2016-09-30 06:00

2016-10-03 11:39

Infranord rustar spåren

FILIPSTAD: Del 3 i en artikelserie om järnvägen i Filipstad

Det har nyligen varit full aktivitet på järnvägen mellan Filipstad och Daglösen. Anledningen är att personal från Infranord har bytt slipers efter järnvägen. Totalt handlar det om 300 slipers på spår ett på bangården, dessutom har cirka 700 slipers bytts efter banan till Daglösen.

Det handlar om en ganska kort sträcka av Inlandsbanan.

– Det är cirka sju kilometer mellan Daglösen och Filipstad och det är cirka 1 538 slipers per kilometer, berättar Anders Berg som är projektledare underhåll järnväg på Trafikverket, han arbetar på underhållsområde väst.

I dag kör godstågen på banan i maximalt 50 kilometer i timmen. När trafiksystemet ändras till S-bana under hösten (red.anm. så kallad spärrfärd) så blir den största tillåtna hastigheten 40 kilometer i timmen för alla tåg på banan.

– Trafikverket lägger cirka 4,5 miljoner kronor på underhåll varje år mellan Daglösen och Filipstad. I detta ingår även snöröjning och åtgärder av skador, berättar Anders Berg och fortsätter:

– Vi gör säkerhetsbesiktningar två gånger per år på sträckan Daglösen - Filipstad. Utifrån dessa anmärkningar byter vi bland annat slipers, det kanske är 500 slipers ett år och 800 slipers ett annat år. Sedan gör vi även en underhållsbesiktning varje år, för att kunna ha med i vår verksamhetsplanering framöver så att vi kan se att det

exempelvis behöver bytas x antal slipers om fem år. Då kan vi även ansöka om extra pengar för detta.

Eftersom det går omkring fyra tåg per vecka på banan så är det ganska lågt slitage på själva rälsen.

Enligt Anders Berg är inte standarden så hög på järnvägen, men tillräcklig för den trafik som går där i dag.

– Vad vi ser i dag finns ingen risk för akuta trafikstopp på banan eller ytterligare nedsättning av hastigheten.

Det finns också gott om tid för underhåll på den här banan, jämfört med exempelvis Värmlandsbanan där det går cirka 120 tåg per dygn.

Det handlar om en ganska kort sträcka av Inlandsbanan.

– Det är cirka sju kilometer mellan Daglösen och Filipstad och det är cirka 1 538 slipers per kilometer, berättar Anders Berg som är projektledare underhåll järnväg på Trafikverket, han arbetar på underhållsområde väst.

I dag kör godstågen på banan i maximalt 50 kilometer i timmen. När trafiksystemet ändras till S-bana under hösten (red.anm. så kallad spärrfärd) så blir den största tillåtna hastigheten 40 kilometer i timmen för alla tåg på banan.

– Trafikverket lägger cirka 4,5 miljoner kronor på underhåll varje år mellan Daglösen och Filipstad. I detta ingår även snöröjning och åtgärder av skador, berättar Anders Berg och fortsätter:

– Vi gör säkerhetsbesiktningar två gånger per år på sträckan Daglösen - Filipstad. Utifrån dessa anmärkningar byter vi bland annat slipers, det kanske är 500 slipers ett år och 800 slipers ett annat år. Sedan gör vi även en underhållsbesiktning varje år, för att kunna ha med i vår verksamhetsplanering framöver så att vi kan se att det

exempelvis behöver bytas x antal slipers om fem år. Då kan vi även ansöka om extra pengar för detta.

Eftersom det går omkring fyra tåg per vecka på banan så är det ganska lågt slitage på själva rälsen.

Enligt Anders Berg är inte standarden så hög på järnvägen, men tillräcklig för den trafik som går där i dag.

– Vad vi ser i dag finns ingen risk för akuta trafikstopp på banan eller ytterligare nedsättning av hastigheten.

Det finns också gott om tid för underhåll på den här banan, jämfört med exempelvis Värmlandsbanan där det går cirka 120 tåg per dygn.