2016-09-29 15:54

2016-09-29 15:54

Grusplan måste asfalteras

FILIPSTAD: Arbetsmiljöverket ställer krav på företag

Ett företag inom Filipstads kommun har fått påbackning då arbetsmiljön utsätter de anställda för vissa risker.
Bland annat handlar det om en gropig grusplan som inte har blivit asfalterad.

Redan förra våren besökte företagshälsovården företaget, som bland annat sysslar med byggmaterial. Då ytterområdet vid företaget inte är helasfalterat utan till viss del består av grusplan, påpekades under skyddsronden att detta medför en del allvarliga risker för personalen – bland annat utsätts de för kvartshaltigt grusdamm och helkroppsvibrationer. Personalen som kör truck riskerar också att tappa sin last på grund av de många groparna.

När Arbetsmiljöverket i ett nationell tillsyningsprojekt gällande belastningsergonomiska risker, gjorde ett besök på företaget en kort tid senare gjordes samma bedömning.

Företaget svarade då med att området snart skulle asfalteras. Skyddsombudet på företaget påpekade dock i våras att så inte skett. Flera lass med grus har körts ut för att jämna till groparna, vilket endast varit en kortvarig lösning.

Arbetsmiljöverket kräver nu att företaget åtgärdar sina brister annars kan det bli fråga om ett föreläggande eller förbud.

Redan förra våren besökte företagshälsovården företaget, som bland annat sysslar med byggmaterial. Då ytterområdet vid företaget inte är helasfalterat utan till viss del består av grusplan, påpekades under skyddsronden att detta medför en del allvarliga risker för personalen – bland annat utsätts de för kvartshaltigt grusdamm och helkroppsvibrationer. Personalen som kör truck riskerar också att tappa sin last på grund av de många groparna.

När Arbetsmiljöverket i ett nationell tillsyningsprojekt gällande belastningsergonomiska risker, gjorde ett besök på företaget en kort tid senare gjordes samma bedömning.

Företaget svarade då med att området snart skulle asfalteras. Skyddsombudet på företaget påpekade dock i våras att så inte skett. Flera lass med grus har körts ut för att jämna till groparna, vilket endast varit en kortvarig lösning.

Arbetsmiljöverket kräver nu att företaget åtgärdar sina brister annars kan det bli fråga om ett föreläggande eller förbud.