2016-09-30 06:00

2016-09-30 06:00

Det får fällas 24 vargar

VÄRMLAND

Under licensjakten på varg nästa år får det fällas sex vargar inom Brattforsreviret, dessutom får sex vargar fällas i reviret Loka som delas mellan Värmlands län och Örebro län.

I Dalarna och Gävleborg får det fällas sex vargar i respektive län. Totalt får alltså 24 vargar skjutas. Licensjakten startar den 2 januari nästa år och pågår som längst till den 15 februari.

Under licensjakten på varg nästa år får det fällas sex vargar inom Brattforsreviret, dessutom får sex vargar fällas i reviret Loka som delas mellan Värmlands län och Örebro län.

I Dalarna och Gävleborg får det fällas sex vargar i respektive län. Totalt får alltså 24 vargar skjutas. Licensjakten startar den 2 januari nästa år och pågår som längst till den 15 februari.