2016-09-30 06:00

2016-09-30 06:00

90 000 kronor i vite

FILIPSTAD: Tredje vitesföreläggandet

I mars 2015 gjorde skyddsombud på OLW en anmälan till Arbetsmiljöverket om deras möjlighet att delta i det systematiska arbetsmiljöarbetet vid företaget.

Arbetsmiljöverket gjorde en inspektion i april och konstaterade att skyddsombud och arbetstagare inte fått medverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet när det gäller planering av nya eller ändrade lokaler, anordningar, processer och arbetsmetoder.

Företaget fick till den 29 maj på sig att lämna sina synpunkter till Arbetsmiljöverket, vilket de inte gjorde. Arbetsmiljöverket beslutade då om ett vite på 15 000 kronor. Företaget lämnade då in en skrivelse där man talade om att de hade gett chefer och skyddsombud utbildning i arbetsmiljöfrågor. En kontakt med skyddsombuden visade dock att de fortfarande inte var tillräckligt delaktiga i arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöverket är inte nöjda med företagets agerande och beslutade den 23 september om ett vite på 90 000 kronor.

Arbetsmiljöverket gjorde en inspektion i april och konstaterade att skyddsombud och arbetstagare inte fått medverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet när det gäller planering av nya eller ändrade lokaler, anordningar, processer och arbetsmetoder.

Företaget fick till den 29 maj på sig att lämna sina synpunkter till Arbetsmiljöverket, vilket de inte gjorde. Arbetsmiljöverket beslutade då om ett vite på 15 000 kronor. Företaget lämnade då in en skrivelse där man talade om att de hade gett chefer och skyddsombud utbildning i arbetsmiljöfrågor. En kontakt med skyddsombuden visade dock att de fortfarande inte var tillräckligt delaktiga i arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöverket är inte nöjda med företagets agerande och beslutade den 23 september om ett vite på 90 000 kronor.