2016-09-30 06:00

2016-09-30 06:00

Liten älgtillgång ger dålig utdelning till jaktlagen

FILIPSTAD: "Det är riktigt illa nu"

Hos Filipstads Jaktvårdskrets finns det en oro inför årets älgjakt. Älgstammen är låg och från förra året har tilldelningen minskat till en vuxen älg per tusen hektar.
– Det är riktigt illa nu och det kan komma att blir svårt att hålla ihop viltvårdsområdena, säger Jan Andersson Filipstads Jaktvårdskrets.

Norr om Filipstad är det tunnsått med älgar i Viltvårdsområden och jaktlagen får nöja sig med lägre tilldelning i årets älgjakt än den föregående.

Låg tilldelning

– Vid årets älgjakt handlar det om en vuxen älg per tusen hektar och jag tror det var 1,8 vuxna förra året, säger Jan Andersson. Många av de mindre jaktlagen har bara tilldelats en kalv och jag kan tänka mig att det kan bli svårt att hålla i hop viltvårdsområdena. Många medlemmar i jaktlagen är 60-70 år. Arrendet ska betalas och det kanske man inte vill när det inte finns älg att jaga. Vi har fått ner arrendepriserna, men det finns ju inte mer älgar för det.

Går inte att förvalta

Att älgstammen är låg norr om Filipstad beror till största delen på antalet vargrevir som finns i området.

– Tyvärr är det bara att konstatera att det är i elfte timmen nu då vi måste få ner vargstammen, anser Jan Andersson. Med den vargstam vi har går det inte att förvalta en älgstam, då återväxten försvinner hela tiden. Som jag ser har vi en pessimism ute i jaktlagen då det ser ut som det gör. Jag tror att det största bekymret nu kommer att vara att hålla i gång viltvårdsområdena.

– Det måste till en aktiv förvaltning när det gäller vargen som är värd namnet och det har vi inte i dag, säger Jan Andersson. Nu ska det skjutas 47 vargar i Norge och många av dem har Värmland gemensamt.

Jan Witteberg är med i ett jaktlag ner mot Storfors och även i det området kan han se problem med älgstammen som påverkas av varg.

– Tyvärr kan vi inte påverka så mycket och det gnisslas en del när jaktarrendet ska betalas, säger Jan Witteberg. Älgstammen har minskat drastiskt de senaste åren.

”Måste vara restriktiva”

Gunnar Johansson är jaktledare i Grundsjön och ha menar att storleken på älgstammen nu är ner på samma antal som fanns för 75 år sedan.

– Vi jagar på 3 570 hektar och har licens på en vuxen och två kalvar, så man kan inte säga att det är något nöje längre, säger Gunnar Johansson. Till största delen handlar det om förekomsten av varg och det är ganska bedrövligt att ett djur ska dominera. Det handlar inte om mångfald längre i naturen. Vi hade en bra länsstyrelse tidigare, men det tar jag tillbaka nu. Nu har vi en länsstyrelse som inte tänker på landsbygden.

Gunnar Johansson säger vidare att hans jaktlag kommer att börja jag första veckan, men att det blir restriktioner.

– Det gäller att vi är restriktiva när det gäller avskjutningen och spar stora tjurar och kor, säger Gunnar Johansson. De har större chans att klara sig vid angrepp från vargen.

Norr om Filipstad är det tunnsått med älgar i Viltvårdsområden och jaktlagen får nöja sig med lägre tilldelning i årets älgjakt än den föregående.

Låg tilldelning

– Vid årets älgjakt handlar det om en vuxen älg per tusen hektar och jag tror det var 1,8 vuxna förra året, säger Jan Andersson. Många av de mindre jaktlagen har bara tilldelats en kalv och jag kan tänka mig att det kan bli svårt att hålla i hop viltvårdsområdena. Många medlemmar i jaktlagen är 60-70 år. Arrendet ska betalas och det kanske man inte vill när det inte finns älg att jaga. Vi har fått ner arrendepriserna, men det finns ju inte mer älgar för det.

Går inte att förvalta

Att älgstammen är låg norr om Filipstad beror till största delen på antalet vargrevir som finns i området.

– Tyvärr är det bara att konstatera att det är i elfte timmen nu då vi måste få ner vargstammen, anser Jan Andersson. Med den vargstam vi har går det inte att förvalta en älgstam, då återväxten försvinner hela tiden. Som jag ser har vi en pessimism ute i jaktlagen då det ser ut som det gör. Jag tror att det största bekymret nu kommer att vara att hålla i gång viltvårdsområdena.

– Det måste till en aktiv förvaltning när det gäller vargen som är värd namnet och det har vi inte i dag, säger Jan Andersson. Nu ska det skjutas 47 vargar i Norge och många av dem har Värmland gemensamt.

Jan Witteberg är med i ett jaktlag ner mot Storfors och även i det området kan han se problem med älgstammen som påverkas av varg.

– Tyvärr kan vi inte påverka så mycket och det gnisslas en del när jaktarrendet ska betalas, säger Jan Witteberg. Älgstammen har minskat drastiskt de senaste åren.

”Måste vara restriktiva”

Gunnar Johansson är jaktledare i Grundsjön och ha menar att storleken på älgstammen nu är ner på samma antal som fanns för 75 år sedan.

– Vi jagar på 3 570 hektar och har licens på en vuxen och två kalvar, så man kan inte säga att det är något nöje längre, säger Gunnar Johansson. Till största delen handlar det om förekomsten av varg och det är ganska bedrövligt att ett djur ska dominera. Det handlar inte om mångfald längre i naturen. Vi hade en bra länsstyrelse tidigare, men det tar jag tillbaka nu. Nu har vi en länsstyrelse som inte tänker på landsbygden.

Gunnar Johansson säger vidare att hans jaktlag kommer att börja jag första veckan, men att det blir restriktioner.

– Det gäller att vi är restriktiva när det gäller avskjutningen och spar stora tjurar och kor, säger Gunnar Johansson. De har större chans att klara sig vid angrepp från vargen.