2016-09-29 10:43

2016-09-29 10:43

Matnyttig företagsfrulle

FILIPSTAD: Omkring 25 deltagare på Hennickehammars Herrgård

Det kom cirka 25 deltagare till företagsfrukosten på Hennickehammars Herrgård. Under cirka två timmar bjöds företagarna på fyra olika föredrag, bland annat om investeringsstöd och energirådgivning.

Marko Lasic, från länsstyrelsen i Värmland, berättade om möjligheterna till regionala företagsstöd. Det finns regionalt investeringsstöd, stöd till företagsutveckling, landsbygdsprogrammet, särskilt investeringsstöd till SME och innovationscheck till nystartade företag.

Regionalt investeringsstöd kan det beviljas för en nyinvestering - eller en nyinvestering till förmån för en ny ekonomisk verksamhet. Stödet beror bland annat på företagets storlek och vilket stödområde det finns i.

– Alla stöd är behovsprövade och de betalas inte ut retroaktivt, berättade Marko Lasic.

Ansökningsblanketter för företagsstöd finns på länsstyrelsens hemsida. När det gäller landsbygdsprogrammet finns mer info på Jordbruksverkets hemsida.

Viktig tillsyn

Katrin Sjöberg, Karolina Hakala och Hendrikje Böhlert-Kruse, från miljö- och stadsarkitektkontoret, berättade om arbetet de utför. Det handlar bland annat om livsmedelstillsyn i restauranger och butiker. Dessutom arbetar de med hälsoskydd och gör kontroller av bland annat skolor och bassängbad.

Johnny Svensson, från Nordmarks hembygdsförening, konstaterade att avgifterna för kontroller slår hårt mot bland annat små hembygdsföreningar.

– Halva vårt resultat kan gå till dessa avgifter, samtidigt minskar övriga bidrag från kommunen, berättade Johnny Svensson.

Staffan Gunnarsson, energi- och klimatrådgivare i Filipstads kommun och Kristinehamns kommun, gav information om hur han kan hjälpa företagare att spara energi i verksamheten.

– Jag försöker leva som jag lär, jag cyklar och har ingen egen bil. Jag åkte buss hit och sedan hade jag tur att bli upplockad när jag gick hit till herrgården. Alla kan göra något och bidra, berättade Staffan Gunnarsson som bland annat ger företag kostnadsfri och opartisk rådgivning.

Han vill se högre energipriser.

– Det är ett problem att energipriserna är så låga som nu, skulle man höja energipriserna skulle det driva på arbetet.

Det finns också flera företag som är berättigade till stöd för att göra en så kallad energikartläggning. Mer information finns på Energimyndighetens hemsida.

Avslutningsvis berättade Maria Kvarnström, forskningsingenjör på Bergsskolan, om ett nytt treårigt projekt som drivs för att öka konkurrenskraften hos medverkande företag. Detta ska ske genom innovation och ökad kompetens.

Projektet ”Den nya stål- och metallindustrin - Kunskap, Kvalitet och Konkurrenskraft” finansieras av bland annat

Tillväxtverket, region Värmland och sju kommuner.

Det var näringslivskontoret som bjudit in till frukostmötet.

Marko Lasic, från länsstyrelsen i Värmland, berättade om möjligheterna till regionala företagsstöd. Det finns regionalt investeringsstöd, stöd till företagsutveckling, landsbygdsprogrammet, särskilt investeringsstöd till SME och innovationscheck till nystartade företag.

Regionalt investeringsstöd kan det beviljas för en nyinvestering - eller en nyinvestering till förmån för en ny ekonomisk verksamhet. Stödet beror bland annat på företagets storlek och vilket stödområde det finns i.

– Alla stöd är behovsprövade och de betalas inte ut retroaktivt, berättade Marko Lasic.

Ansökningsblanketter för företagsstöd finns på länsstyrelsens hemsida. När det gäller landsbygdsprogrammet finns mer info på Jordbruksverkets hemsida.

Viktig tillsyn

Katrin Sjöberg, Karolina Hakala och Hendrikje Böhlert-Kruse, från miljö- och stadsarkitektkontoret, berättade om arbetet de utför. Det handlar bland annat om livsmedelstillsyn i restauranger och butiker. Dessutom arbetar de med hälsoskydd och gör kontroller av bland annat skolor och bassängbad.

Johnny Svensson, från Nordmarks hembygdsförening, konstaterade att avgifterna för kontroller slår hårt mot bland annat små hembygdsföreningar.

– Halva vårt resultat kan gå till dessa avgifter, samtidigt minskar övriga bidrag från kommunen, berättade Johnny Svensson.

Staffan Gunnarsson, energi- och klimatrådgivare i Filipstads kommun och Kristinehamns kommun, gav information om hur han kan hjälpa företagare att spara energi i verksamheten.

– Jag försöker leva som jag lär, jag cyklar och har ingen egen bil. Jag åkte buss hit och sedan hade jag tur att bli upplockad när jag gick hit till herrgården. Alla kan göra något och bidra, berättade Staffan Gunnarsson som bland annat ger företag kostnadsfri och opartisk rådgivning.

Han vill se högre energipriser.

– Det är ett problem att energipriserna är så låga som nu, skulle man höja energipriserna skulle det driva på arbetet.

Det finns också flera företag som är berättigade till stöd för att göra en så kallad energikartläggning. Mer information finns på Energimyndighetens hemsida.

Avslutningsvis berättade Maria Kvarnström, forskningsingenjör på Bergsskolan, om ett nytt treårigt projekt som drivs för att öka konkurrenskraften hos medverkande företag. Detta ska ske genom innovation och ökad kompetens.

Projektet ”Den nya stål- och metallindustrin - Kunskap, Kvalitet och Konkurrenskraft” finansieras av bland annat

Tillväxtverket, region Värmland och sju kommuner.

Det var näringslivskontoret som bjudit in till frukostmötet.