att det finns en majoritet för det, säger Per Gruvberger.

Tjänsteskrivelsen som kommunchef Claes Hultgren arbetat fram med Gruvberger föreslår att Filipstads kommun ska bifalla indelningskommitténs förslag.

På måndag hålls ett extra kommunstyrelsemöte med anledning av att kommunen måste lämna remissvar på det regionindelningsförslag som indelningskommittén tidigare presenterat. Enligt detta förslag ska Värmland bilda region med Västra Götaland.

Nya Moderaterna i Filipstad anser att det saknas svar på grundläggande frågor om storregionreformens nytta och heller inga konsekvensanalyser som kan ge någon vägledning.

– Det här är bara antaganden som regeringens båda utredare, Barbro Holmberg (S) och Kent Johansson (C) bygger sina slutsatser på, säger Christer Olsson.

Christer Olsson skräder inte orden i den här frågan.

– Det är skrämmande att en utredning som är så illa skött ska ligga till grund för den största organisationsförändringsreformen som ägt rum i Sverige på 400 år, säger Christer Olsson och fortsätter:

– Det sätt på vilket utredningen har forcerats fram är odemokratiskt och utredarna kan sägas ha präglats av dövhet för såväl synpunkter som kritik.

Närheten till Karlskoga

Christer Olsson och Nya Moderaterna i Filipstad ser Svealandsalternativet till storregion som det enda. Detta med tanke på närheten till Karlskoga lasarett.

– Värmland klarar inte sin sjukvård utan Karlskoga lasarett och de flesta talar om vilket bra bemötande och vård de får där, säger Christer Olsson. Värmland ligger mitt i en tillväxtkorridor mellan huvudstäderna Stockholm och Oslo och det finns en oro i Värmland för att vi ska tillhöra Västra Götaland. Börjar man då fundera på att plocka bort enheter inom sjukvården, så är det lättast att ta bort de som ligger långt bort. Skulle exempelvis sjukhusen i Torsby och Arvika försvinna blir det problem.

Folkomröstning

Christer Olsson ser mer problem med att Värmland skulle tillhöra Västra Götaland.

– Det finns prat om att regionfullmäktige ska ha 147 ledamöter och att Värmland då ska ha 14 av dessa, säger Christer Olsson. Det innebär att vi inte en har en ledamot per kommun i länet. Från Moderaternas sida anser vi att det borde vara ett val till innan några beslut fattas, men helst att det blir en folkomröstning. I delbetänkandet kan man inte visa på några fördelar på storregioner, utan man tror bara.

Jämlikare skattekraft

Kommunstyrelsens ordförande i Filipstad, Per Gruvberger, anser att det ska bildas storregioner för att på sikt klara sjukvården.

– Storregion ger en jämlikare skattekraft för att vi ska kunna säkra sjukvården på sikt, säger Per Gruvberger. Parallellt ska också andra som har samarbete med kommunerna, exemeplvis Trafikverket finnas med. Det är viktigt att frågan om storregioner blir av, men det hade varit bättre med Svealandsalternativet.

Det finns en tjänsteskrivelse som kommunstyrelsen ska fatta beslut om på måndag. Tror du att den går igenom?

– Jag tror att det finns en majoritet för det, säger Per Gruvberger.

Tjänsteskrivelsen som kommunchef Claes Hultgren arbetat fram med Gruvberger föreslår att Filipstads kommun ska bifalla indelningskommitténs förslag.