2016-09-29 17:26

2016-09-29 17:27

Strömavbrott i Lesjöfors och Hällefors

LESJÖFORS/HÄLLEFORS

Det är strömavbrott i både Lesjöfors och Hällefors, cirka 1 428 kunder hos Ellevio berörs.
Enligt företaget beräknas felet vara avhjälpt klockan 21.00 ikväll.

Företaget har skickat ut personal för att lokalisera felorsaken och avhjälpa felen. Genom omkopplingar kan strömmen komma tillbaka etappvis.

Orsaken till strömavbrotten är av allt att döma de hårda vindarna som gjort att träd fallit över elledningarna.

Det här rapporterar Ellevio i ett pressmeddelande.

Företaget har skickat ut personal för att lokalisera felorsaken och avhjälpa felen. Genom omkopplingar kan strömmen komma tillbaka etappvis.

Orsaken till strömavbrotten är av allt att döma de hårda vindarna som gjort att träd fallit över elledningarna.

Det här rapporterar Ellevio i ett pressmeddelande.